Paušální výdaje vs. skutečné výdaje: Jaká metoda se vám více vyplatí?

08.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Začínáte podnikat jako OSVČ a nevíte, zda se rozhodnout pro evidování podnikatelské činnosti pomocí výdajového paušálu, nebo skutečných výdajů (daňové evidence)? Která metoda je pro váš předmět podnikání více vhodná?

Jako začínající podnikatelé vás nemine rozhodnutí o tom, jakým způsobem budete evidovat svoji podnikatelskou činnost. Vybraná metoda ovlivní to, jakou výši bude mít následná daň z příjmů. Variant, ze kterých si mohou OSVČ vybírat, je hned několik:

  • Přihlášení k paušální dani
  • Vedení daňové evidence
  • Uplatnění výdajových paušálů
  • Vedení účetnictví

Co se v článku dozvíte?

Výdajový paušál a daňová evidence

Zdroj: Shutterstock

Jako OSVČ se nejspíš nepohrnete do vedení účetnictví, to je povinné vést až od obratu 25 milionů za kalendářní rok. Je vhodné spíše pro větší podnikatele, kteří mají také zaměstnance. Do obratu 25 milionů je přihlášení k vedení účetnictví pouze dobrovolné.

Možnost registrace k paušální dani je v ČR poměrně nová, a to od 1. 1. 2021. Osoby, které se k paušální dani přihlásí, nemusí za zdaňovací období podávat daňové přiznání ani přehledy na zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení. Je tedy mnohem méně administrativně náročná. O tom, zda se vám přihlášení k paušální dani vyplatí, se můžete dočíst zde.

Tip: Jaké změny nás čekají v paušální dani od roku 2023?

Z výše vypsaných metod evidence podnikatelské činnosti zbývají dvě, které si rozebereme blíže. Pro koho tedy bude optimálnější uplatňovat výdajový paušál a kdo by měl raději počítat skutečné výdaje, a vést tak daňovou evidenci?

Paušální výdaje: kdy se vyplatí?

Uplatňování paušálních výdajů je mnohem jednodušší, jelikož si nemusíte schovávat faktury a účtenky za nakoupené zboží a služby. Pouze sečtete vaše příjmy z vystavených faktur a odečtete procento paušálních výdajů. Ze vzniklé částky se pak vypočítá daň z příjmů. Je tu ale jedno omezení, paušální výdaje jdou uplatnit pouze do příjmů 2 milionů korun.

K paušálním výdajům se nijak neregistrujte. Uvádí se vždy až v daňovém přiznání za kalendářní rok. Nelze k nim připočítávat žádné další výdaje, např.: paušál na auto.

80 %: z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč.

60 %: z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč.

30 %: z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

40 %: z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.

Paušální výdaje se obecně vyplatí tehdy, když má OSVČ výdaje nižší než ty, které jsou uvedené u jednotlivých procentních sazeb.

Lze jich ale využít i tehdy, když jsou výdaje o něco vyšší, ale nechcete se zabývat složitou administrativou a prokazovat vaše daňově uznatelné výdaje k podnikání.

Skutečné výdaje – daňová evidence

Daňová evidence, dříve také „jednoduché účetnictví“, spočívá v evidenci skutečných příjmů a výdajů. Oproti paušálním výdajům si tak podnikatel musí evidovat i výdaje, které ve své podnikatelské činnosti využil a lze je uplatnit jako prokazatelný daňový výdaj.

  • Daňové výdaje: zaplacení materiálu a služeb, které souvisí s podnikatelskou činností, mzdy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění odváděné za zaměstnance
  • Nedaňové výdaje: poskytnuté dary, úvěry, daň z příjmu OSVČ, odvody za OSVČ, přeposílání peněz z pokladny na účet

Zákon nijak nenařizuje, jakou formou vést daňovou evidenci, proto je na podnikateli, zda k evidenci využije účetní software, nebo pouze tužku a papír.

Uplatňovat skutečné výdaje je výhodné za situace, kdy vaše výdaje jsou vyšší než ty u paušálních výdajů. Daňová evidence vám také umožní dobře sledovat váš podnikatelský vývoj.

Tip: Lednový příjem z faktury za prosinec: Do jakého zdaňovacího období patří?

Příklady na uplatnění výdajů:

Živnostník Šimon pracuje jako grafik na volné noze. Za kalendářní rok měl příjmy ve výši 700 000 Kč. Z toho náklady jen 100 000 Kč. Jelikož provozuje volnou živnost, může si uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %. O tuto procentní sazbu poníží celkový příjem, ze kterého bude platit daň. Paušální výdaje se tak budou rovnat 420 000 Kč. Šimonovi se tak mnohem více vyplatí uplatňovat výdajový paušál místo skutečných výdajů.

Marína má živnost na zemědělskou výrobu. Její příjmy za kalendářní rok činily 1 500 000 Kč. Náklady měla vy výši 700 000 Kč. Pro využití paušálních výdajů by musela zvolit 80 % dle jejího zaměření podnikání. Paušální výdaje by tedy činily 1 200 000 Kč. Maríně by se paušální výdaje vyplatily, jelikož jsou vyšší než její skutečné výdaje, a zaplatí tak menší daň z příjmu.

Zemědělec Lukáš (živnostník) má příjmy ve výši 2 500 000 Kč. Výdaje mu vyšly na 1 700 000 Kč. Jako zemědělec uplatnil výdajový paušál ve výši 80 %, který je ovšem omezen do maximální částky výdajů 1 600 000 Kč. Musí tedy počítat s touto částkou namísto 1 700 000 Kč. Lukáš by tedy danil příjem 900 000 Kč (2 500 000 − 1 600 000). Více se mu vyplatí vést daňovou evidenci s uplatněním skutečných výdajů, protože by danil pouze příjem 800 000 Kč (2 500 000 − 1 700 000).

Doporučení

Pokud si nejste jistí, jaký způsob se vám více vyplatí, je vhodné si v prvním roce podnikání evidovat jak příjmy, tak výdaje. Poté si srovnáte výši svých skutečných výdajů s paušálními výdaji a dle toho uvidíte, zda se pustit do paušálních výdajů, či daňové evidence.


Čtěte také:

Co si pohlídat jako OSVČ při přechodu z hlavní činnosti na vedlejší?

Kvůli jakým příjmům si nemusíte zakládat živnostenský list?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ