Jak se během let zvyšovalo krácení u předčasného důchodu?

13.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet předčasného důchodu se během let zhoršuje. V letošním roce je krácení vyšší až o 67 %, než bylo ještě v roce 2009. Krácení u předčasného důchodu se během let zvýšilo několikrát. Na praktických příkladech si ukážeme, o kolik je aktuální výpočet předčasného důchodu méně výhodný.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a je upraveno v § 36 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. S ohledem na krácení je vhodné termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat, ať není zbytečně vyšší.

Např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 dní (o necelý rok) se provede krácení za 4× započatých 90 kalendářních dní, při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o rok (o 365 dní) se provede krácení za 5× započatých 90 kalendářních dní.

Zdroj: Depositphotos

Výpočet krácení v roce 2024

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V letošním roce činí krácení za každý interval předčasnosti 1,5 % výpočtového základu. V případě odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 kalendářních dní tak činí krácení výpočtového základu 18 % (12 × 1,5 %).

Spočítejte si svůj předčasný důchod v naší kalkulačce

 

Vývoj míry krácení u předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu), tj. mezistupně při výpočtu důchodu. Výpočtový základ je vyšší, než činí celková částka důchodu, takže krácení je ve skutečnosti vyšší, než se na první pohled zdá. Jak je z textu níže vidět, aktuální krácení u předčasného důchodu je citelně vyšší, než bylo v předcházejících letech.

Tip: Co vědět o předčasném důchodu v 10 bodech

  • Ještě v roce 2009 se při výpočtu předčasného důchodu provádělo krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti ve výši 0,9 % výpočtového základu. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní bylo krácení 10,8 % (12 × 0,9 %).
  • Od roku 2010 došlo ke zpřísnění, když za období prvních 720 kalendářních dní bylo krácení 0,9 % výpočtového základu za každý interval krácení a od 721. kalendářního dne bylo krácení 1,5 % výpočtového základu za každý interval krácení. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní tak činilo krácení 13,2 % (8 × 0,9 % + 4 × 1,5 %).
  • Od roku 2012 došlo k dalšímu zpřísnění, když za období prvních 360 kalendářních dní činí krácení výpočtového základu 0,9 % za každý interval krácení, od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne 1,2 % výpočtového základu za každý interval krácení a od 721. kalendářního dne 1,5 % výpočtového základu za každý interval krácení. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní bylo krácení 14,4 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %).
  • Od října 2023 činí krácení za každý interval krácení 1,5 % výpočtového základu. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní činí krácení zmíněných 18 % (12 × 1,5 %).

Praktický výpočet

Každé procento u souhrnného krácení u předčasného důchodu je významné, jak si ukážeme v praktickém příkladu. Níže v tabulce si vypočítáme předčasný důchod u průměrné mzdy za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) ve výši 44 000 Kč, když počítáme se získanou dobou pojištění v rozsahu 43 let a odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní. Krácení používáme ve výši 18,0 %, 14,4 %, 13,2 % a 10,8 %. Při výpočtu se počítá se základní výměrou důchodu 4400 Kč a redukčními hranicemi roku 2024 a nepočítá se s výchovným na děti.

Míra krácení

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

Měsíční důchod

18,0 %

44 000 Kč

43 let

dříve o 1080 dní

16 378 Kč

14,4 %

44 000 Kč

43 let

dříve o 1080 dní

17 305 Kč

13,2 %

44 000 Kč

43 let

dříve o 1080 dní

17 615 Kč

10,8 %

44 000 Kč

43 let

dříve o 1080 dní

18 233 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak je z výše uvedené tabulky názorně vidět, zvýšení krácení u předčasného důchodu má významný vliv na měsíční částku starobního důchodu. Pokud by při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 platilo krácení za předčasnost z roku 2009, byl by v našem praktickém příkladu měsíční důchod vyšší o 1855 Kč měsíčně, což je 22 260 Kč za rok.

Čtěte také: Jak vysoký je maximální předčasný důchod a proč částku nelze překonat

Jak požádat o starobní důchod

Zdroj: Youtube.com/Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY