Kolik skutečně platí podnikatelé na sociálním pojištění?

20.09.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty, sazba sociálního pojištění je 29,2 %, a přitom v porovnání se ziskem odvádí OSVČ různé částky na pojistném. Jak je to možné? Podívejme se na praktické výpočty.

Roční sociální pojištění se počítá z vyměřovacího základu, kterým je většinou polovina daňového základu. V praxi mají nižší efektivní sazbu sociálního pojištění v porovnání se skutečným hrubým ziskem zejména OSVČ uplatňující výdajový paušál, jejichž skutečné výdaje jsou citelně nižší než paušální výdaje. Využití výdajového paušálu tedy ovlivňuje nejenom výpočet daně z příjmů fyzických osob, ale i sociálního a zdravotního pojištění.

Sociální pojištění a OSVČ

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad – Výhodný výdajový paušál

Paní Věra vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, příjmy za rok 2022 bude mít 900 000 Kč a skutečné výdaje 200 000 Kč. Výdaje však uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Daňový základ je tedy 360 000 Kč (900 000 Kč – (900 000 Kč × 60 %)). Skutečný vyměřovací základ činí 180 000 Kč (360 000 Kč × 50 %).

Roční sociální pojištění je 52 560 Kč (180 000 Kč × 29,2 %). Pokud by se při výpočtu ročního sociálního pojištění uplatily skutečné výdaje, potom by roční sociální pojištění činilo 102 200 Kč (700 000 Kč × 50 % × 29,2 %). Uplatnění výdajového paušálu přináší paní Věře citelnou úsporu na sociálním pojištění. Nižší odvody na sociální pojištění však samozřejmě budou mít v budoucnu negativní vliv při výpočtu starobního důchodu.

Hlavní, nebo vedlejší činnost

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy roční sociální pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Jestliže je tedy skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom se vypočítá sociální pojištění právě z minimálního vyměřovacího základu.

Při výkonu vedlejší činnosti se sociální pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu, a když je hrubý zisk do limitu, potom se dokonce sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2022 je limitem částka 93 387 Kč.

Praktický příklad – Hlavní činnost a vyšší zisk

Podnikatelka Julie bude mít za rok 2022 hrubý zisk při uplatnění skutečných výdajů ve výši 593 000 Kč. Roční sociální pojištění činí tedy 86 578 Kč (593 000 Kč × 50 % × 29,2 %). Efektivní sazba sociálního pojištění v případě paní Julie odpovídá polovině sazby sociálního pojištění, a sice 14,6 % (86 578 Kč : 593 000 Kč).

Tip: Jakými způsoby mohou OSVČ evidovat svoji podnikatelskou činnost?

Praktický příklad – Hlavní činnost a nízký zisk

Živnostník Lukáš dosáhne za rok 2022 hrubého zisku pouze ve výši 160 000 Kč. Pokud se jeho finanční situace nezlepší, v příštích měsících bude vážně uvažovat o ukončení své činnosti. Skutečný vyměřovací základ ve výši 80 000 Kč (160 000 Kč × 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ. Roční sociální pojištění se tedy vypočítá z minimálního vyměřovacího základu ve výši 116 736 Kč, a činí tedy 34 087 Kč (116 736 Kč × 29,2 %). Skutečná efektivní sazba sociálního pojištění pana Lukáše dosahuje 21,3 % (34 087 Kč : 160 000 Kč).

Praktický příklad – Vedlejší činnost do limitu

Paní Libuše si při zaměstnání přivydělává výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Hrubý zisk za celý rok 2022 bude mít z vedlejší samostatné výdělečné činnosti 55 000 Kč, a bude tedy do limitu. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebude paní Libuše platit žádné sociální pojištění a její efektivní sazba pojistného bude 0 %.

Maximální vyměřovací základ

Při výpočtu sociálního pojištění je stanoven strop. Z částky nad maximální vyměřovací základ se sociální pojištění neplatí. Pro celý rok 2022 je maximálním vyměřovacím základem částka 1 867 728 Kč.

Tip: Musí OSVČ na neschopence hradit zálohy na sociální pojištění?

Praktický příklad – Podnikatel s nadstandardním ziskem

Podnikatel Robert má za rok 2022 hrubý zisk 4 000 000 Kč, skutečný vyměřovací základ 2 000 000 Kč je nižší než maximální vyměřovací základ. Roční sociální pojištění se vypočítá z maximálního vyměřovacího základu a činí 545 377 Kč (1 867 728 Kč × 29,2 %). Skutečná efektivní sazba sociálního pojištění pana Roberta je 13,6 % (545 377 Kč : 4 000 000 Kč).

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ