Medián důchodu odpovídá hrubé mzdě ve výši 22 900 Kč

25.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od ledna se státní důchody z důvodu valorizace zvýší. Jak vysoký je důchod, který pobírá desetina nejlépe a desetina nejhůře finančně ohodnocených penzistů? Proč je vhodné porovnávat důchod s čistou mzdou?

Z hrubé mzdy je zaměstnanci odvedena daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. Ze státního důchodu se sociální pojištění a zdravotní pojištění nikdy neplatí a daň z příjmů platí pouze penzisté s velmi nadstandardním důchodem. Můžeme říci, že státní důchody jsou vypláceny v čistém. Pro porovnání poklesu životní úrovně při odchodu do důchodu je tedy vhodné dát vedle sebe čistou mzdu a obdržený důchod. V praxi je to samozřejmě složitější, neboť výpočet zdanění výrazně ovlivňují daňové slevy a daňové odpočty, proto se často porovnává starobní důchod s hrubou mzdou, tzv. hrubý náhradový poměr. 

Zdroj: Shutterstock

Rozdělení důchodů v ČR

Za loňský rok činil medián důchodu publikovaný ve statistické ročence ČSSZ za rok 2022 částku 17 920 Kč. Medián důchodu znamená, že polovina důchodců měla měsíční penzi vyšší a polovina důchodců nižší. Při zohlednění dvou valorizací v letošním roce (v lednu, v červnu) by tento důchod měl mít aktuálně hodnotu 19 515 Kč. V lednu příštího roku se má základní výměra důchodu zvýšit o 360 Kč. V lednu bude mít tento důchod hodnotu 19 875 Kč.

  • V roce 2022 měla desetina starobních důchodců měsíční penzi nižší než 13 269 Kč.
  • V roce 2022 měla desetina starobních důchodců měsíční penzi vyšší než 22 885 Kč.

Nicméně v roce 2023 odešla do předčasného důchodu řada lidí, což se nejspíše projeví v nižším mediánu důchodů. Na druhé straně bylo od ledna 2023 zavedeno za každé vychované dítě navýšení o 500 Kč, přičemž na výchovné má nárok jenom jeden z rodičů, zpravidla ženy. Výchovné není v žádném výše a níže uvedeném výpočtu zohledněno. 

Navíc Ústavní soud ČR řeší, jestli novela o mírnějším růstu důchodů v červnu 2023 nebyla protiústavní. Jestliže ji Ústavní soud ČR takto označí, důchody porostou velmi výrazně, což si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce.

Vhodná doba pro odchod do důchodu?

Loňský rok byl mimořádný, proběhly celkem tři valorizace a loňský podzim byl nejlepším obdobím pro odchod do důchodu. Navíc od 1. října 2023 se zpřísňují a mění podmínky odchodu do předčasného důchodu, tudíž jestli uvažujete o předčasném důchodu, máte již pouze pár dní na podání žádosti pro odchod do předčasného důchodu.

 

Důchod 19 515 Kč = hrubá mzda 22 900 Kč

Částce důchodu ve výši 19 515 Kč odpovídá hrubá mzda ve výši 22 900 Kč, když počítáme při výpočtu čisté mzdy pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč. V takovém případě činí daň z příjmů 865 Kč (22 900 Kč, zaokrouhleno na stokoruny nahoru × 15 % − 2570 Kč), zdravotní pojištění 1031 Kč (22 900 Kč × 4,5 %) a sociální pojištění 1489 Kč (22 900 Kč × 6,5 %). 

Medián mezd ve druhém čtvrtletí letošního roku podle údajů ČSÚ činil 36 816 Kč. To znamená, že polovina zaměstnanců měla hrubou mzdu nižší a polovina zaměstnanců měla hrubou mzdu vyšší. Čistá mzda z hrubé mzdy ve výši 36 816 Kč při uplatnění pouze slevy na poplatníka činí 29 800 Kč (daň z příjmů je 2965 Kč, zdravotní pojištění 1657 Kč a sociální pojištění 2394 Kč). Při porovnání čistých hodnot můžeme říci, že medián důchodu činí 65 % mediánu mzdy (19 515 Kč : 29 800 Kč).

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 332 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY