Jak a proč budete muset měnit údaje o skutečných majitelích společnosti v evidenci

13.10.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Údaje o skutečných majitelích se musí opět změnit. Co s sebou přináší novela zákona a od kdy je platná?

Opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence je starý jen jeden rok. Spousta společností jej po administrativních obtížích provedla a zapsala dle těchto pravidel. Původní podmínky se však opět mění, a to na základě novely č. 245/2022 Sb. Právě ta totiž mění zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů.

Dozvíte se:

Proč se mají změnit údaje o skutečných majitelích?

Je tomu tak proto, že evropská komise zjistila, že pravidla v českém zákoně jsou v rozporu s evropskou směrnicí. Pokud by nedošlo ke změně, Česká republika by se i nadále dopouštěla porušování povinností, které vyplývají ze základních smluv Evropské unie.

Čtěte také: Jak podat návrh na zápis do obchodního rejstříku?

Jaké změny se týkají povinného zápisu do evidence?

Změny se týkají zejména zrušení rozdělení skutečných majitelů na koncové příjemce a osoby s koncovým vlivem. Novela již počítá pouze s jednotným pojmem „skutečný majitel“, ale zároveň rozšiřuje kategorie osob, které budou muset být do evidence zapsány.

Skutečnými majiteli budou bez výjimky všechny fyzické osoby, které prostřednictvím jiné osoby anebo právního uspořádání

  • mají více než 25% podíl ve společnosti nebo na hlasovacích právech ve společnosti,
  • mají nárok na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  • uplatňují v korporaci rozhodující vliv a zároveň mají samostatně nebo společně podíl, který je větší než 25 %,
  • uplatňují rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky (rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli).

„Důraz je nyní kladen na pouhou možnost ovládání společnosti – tedy na osoby, které mají možnost uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti. Tento vliv nemusí být přitom založený vlastnictvím určité výše podílu v dané společnosti. Může se jednat například o situaci, kdy daná fyzická osoba může na základě vlastního uvážení přímo či nepřímo dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu společnosti odpovídá její vůli, nebo kdy může prosadit nebo provést změnu členů statutárních orgánů ve společnosti. Dále se jedná o situaci, kdy je fyzická osoba ovládající osobou,“ vysvětluje advokátka Lenka Sklenářová z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Čtěte také: Co je to jednočlenná společnost s ručením omezeným a jak vzniká?

Zápis údajů skutečných majitelů do evidence

Zdroj: Depositphotos

 

Co dělat, když má společnost už zapsaného skutečného majitele?

V případě, že se jedná o společnost s velmi jednoduchou vlastnickou strukturou, zejména ty s jediným společníkem – fyzickou osobou, nic se pro ně obecně nemění. V jejich zápisu pouze dojde k automatické úpravě terminologie. Automaticky mají být změněny i další údaje vyplývající přímo ze zákona.

Advokátka Lenka Sklenářová pak všem ostatním společnostem doporučuje provedení kontroly a zjištění, zda není nutné jejich zápis skutečných majitelů upravit nebo doplnit. Také dodává, že nutnost zapsat skutečné majitele se bude vztahovat především na ty společnosti, které zapisovaly pouze ovládající osobu, přestože mají další společníky, a to např. s podílem nad 25 %.

Čtěte také: Je výhodnější založit společnost s ručením omezeným, nebo akciovou společnost?

Od kdy je novela zákona platná?

Změny jsou účinné již od 1. října 2022 s tím, že společnosti mají na zapsání případných změn přesně půl roku.

Zdroj: Noerr, Deloitte

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU