Devět výhod předdůchodu po zákonných změnách

12.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Legislativní změny počítají s přísnějšími podmínkami pro předčasné důchody. Občané, kteří budou muset ze zdravotních, pracovních nebo rodinných důvodů odejít do předčasného důchodu, na tom budou reálně finančně hůře než lidé, kteří odejdou do předčasného důchodu před změnami. V příštích letech bude pro více lidí řešením předdůchod. Jaké má výhody a možnosti?

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Pro využití všech legislativních výhod musí měsíční částka předdůchodu činit 30 % průměrné mzdy a předdůchod je nutné čerpat alespoň dva roky.

Ve spořící fázi jsou doplňkové penzijní spoření i penzijní připojištění podporovány státním příspěvkem, možností daňového odpočtu i daňovým zvýhodněním pro příspěvky zaměstnavatele. Předdůchod je možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Kdo si ještě spoří na smlouvu o penzijním připojištění, ten si musí peníze převést na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Zdroj: Shutterstock

Možnost přestat pracovat 5 let před důchodovým věkem

Do předčasného důchodu bude možné odcházet nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Předdůchod je však možné začít čerpat 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Pro lidi, kteří budou muset z různých důvodů skončit dříve v zaměstnání, bude předdůchod zajímavým řešením.

Vyhnutí se vyššímu krácení u předčasného důchodu

Legislativní změny přináší vyšší krácení u předčasného důchodu. Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem bude vyšší. Čerpáním předdůchodu místo předčasného důchodu a odchodu až do řádného starobního důchodu se zabrání vyššímu trvalému krácení.

Tip: Spoříte si na starém penzijku? Podívejte se, o kolik jste přišli za posledních 10 let

Zabránění nižší valorizaci

Předčasné důchody se budou až do dosažení řádného důchodového věku valorizovat v omezeném rozsahu, což opět snižuje jejich atraktivitu a přináší kladné body pro využití předdůchodu.

Možnost neomezeného přivýdělku

Odchod do předdůchodu neznamená nutnost ukončení všech výdělečných aktivit. V předdůchodu není na rozdíl od předčasného důchodu nijak omezena výdělečná činnost. Zejména po případných změnách u dohod o provedení práce od příštího roku, kdy bude pro předčasné důchodce přivýdělek na DPP ještě více omezen, je to další výhoda pro využití předdůchdou. I předdůchodci si v praxi přivydělávají totiž zejména na pracovní dohody, protože nechtějí nebo nemohou pracovat již na plný úvazek.

 

Zdravotní pojištění je placeno státem

Výhodou předdůchodu je rovněž skutečnost, že předdůchodci mají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, neboť pro účely placení zdravotního pojištění jsou státními pojištěnci.

Doba předdůchodu je vyloučenou dobou pojištění

Předdůchodci, kteří nemají žádný příjem podléhající sociálnímu pojištění, nemusí mít strach, že se jim z tohoto důvodu sníží průměrná hrubá mzda za odpracované roky pro výpočet důchodu. Doba předdůchodu se pro výpočet starobního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění a z tohoto titulu nedochází k „rozmělnění“ rozhodného příjmu.

Není vyloučen nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pro předdůchodce platí ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti stejná zákonná pravidla jako pro ostatní uchazeče. Souběh předdůchodu a podpory v nezaměstnanosti je možný.

Čtěte také: Deset nepravd o předdůchodu

Případně je možné si požádat i o předčasný důchod

Zpravidla je primárním cílem předdůchodu vyhnutí se předčasnému důchodu a odchod až do řádného důchodu. Pokud však nastanou okolnosti, že je nutné začít čerpat již předčasný důchod, je tato varianta možná. Současnému pobírání předdůchodu a předčasného důchodu legislativa nebrání.  

Lze pracovat i na zkrácený úvazek

Ze kráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění, a předčasní důchodci tedy nemohou takový příjem mít. U předdchodců to neplatí, takže mohou případně přijmout i zajímavou pracovní nabídku na zkrácený úvazek. Plný úvazek už většina předdůchodců nepreferuje.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 75 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY