Pět případů, kdy je třeba si důkladně rozmyslet předčasný důchod

09.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I přes zhoršený výpočet předčasného důchodu od října uvažuje řada občanů v předdůchodovém věku o odchodu do předčasného důchodu. Kdo zejména by si měl tento krok velmi pečlivě rozmyslet? Podívejme se na praktické příklady.

Krácení u předčasného důchodu je od října 2023 vyšší, současně mají předčasní důchodci až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci starobního důchodu.

Od října činí krácení u předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Vzhledem k tomu, že výpočtový základ je mezistupeň při výpočtu důchodu a je vyšší než celková měsíční částka starobního důchodu, je v korunovém vyjádření krácení předčasného důchodu vyšší, než by se mohlo na první pohled zdát. V jakých situacích je vhodné si odchod do předčasného důchodu zodpovědně propočítat?

 

Zdroj: Shutterstock

Příjem pozůstalostního důchodu

V případě pobírání pozůstalostního důchodu (vdovského či vdoveckého) v předdůchodovém věku je nutné při případném odchodu do předčasného důchodu počítat s tím, že se při přiznání předčasného důchodu uplatní pravidla pro souběh dvou důchodů. V takových případech v plném rozsahu náleží vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry. Vzhledem k tomu, že vlastní starobní důchod je zpravidla vyšší, vdově nebo vdovci při odchodu do předčasného důchodu citelně klesne částka pozůstalostního důchodu. Někteří zájemci o předčasný důchod v těchto případech volí výplatu plného pozůstalostního důchodu a snížení rozsahu výkonu výdělečné činnosti (např. na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod).

Čtěte také: Co byste měli vědět o vdovském důchodu v roce 2024?

OSVČ

U osob samostatně výdělečně činných není rozhodujícím příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu roční příjem nebo hrubý zisk, ale vyměřovací základ. Za rok 2023 je vyměřovacím základem polovina daňového základu. Např. roční příjmy ve výši 1 000 000 Kč při uplatnění 60% výdajového paušálu pro důchodové účely odpovídají hrubé měsíční mzdě 16 667 Kč. Pro důchodové účely je tak na tom většina OSVČ hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. Při volbě předčasného důchodu má většina OSVČ velmi nízký starobní důchod.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu od října 2023

Zájemci o přivýdělek

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že je až do dosažení řádného důchodového věku omezena výdělečná činnost. Předčasní důchodci mohou současně pobírat pouze předčasný důchod a příjem, který nepodléhá platbě na sociální pojištění. Tato podmínka je v praxi nejčastěji splněna při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Zákonné změny ohledně dohod o provedení práce, jako je zejména výrazně vyšší administrativa od října a nárok na placenou dovolenou od ledna příštího roku, znamenají, že přivýdělek na dohodu o provedení práce budou zaměstnavatelé nabízet méně, než je tomu v současnosti. Najít si brigádu k předčasnému důchodu bude složitější.

Možnost čerpání předdůchodu

Při dostatečně vysokých úsporách na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření je možné v předdůchodovém věku čerpat předdůchod, tím se vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu a odejít až do řádného starobního důchodu. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba předdůchodu se pro výpočet starobního důchodu považuje za vyloučenou dobu pojištění. Předdůchod je po zpřísnění podmínek pro předčasné důchody zajímavým důchodovým řešením.

Nízké příjmy v produktivním životě

Dosahované příjmy v produktivním věku hrají hlavní roli při výpočtu starobního důchodu. Občané s nízkými příjmy mají již řádný starobní důchod podprůměrný a při odchodu do předčasného důchodu je měsíční částka ještě nižší. Při volbě odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším termínu (o tři roky dříve) měsíční částka zpravidla nepřesahuje ani 14 500 Kč, i když je získána vysoká doba pojištění.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY