Jak vysoký je maximální předčasný důchod a proč částku nelze překonat

24.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Do výpočtu starobního důchodu, řádného nebo předčasného, vstupují pouze příjmy do limitu, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Výpočtovou formulí je tak nepřímo stanovena i maximální částka předčasného důchodu. Co vše ovlivňuje maximální částku předčasného důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. 

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se hodnotí osobní vyměřovací základ do částky 161 296 Kč. Vyšší osobní vyměřovací základ již měsíční částku starobního důchodu (řádného ani předčasného) nezvyšuje. U předčasného důchodu tedy u velmi vysokých příjmů rozhoduje pouze získaná doba pojištění a krácení za předčasnost.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad

Pan Milan má osobní vyměřovací základ 177 677 Kč a v květnu 2023 odejde do předčasného důchodu dříve o 1080 dní – tedy o necelé tři roky. Krácení se provede za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Pan Milan získal dobu pojištění v rozsahu 43 let v celých ukončených letech.

  • Do první redukční hranice (17 743 Kč) se panu Milanovi započítá osobní vyměřovací základ ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 17 743 Kč do 161 296 Kč) se panu Milanovi započítá osobní vyměřovací základ z 26 %.
  • Výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) má pan Milan 55 067 Kč (17 743 Kč + 37 324 Kč).
  • Základní výměru státního důchodu mají předčasní důchodci stejně vysokou jako starobní důchodci, v roce 2023 tedy v částce 4040 Kč.
  • Procentní výměra předčasného důchodu pana Milana se vypočítá z výpočtového základu, kdy každý rok pojištění činí 1,5 % z této částky. Pan Milan má tedy procentní výměru důchodu ve výši 35 519 Kč (55 067 Kč × 1,5 % × 43 let).
  • Krácení za předčasnost má pan Milan 14,4 %, což je v korunovém vyjádření 7929 Kč (14,4 % z 55 067 Kč). Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu, a nikoliv až z vyčíslené částky předčasného důchodu.
  • Procentní výměra po krácení vychází tedy na 27 590 Kč (35 519 Kč − 7929 Kč).

Měsíční předčasný důchod pana Milana je 31 630 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 27 590 Kč). I kdyby měl pan Milan osobní vyměřovací základ třeba 220 000 Kč, měl by měsíční částku předčasného důchodu stejně vysokou. Pan Milan má maximální předčasný důchod odpovídající 43 letům pojištění a krácení za 12 započatých 90 kalendářních dní.

Tip: Příklady, jak se správně rozhodnout k odchodu do předčasného důchodu

Výše předčasného důchodu podle krácení a doby pojištění

V následující tabulce máme vypočten maximální předčasný důchod u osobního vyměřovacího základu nad 161 296 Kč v závislosti na různé době pojištění a krácení za předčasnost. Ve vypočtené částce není zohledněno výchovné. Výpočet je proveden v květnu 2023. V červnu se budou státní důchody valorizovat, přičemž tato mimořádná valorizace se bude týkat i předčasných důchodů. Kalkulačku, o kolik stoupne váš důchod, naleznete zde.

Výpočet předčasného důchodu u osobního vyměřovacího základu nad 161 296 Kč

(podle výpočtové formule v květnu 2023, bez výchovného)

Doba pojištění

Předčasnost 360 dní

Předčasnost 720 dní

Předčasnost 1080 dní

40 let

35 099 Kč

32 456 Kč

29 152 Kč

41 let

35 925 Kč

33 282 Kč

29 978 Kč

42 let

36 751 Kč

34 108 Kč

30 804 Kč

43 let

37 577 Kč

34 934 Kč

31 630 Kč

44 let

38 403 Kč

35 760 Kč

32 456 Kč

45 let

39 229 Kč

36 586 Kč

33 282 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY