Jak a kolikrát se zvyšovaly sazby cestovních náhrad v roce 2022?

16.09.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Kvůli růstu cen a inflaci se letos opakovaně mění vyhláškové ceny pohonných hmot i sazby stravného. Jaké ceny platily a v jakém období roku 2022?

Sazby náhrad cestovních výdajů, na které má zaměstnanec nárok, když je vyslán na pracovní cestu, jako

 • amortizační příspěvky při použití vlastního vozidla,
 • ceny pohonných hmot a
 • výši stravného při tuzemských pracovních cestách,

vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně vždy k 1. lednu nového kalendářního roku. (Pro letošek tak učinilo vyhláškou č. 511/2021 Sb.) V mimořádném termínu sazby mění, pokud se podle údajů Českého statistického úřadu některá z cen od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. Běžně vyhlášené sazby vydržely dříve beze změny zásadně po celý kalendářní rok. Vždy stačilo provést změnu na přelomu starého a nového roku, někdy dokonce i sazby z minulého roku zůstaly platné i pro další rok, jen byly formálně znovu předepsány novou vyhláškou. Jenže letos je tomu kvůli zdražování a inflaci jinak. Vyhláška už byla třikrát novelizována.

Dozvíte se:

Náhrady za používání silničních motorových vozidel

Zatím beze změny vydržely jen sazby amortizačních náhrad, pokud zaměstnanec použije k cestě své vlastní vozidlo, nebo sice vozidlo pronajaté, ale ne samotného zaměstnavatele. Zaměstnavatel vyplácí za každý ujetý 1 km jízdy náhradu nejméně ve výši:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč a při použití přívěsu nejméně o 15 % více,
 • u nákladních vozů, autobusů nebo traktorů 9,40 Kč.

Čtěte také: Jak vybruslit ze služební cesty, na kterou se vám nechce

Cestovní náhrady: stravné, pohonné hmoty 2022

Zdroj: Shutterstock

 

Proplácení benzínu, nafty nebo elektřiny

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle právního předpisu činí:

 • od 1. ledna do 13. května 2022: 37,10 Kč a od 14. května 2022: 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • od 1. ledna do 19. srpna 2022: 40,50 Kč a od 20. srpna 2022: 51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • od 1. ledna do 13. května 2022: 36,10 Kč a od 14. května 2022: 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • od 1. ledna do 11. března 2022: 4,10 Kč a od 12. března 2022: 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Cena plynu (LPG) se pro účely cestovních náhrad nevyhlašuje.

Podle účtenky nebo podle vyhláškových cen

Cenu pohonné hmoty (benzínu, nafty nebo elektřiny) prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady právě průměrnou cenu podle vyhlášky.

Pokud jde o plyn (LPG), výši náhrady určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty, kterou doloží zaměstnanec nákupním dokladem, a množství spotřebované pohonné hmoty. Zaměstnavatel vyjde z údajů o spotřebě pohonné hmoty vozidla uvedených ve velkém technickém průkazu vozidla. Jestliže technický průkaz použitého vozidla potřebné údaje neobsahuje, vznikne zaměstnanci právo na náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty pouze tehdy, pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců nebo si nechá údaje stanovit Ústavem pro výzkum silničních motorových vozidel.

Čtěte také: Jak je to s vyplácením stravného a dalších peněz na pracovní cesty?

Stravné podle délky trvání pracovní cesty

Stravné je určeno paušální částkou závislou na době trvání cesty. Proto se také na rozdíl od pohonných hmot v praxi nepožaduje od zaměstnance jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených. Jde jen o délku pracovní cesty. Rozhodující jsou vždy sazby stanové vyhláškou, i když zaměstnavatel může za určitých okolností vyplácet vyšší stravné než určené vyhláškou. U stravného je tedy irelevantní, kolik zaměstnanec na pracovní cestě skutečně za jídlo a pití skutečně platil, popř. zda se vůbec na pracovní cestě stravoval (občerstvoval). Stravné totiž nepředstavuje náhradu celkových nákladů zaměstnance na stravování během pracovní cesty, neboť ten by se stravoval, i kdyby na pracovní cestě nebyl.

Čtěte také: Jaký je rozdíl mezi stravenkou a stravným?

Rozdílná výše stravného ve státním a veřejném nebo v privátním sektoru

Za každý kalendářní pracovní den má zaměstnanec nárok na stravné nejméně ve výši:

 • aktuálně od 20. srpna 2021: 120 Kč (dříve od 1. ledna do 19. srpna 2022 to bylo jen 99 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • nyní 181 Kč (dříve 151 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • nyní 284 Kč (dosud: 237 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tyto sazby platí v soukromém sektoru. Zaměstnavatel pak může vyplácet i více, než je předepsané minimum. Naproti tomu v rozpočtovém sektoru (státní a veřejná správa) se vyplácí stravné v dále uvedených intervalech:

 • aktuálně od 20. srpna 2022: 120 Kč až 142 Kč (dříve od 1. ledna do 19. srpna 2022: 99 až 118 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • nyní 181 Kč až 219 Kč (dříve 151 až 182 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • nově 284 Kč až 340 Kč (dříve 237 až 283 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

TIP: Výše sazeb zahraničního stravného 2022

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ