Medián důchodu bude odpovídat hrubé mzdě ve výši 21 730 Kč

07.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od ledna se státní důchody z důvodu valorizace zvýší. Jak vysoký je důchod, který pobírá desetina nejlépe a desetina nejhůře finančně ohodnocených penzistů? Proč je vhodné porovnávat důchod s čistou mzdou?

Z hrubé mzdy je zaměstnanci odvedena daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. Ze státního důchodu se sociální pojištění a zdravotní pojištění nikdy neplatí a daň z příjmů platí pouze penzisté s velmi nadstandardním důchodem. Můžeme říci, že státní důchody jsou vypláceny v čistém. Pro porovnání poklesu životní úrovně při odchodu do důchodu je tedy vhodné dát vedle sebe čistou mzdu a obdržený důchod. V praxi je to samozřejmě složitější, neboť výpočet zdanění výrazně ovlivňují daňové slevy a daňové odpočty, proto se často porovnává starobní důchod s hrubou mzdou, tzv. hrubý náhradový poměr. 

Zdroj: Shutterstock

Rozdělení důchodů v ČR

Za loňský rok činil medián důchodu publikovaný ve statistické ročence ČSSZ za rok 2021 částku 15 299 Kč. Medián důchodu znamená, že polovina důchodců měla měsíční penzi vyšší a polovina důchodců nižší. Při zohlednění tří valorizací v letošním roce (v lednu, v červnu a v září) má tento důchod aktuálně hodnotu 17 790 Kč. V lednu příštího roku se má základní výměra důchodu zvýšit o 140 Kč a procentní výměra o 5,1 %. V lednu bude mít tento důchod hodnotu 18 639 Kč. 

  • V roce 2021 měla desetina starobních důchodců měsíční penzi nižší než 11 370 Kč, po zohlednění všech valorizací se tato částka v lednu příštího roku zvýší na 13 878 Kč.
  • V roce 2021 měla desetina starobních důchodců měsíční penzi vyšší než 19 538 Kč, po zohlednění všech valorizací se tato částka v lednu příštího roku zvýší na 23 776 Kč. 

Od ledna 2023 se navíc zvýší důchod za každé vychované dítě o 500 Kč, přičemž na výchovné má nárok jenom jeden z rodičů, zpravidla ženy. Výchovné není v žádném výše a níže uvedeném výpočtu zohledněno. 

Jak se zvýší váš důchod v důsledku valorizace, si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce.

Nižší důchody se zvyšují méně

Měsíční důchod ve výši 11 370 Kč se po čtyřech valorizacích zvýšil na 13 878 Kč, v korunovém vyjádření tedy o 2508 Kč. Měsíční důchod ve výši 19 538 Kč se po čtyřech valorizacích zvýšil na 23 776 Kč, v korunovém vyjádření o 4238 Kč. Vyšší důchody se během let zvyšují vlivem valorizace více a příjmové nůžky se mezi důchodci rozevírají. 

 

Nižší zdanění důchodci nepocítí

Oproti roku 2020 je zdanění v letošním roce nižší. Daň z příjmů se totiž počítá z hrubé mzdy, a nikoliv ze superhrubé mzdy (hrubé mzdy zvýšené o povinné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance), navíc stoupla sleva na poplatníka. Příznivé daňové změny nemají na důchody žádný vliv. Z důvodu nižšího zdanění se životní úroveň penzistů nezvýšila, neboť důchody jsou v Česku vypláceny v čistém. Výhodu mají pouze pracující penzisté, kteří mají z důvodu nižšího zdanění vyšší čistou mzdu, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci. V řádném důchodovém věku nejsou žádná příjmová omezení a je možné mít libovolně vysoký příjem a pracovat i např. na smlouvu na dobu neurčitou. 

Důchod 18 639 Kč = hrubá mzda 21 730 Kč

Částce důchodu ve výši 18 639 Kč odpovídá hrubá mzda ve výši 21 730 Kč, když počítáme při výpočtu čisté mzdy pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč. V takovém případě činí daň z příjmů 700 Kč (21 730 Kč, zaokrouhleno na stokoruny nahoru × 15 % − 2570 Kč), zdravotní pojištění 978 Kč (21 730 Kč × 4,5 %) a sociální pojištění 1413 Kč (21 730 Kč × 6,5 %). 

Medián mezd ve druhém čtvrtletí letošního roku dle údajů ČSÚ činil 34 111 Kč. To znamená, že polovina zaměstnanců měla hrubou mzdu nižší a polovina zaměstnanců měla hrubou mzdu vyšší. Čistá mzda z hrubé mzdy ve výši 34 111 Kč při uplatnění pouze slevy na poplatníka činí 27 798 Kč (daň z příjmů je 2560 Kč, zdravotní pojištění 1535 Kč a sociální pojištění 2218 Kč). Při porovnání čistých hodnot můžeme říci, že medián důchodu činí 67 % mediánu mzdy (18 639 Kč : 27 798 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 318 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY