Lednové příjmy z prosincových faktur: Do jakého daňového přiznání příjem patří?

14.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové přiznání přináší velký stres zejména pro ty, kteří s podnikáním teprve začínají. Jedna z častých otázek se týká zařazení příjmů a výdajů do správného zdaňovacího období.

Účetnictví

Zdroj: Shutterstock

Pro to, abyste mohli určit správné zařazení příjmů do zdaňovacího období, je nutné si uvědomit, jaký systém zachycování stavu podnikatelské činnosti provozujete. Příjmy budete zařazovat do daňového přiznání na základě toho, zda vedete daňovou evidenci nebo účetnictví. Pojďme si tyto pojmy trochu představit.

Pomocí daňové evidence zachycují fyzické osoby pohyb peněžních transakcí při svém podnikání. Obecně je mnohem jednodušší než vedení (podvojného) účetnictví. Neznamená to, že jako OSVČ musíte povinně vést zrovna daňovou evidenci, ale je to nejčastější způsob evidování podnikatelské činnosti u fyzických osob.

OSVČ mají hned tři možnosti, jak zaznamenávat svoji obchodní činnost.

  • Daňovou evidencí,
  • paušálními výdaji,
  • účetnictvím.

Daňová evidence a OSVČ

Pokud se rozhodnete vést daňovou evidenci, připravte se na to, že vás čeká více administrativní zátěže než u uplatňování paušálních výdajů. Daňová evidence zahrnuje přehled příjmů, výdajů, majetků i pohledávek. Legislativa neuvádí jednoznačnou definici, jakým způsobem by podnikatelé (fyzické osoby) měli daňovou evidenci vést, proto si OSVČ mohou zvolit takovou verzi evidence, která jim bude nejvíce vyhovovat.

Při vedení daňové evidence se zisk z podnikání vypočítává na základě rozdílu daňových příjmů a daňových výdajů.

Příjmy: Finanční prostředky, které podnikatel dostane za prodej zboží či poskytnuté služby. Důležitý je okamžik, kdy peníze skutečně došly na bankovní účet nebo do pokladny.

Výdaje: Jde o stejný případ, akorát z opačné strany. Rozhodující je okamžik odtoku peněz od podnikatele na bankovní účet či pokladnu dodavatele.

Rozhodující u daňové evidence je tedy reálný odchod a příchod finančních prostředků, nikoliv datum vystavení faktury či vznik povinnosti uhradit pohledávku.

Příklad: Podnikatel zašle fakturu odběrateli za poskytnuté marketingové služby s datem vystavení 31. 12. 2021. Odběratel za službu zaplatí až 8. 1. 2022. Příjem je tedy evidovaný až v roce 2022. Tento podnikatel vede daňovou evidenci, tudíž záleží na okamžiku přijetí peněz, nikoliv na tom, kdy byla faktura vystavená. Příjem se tedy započítá až do daňového přiznání za rok 2022.

Stejný postup se uplatňuje i tehdy, když OSVČ využívá paušálních výdajů.

Na základě těchto informací se pak určuje zařazení daňových příjmů a výdajů do jednotlivých zdaňovacích období.

Daňovou evidenci mohou vést pouze OSVČ, nikoliv právnické osoby.

Paušální výdaje v roce 2022

V případě, že nechcete vést daňovou evidenci, můžete uplatňovat paušální výdaje ve výši, která se váže k vašemu druhu podnikání. Tento typ mohou využít pouze ty OSVČ, jejichž příjem za kalendářní rok nepřesáhne hranici 2 milionů korun. Legislativa umožňuje několik procentních sazeb.

30 % - týká se vás tehdy, když máte příjem z pronájmu, nejvýše lze uplatnit výdaje do 600 000 Kč.

40 % - jsou zde zahrnuté jiné příjmy ze samostatné činnosti, nejvýše lze uplatnit výdaje do 800 000 Kč.

60 % - vztahuje se na volné, vázané a koncesované živnosti, nejvýše lze uplatnit výdaje do 1 200 000 Kč.

80 % - nejčastěji je využívána řemeslníky a zemědělci, kteří mají nejvyšší výdaje na provoz podnikání, nejvýše lze uplatnit výdaje do 1 600 000 Kč.

Kalkulačka paušálních výdajů

Účetnictví: OSVČ a právnické osoby

I OSVČ mohou vést účetnictví. A to zejména tehdy, pokud se pro tento typ rozhodnou dobrovolně, nebo jim vyplyne jako povinnost ze zákona.

Kdy musí fyzické osoby vést povinně účetnictví?

  • Když jejich obrat za kalendářní rok přesáhne limit 25 000 000 milionů korun.
  • Tehdy, když jsou zapsány v českém obchodním rejstříku.

Pozor: Pokud se OSVČ rozhodne pro účetnictví, musí v tomto typu zachycování podnikatelské činnosti zůstat minimálně 5 let, proto dopředu co nejlépe zvažte, jaký typ vám bude nejvíce vyhovovat.

Účetnictví je povinné pro všechny právnické osoby (s. r. o., a. s….) se sídlem v České republice. Dříve se také užíval termín „podvojné účetnictví“. Od roku 2004 pouze „účetnictví“

Účetnictví lze rozdělit ještě na dva typy.

  • Jednoduché účetnictví: Uplatňuje se pouze u neziskových společností.
  • Účetnictví: Využívá se u všech právnických osob se sídlem v ČR. Výjimku tvoří neziskové organizace.

Na rozdíl od daňové evidence, vychází účetnictví z rozdílu výnosů a nákladů.

Výnosy: Tržby za veškeré služby a zboží. Evidují se již při vzniku vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, např.: datum vystavení faktury odběrateli.

Náklady: Peněžní prostředky, které jsme museli vynaložit pro realizaci podnikání. Evidují se při vzniku vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, např.: dodavatel vám vystaví fakturu.

V účetnictví tedy nejde o okamžik přesunu finančních prostředků, ale o vznik obchodního vztahu.

Příklad: Firma (s. r. o.) vystaví 31. 12. 2021 fakturu odběrateli za poskytnutí softwarových služeb. Odběratel za tuto službu zaplatí 14. 1. 2022. Jelikož je s. r. o. právnickou osobou, fakturu za softwarové služby zahrne do daňového přiznání za rok 2021.


Čtěte také: OSVČ a přehled za rok 2021 v devíti bodech

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ