Jak vysoký je maximální předčasný důchod a proč částku nelze překonat

17.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Do výpočtu starobního důchodu, řádného nebo předčasného, vstupují pouze příjmy do limitu, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Výpočtovou formulí je tak nepřímo stanovena i maximální částka předčasného důchodu. Co vše ovlivňuje maximální částku předčasného důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši průměrné hrubé měsíční mzdy v současné hodnotě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu a provádí se za každých započatých 90 kalendářních dní. 

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí osobní vyměřovací základ do částky 175 868 Kč. Vyšší osobní vyměřovací základ již měsíční částku starobního důchodu (řádného ani předčasného) nezvyšuje. U předčasného důchodu tedy u velmi vysokých příjmů rozhoduje pouze získaná doba pojištění a krácení za předčasnost.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad – maximální důchod při krácení o necelé tři roky

Pan Milan má osobní vyměřovací základ 176 000 Kč a v květnu 2024 odejde do předčasného důchodu dříve o 1080 dní – tedy o necelé tři roky. Krácení se provede za 12× započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Pan Milan získal dobu pojištění v rozsahu 43 let v celých ukončených letech.

  • Do první redukční hranice (19 346 Kč) se panu Milanovi započítá osobní vyměřovací základ ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 19 346 Kč do 175 868 Kč) se panu Milanovi započítá osobní vyměřovací základ z 26 %.
  • Výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) má pan Milan 60 042 Kč (19 346 Kč + 40 696 Kč).
  • Základní výměru státního důchodu mají předčasní důchodci stejně vysokou jako starobní důchodci, v roce 2024 tedy v částce 4400 Kč.
  • Procentní výměra předčasného důchodu pana Milana se vypočítá z výpočtového základu, kdy každý rok pojištění činí 1,5 % z této částky. Pan Milan má tedy procentní výměru důchodu ve výši 38 728 Kč (60 042 Kč × 1,5 % × 43 let).
  • Krácení za předčasnost má pan Milan 18 %, což je v korunovém vyjádření 10 807 Kč (18 % z 60 042 Kč). Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu, a nikoliv až z vyčíslené částky předčasného důchodu.
  • Procentní výměra po krácení vychází tedy na 27 921 Kč (38 728 Kč − 10 807 Kč).

Měsíční předčasný důchod pana Milana je 32 321 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 27 921 Kč). I kdyby měl pan Milan osobní vyměřovací základ třeba 220 000 Kč, měl by měsíční částku předčasného důchodu stejně vysokou. Pan Milan má maximální předčasný důchod odpovídající 43 letům pojištění a krácení za 12 započatých 90 kalendářních dní.

Tip: Příklady, jak se správně rozhodnout k odchodu do předčasného důchodu

Vy si můžete výši potenciálního starobního důchodu včetně krácení propočítat v naší kalkulačce:

 

Výše předčasného důchodu podle krácení a doby pojištění

V následující tabulce máme vypočten maximální předčasný důchod u osobního vyměřovacího základu nad 176 000 Kč v závislosti na různé době pojištění a krácení za předčasnost. Ve vypočtené částce není zohledněno výchovné. Výpočet je proveden v květnu 2024.

Výpočet předčasného důchodu u osobního vyměřovacího základu nad 176 000 Kč

(podle výpočtové formule v květnu 2024, bez výchovného)

Doba pojištění

Předčasnost 360 dní

Předčasnost 720 dní

Předčasnost 1080 dní

40 let

36 824 Kč 33 221 Kč 29 619 Kč

41 let

37 724 Kč

34 121 Kč

30 519 Kč

42 let

38 625 Kč

35 022 Kč

31 420 Kč

43 let

39 526 Kč

35 923 Kč

32 321 Kč

44 let

40 426 Kč 36 823 Kč 33 221 Kč

45 let

41 327 Kč 37 724 Kč 34 122 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY