Je výhodnější založit společnost s ručením omezeným, nebo akciovou společnost?

03.05.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Plánujete se pustit do podnikání prostřednictvím právnické osoby, ale nevíte, jaká forma společnosti se hodí právě pro váš budoucí obchodní záměr? Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) a akciová společnost (a. s.) jsou nejčastěji zakládanými společnostmi v ČR, jak se od sebe vzájemně liší?

Rozdíly v obou formách společnosti jsou celkem znatelné, proto je důležité předem zvážit všechny jejich výhody a nevýhody.

společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost

Zdroj: Shutterstock

Jaký je průběh založení s. r. o.?

Společnost s ručením omezeným se zakládá sepsáním společenské smlouvy či zakladatelské listiny (v případě jednoho vlastníka). Jelikož jde o kapitálovou společnost, musí mít formu notářského zápisu. Po sepsání listiny a obstarání živnostenského oprávnění přichází na řadu zápis do obchodního rejstříku (OR).

O zápis do obchodního rejstříku se žádá příslušný rejstříkový soud pomocí elektronického formuláře o návrhu k zapsání do obchodního rejstříku.

Zápisem do OR se společnost stává právnickou osobou, může tedy začít provozovat podnikatelskou činnost.

Čtěte takéJak a kde sehnat výpis z obchodního rejstříku?

Jak je to se založením a. s.?

Založení akciové společnosti probíhá téměř stejnou formou jako u společnosti s ručením omezeným. Rozdíl je v tom, že a. s. musí společně se zakladatelskou listinou sepsat také stanovy. Stejně jako s. r. o. se zapisuje do obchodního rejstříku.

Oproti s. r. o. nejsou majitelé akcií a. s. veřejně dohledatelní v obchodním rejstříku. Pokud má a. s. více akcionářů, zapisuje se do OR pouze jeden.

Ke vzniku s. r. o. stačí pouze 1 Kč

Založit s. r. o. není vůbec finančně nákladné, jelikož jako vklad postačí již 1 Kč. Doporučuje se ale vyšší kapitál než 1 Kč, pro větší prestiž a přehlednost rozdělení podílů ve firmě. Společník musí výši vkladu uhradit nejpozději do 5 let od založení s. r. o. V případě, že společník svou vkladovou povinnost nesplní, je vázán uhradit společnosti úrok z prodlení.

Kapitál pro vznik akciové společnosti je 2 000 000 Kč

Akciová společnost se taktéž jako s. r. o. řadí do kapitálových společností. Její založení je ovšem mnohem finančně náročnější. Pro vznik nové a. s. je nutné složit minimální vklad ve výši 2 000 000 Kč nebo minimálně 30 % (600 000 Kč) z této částky a zbytek doplatit maximálně do jednoho roku.

Kdo ručí za závazky s. r. o.?

Za nesplacené dluhy odpovídá s. r. o. celým svým majetkem (nástroje, finanční prostředky na bankovních účtech, nehmotný majetek). Společnost může vymáhat dluhy po svých společnicích i jednateli, kteří ze zákona za s. r. o. ručí.

Společník s. r. o. ručí za dluhy společnosti maximálně v rozsahu svých nesplacených vkladových povinností, které jsou uvedené v obchodním rejstříku. Ručí tedy pouze obchodním majetkem (do výše svého vkladu), nikoliv svým osobním majetkem. Pokud má s. r. o. více společníků, ručí všichni stejným podílem nezávisle na tom, zda mají uhrazený vklad.

Jinak je to tehdy, když je společník i jednatelem společnosti. V takovém případě může ručit také svým osobním majetkem, a to podle stanoviska soudu, který se rozhoduje podle toho, zda jednatel porušil péči řádného hospodáře. Co to znamená?

Jednatel musí při rozhodování o firemních záležitostech postupovat tak, aby dával přednost zájmům společnosti, nikoliv těm svým a zájmům dalších společníků. Musí tedy lidově řečeno rozhodovat dle svého selského rozumu. Pro rozhodování soudu, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře, je důležité předložit listinné a elektronické podklady důležitých rozhodnutí.

TIP: Je lepší podnikat jako OSVČ, nebo si založit s. r. o.?

Jak se ručí v akciové společnosti?

Akciová společnost ručí stejně jako s. r. o. celým svým majetkem. Oproti společníkům v s. r. o. mají akcionáři výhodu, že za nesplacené dluhy společnosti nijak neručí. Nevýhodou akcionářů je to, že musí počítat se znehodnocením svého vloženého kapitálu.

Valná hromada v s. r. o.

Valná hromada je nejvyšším orgánem s. r. o. a zúčastňují se jí všichni společníci společnosti. Během valné hromady se rozhoduje o důležitých činnostech firmy (zánik firmy, změny dodavatelů, firemní půjčky, odvolání jednatele, změna podnikové strategie…). Každý společník má tolik hlasů, kolik korun činil jeho vklad (500 Kč = 500 hlasů). Pro to, aby mohla valná probíhat, je nutná přítomnost společníků, kteří tvoří minimálně polovinu všech možných hlasů.

Pokud má s. r. o. pouze jednoho společníka, žádná valná hromada se nepořádá a jednatel rozhoduje o důležitých věcech pouze za sebe.

Složitá struktura akciové společnosti

Na akciovou společnost jsou kladené mnohem vyšší nároky na organizační strukturu. Zakladatelé a. s. si mohou zvolit mezi dualistickou a monistickou strukturou řídicích orgánů. Dualistický systém představuje volbu valné hromady, tři členy představenstva a minimálně tříčlennou dozorčí radu. Druhý, poměrně nový monistický systém, je o něco jednodušší. Vedle valné hromady musí a. s. zvolit dozorčí radu, v jejímž čele stojí statutární ředitel.

Shrnutí: Výhody vs. nevýhody akciových společností a společností s ručením omezeným

Výhody a. s.

 • Větší prestiž
 • Stabilita
 • Akcionáři neručí za dluhy společnosti
 • Jednoduchý převod akcií

Nevýhody a. s.

 • Vysoký kapitál
 • Velká regulace podnikání zákony
 • Velká organizační struktura
 • Složitost řízení
 • Náklady na administrativu

Výhody s. r. o.

 • Nízký kapitál
 • Jednoduchost řízení
 • Menší byrokracie ze strany státu
 • Nižší náklady na administrativu

Nevýhody s. r. o.

 • Ručení do výše nesplaceného vkladu do kapitálu společnosti
 • Složitý prodej obchodního podílu 
 • Nižší prestiž

Založení akciové společnosti lze zvážit, když už je podnikání rozjeté a má vysoké zisky. Pro začátek podnikání není tato forma příliš vhodná.

V opačném případě je lepší zvolit variantu společnosti s ručením omezeným, která není tak finančně nákladná na založení a neukládá tolik administrativních a správních úkonů jako akciová společnost. 


Čtěte také:

Jaké jsou právní formy podnikání?

Přiznání z příjmu právnických osob

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU