Odešli jste do důchodu až letos? Loňští žadatelé ho mohou mít vyšší o více než tři tisíce

20.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Loňský rok byl abnormální v mimořádných valorizacích důchodů, a tak bylo nejvýhodnější požádat o důchod (i předčasný) v roce 2022. Jak jsou na tom lidé, kteří žádají o důchod letos? Jaký je rozdíl mezi důchodem z roku 2022 a 2023? Podívejte se na tři příklady, které vám naznačí, o kolik bylo výhodnější odejít do důchodu již v roce 2022.

V roce 2022 proběhla jedna řádná a dvě mimořádné valorizace, tudíž se důchody zvyšovaly celkem třikrát a nastala neobvyklá situace, kdy bylo výhodnější žádat o důchod ještě v roce 2022 než čekat s žádostí až do let 2023 či 2024, přestože docházelo ke krácení za předčasnost (za každých započatých 90 kalendářních dní).

Co ovlivňuje výši starobního důchodu?

Při výpočtu starobního důchodu jsou zohledněny rozhodné příjmy od roku 1986 až po současnost. Dalším hlavním faktorem je získaná doba pojištění v celých ukončených letech, minimálně však ve výši 35 let.

Rozhodné příjmy jsou ty, ze kterých bylo odváděno sociální pojištění, tyto příjmy se posléze přepočítacími koeficienty promítnou jako váš osobní vyměřovací základ.

Do doby pojištění se vedle období, ve kterém bylo odváděno sociální pojištění, zohledňuje rovněž náhradní doba pojištění (např. nezaměstnanost v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Od letošního roku vstupuje do důchodu i výchovné ve výši 500 Kč za každé dítě, o které jste pečovali jako převážně pečující osoba.

My si na třech příkladech ukážeme, jak se meziročně proměnila výhodnost odchodu do důchodu mezi letošním a minulým rokem u lidí, kteří měli nízký, průměrný, či velmi vysoký příjem.

Zdroj: Shutterstock

Důchod z nízké mzdy v roce 2022 a 2023

Paní Irena měla osobní vyměřovací základ ve výši 20 000 Kč, její doba pojištění činila 40 let. V září roku 2022 se rozhodla odejít do důchodu a byl jí vyměřen starobní důchod ve výši 16 106 Kč.

Od té doby byl paní Ireně důchod 2× valorizován (v lednu 2023 řádně na 16 869 Kč a mimořádně v červnu na 17 565 Kč).

Paní Vladěna je o rok mladší sestra paní Ireny, její vyměřovací základ je rovněž ve výší 20 000 Kč, její doba pojištění činí 40 let. Paní Vladěna odešla do důchodu v září 2023 a byl jí vyměřen důchod ve výši 15 691 Kč.

Přestože ženy odpracovaly stejnou dobu a jejich osobní vyměřovací základ byl stejný, paní Irena v září 2023 pobírá důchod ve výši 17 565 Kč, paní Vladěna ve výši 15 691 Kč. Rozdíl v měsíčním starobním důchodu paní Ireny a Vladěny činí 1874 Kč.

Paní Vladěna lituje, že neodešla do předčasného důchodu v prosinci 2022, protože její starobní důchod by byl vyšší i přes krácení za předčasnost v podobě tří čtvrtletí, jak ukazuje následující box.

Co by se stalo, kdyby paní Vladěna požádala o předčasný důchod v prosinci 2022?

Jestliže by paní Vladěna požádala o předčasný důchod v prosinci 2022, měla by odpracováno 39 let, osobní vyměřovací základ by činil 20 000 Kč a krácení za předčasnost (3 × 0,90 %) by činilo 549 Kč. Její důchod by měl v prosinci 2022 výši 15 252 Kč.

Po valorizaci v lednu roku 2023 by starobní důchod paní Vladěny činil 15 971 Kč, po mimořádné červnové valorizaci by pak její důchod vzrostl na 16 646 Kč.

Pokud by paní Vladěna odešla do předčasného důchodu v prosinci 2022, její letošní zářijový důchod by byl o 955 Kč vyšší, přestože by odpracovala o téměř 1 rok méně.

Rozdíl mezi důchodem paní Ireny a Vladěny by pak byl pouze 919 Kč.

Tip: Vypočítejte si výši vašeho starobního důchodu

Důchod ze mzdy ve výši 40 000 Kč v roce 2022 a 2023

Ve 2. čtvrtletí 2023 činila průměrná mzda 43 193 Kč, roce 2022 dosáhla výše 40 353 Kč.

Pan Pavel a Jaroslav jsou dvojčata, která pobírala průměrnou mzdu.

Pan Jaroslav měl osobní vyměřovací základ ve výši 40 000 Kč, dobu pojištění ve výši 42 let. Do řádného důchodu odešel v září 2022 a jeho důchod činil 20 445 Kč. V lednu 2023 mu byl důchod valorizován na 21 429 Kč, v červnu 2023 pak na 22 229 Kč.

Pan Pavel má osobní vyměřovací základ ve výši 40 000 Kč, dobu pojištění ve výši 43 let a do řádného důchodu odešel v září 2023. Jeho starobní důchod činí 19 967 Kč.

Přestože má pan Pavel delší dobu pojištění ve výši 43 let, jeho důchod je o 2262 Kč nižší než u pana Jaroslava. Pan Pavel přitom mohl odejít do důchodu za stejných podmínek jako pan Jaroslav, ale byl v práci spokojený a žádost o starobní důchod neřešil.

Naštěstí pro pana Pavla je možné žádost o řádný důchod podat i zpětně. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek.

 

U vysokého vyměřovacího základu může být rozdíl v důchodech i přes 3000 Kč

Paní Barbara pobírala nadprůměrnou mzdu, její vyměřovací základ činí 80 000 Kč a doba pojištění je 35 let. Paní Barbara odešla do důchodu v září 2022 a její důchod činil 23 902 Kč. Po lednové valorizaci se jí v roce 2023 zvýšil na 25 063 Kč, po červnové pak na 25 947 Kč.

Její kolegyně paní Šárka dosáhla na dobu pojištění 35 let až v září 2023, protože v roce 2015 si dala roční studijní volno, při práci vystudovala vysokou školu. Po roce 2010 se tato doba nehodnotí jako náhradní doba pojištění, tudíž na dobu pojištění 35 let dosáhla Šárka až v září 2023. Její vyměřovací základ činil rovněž 80 000 Kč. Starobní důchod paní Šárky tak činí 22 664 Kč.

Paní Šárka má z důvodu dalšího studia důchod o 3283 Kč měsíčně nižší než paní Barbara, která odešla do důchodu v září 2022. Paní Šárka si nemohla loni požádat o předčasný důchod, protože neměla dostatečnou dobu pojištění.

Načasování odchodu do důchodu v roce 2022 „přebilo“ vyšší dobu pojištění i vysokou mzdu

Správný čas odchodu do důchodu hrál roli vždy, ale loňská vysoká inflace a na ni napojené mimořádné valorizace velmi zvýhodnily lidi, kteří si o důchod požádali na podzim 2022. To se ještě zásadněji projevilo po snížení letošní mimořádné valorizace a schváleném říjnovém zpřísnění odchodu do předčasného důchodu.

Na několika příkladech jsme si ukázali, že rozdíl v načasování odchodu do důchodu může změnit výši měsíčního starobního důchodu i v hodnotě tisíců korun, u mnohých žadatelů tak smazává delší dobu pojištění a vyšší vyměřovací základ. To v důchodovém systému vyvolává značné nerovnosti, kdy jsou citelně poškozováni lidé, kteří do předčasného důchodu neodešli v loňském roce, či lidé, kteří loni nedosáhli (například kvůli studiu) na potřebnou dobu pojištění.

Nemluvě o tom, že důchodový systém zvýhodňující předčasné důchodce byl dosud špatně nastaven. Tento problém by měla vyřešit novela zákona, která od 1. října znevýhodňuje odchod do předčasného důchodu, ale novela stále dostatečně neřeší fakt, že důchodový systém nebyl připraven na vysokou inflaci.


Čtěte také: Vyplatí se v roce 2023 spěchat do penze, nebo je výhodnější počkat na příští rok?

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY