Za běžné opotřebení bytu a jeho vybavení by nájemci platit neměli. Trvejte na sepsání předávacího protokolu

24.10.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Opouštíte nájemní byt, ve kterém jste způsobili škodu na vybavení? Jak se v takovém případě postupuje? Může po vás chtít pronajímatel opravu či vám hodnotu škody strhnout z kauce?

Nájemce odevzdává byt pronajímateli v den, kdy mu končí nájem. S tím souvisí i odevzdání klíčů od bytu pronajímateli. Může se stát, že nájemce v den skončení nájmu byt neopustí. V takovém případě má pronajímatel právo vymáhat po nájemníkovi náhradu ušlého nájemného až do dne, kdy byt nájemce skutečně opustí.

Vzniklé škody na bytu a jeho vybavení zjišťuje pronajímatel během předání bytu. Pronajímatel může tyto škody zjistit ale už při běžných kontrolách, na které má ze zákona právo

Dle občanského zákoníku je povinností nájemce předat byt v původním stavu, v jakém jej převzal. Ovšem s výjimkou běžného opotřebení a vad, které by měl hradit pronajímatel.

Jestliže během užívání provedl nájemce v bytě nějaké změny, které mu pronajímatel povolil, vrací byt do původního stavu dle dohody s pronajímatelem. Pokud však jde o změny, o kterých pronajímatele neinformoval, musí tyto změny odstranit. Pronajímatel však ani tehdy nemusí na odstranění změn trvat.

Během nepovolených změn mohou vzniknout také škody. Za ty má nárok pronajímatel požadovat finanční náhradu ve výši způsobené škody.

Běžné opotřebení v nájemním bytě

Zdroj: Shutterstock

Za jaké opravy a výměny nese odpovědnost nájemce?

Pokud nájemní smlouva neobsahuje popis, jak se bude postupovat při škodách, které vznikly při nájemcově užívání bytu, postupuje se dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Nařízení vlády definuje drobné opravy a výměny v bytě, za které nese odpovědnost nájemce.

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

Zdroj: Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Za další drobné opravy jsou dále považovány také ty, které nejsou výše uvedené a zároveň cena za jednu opravu nepřesáhne 1000 Kč. V případě, že se na jedné věci provádí více oprav, je rozhodující součet nákladů na tyto opravy. 

Přesáhne-li suma celkových oprav za kalendářní rok částku vyšší než 100 Kč na m², nepovažují se již další opravy v témže roce za ty drobné.

Na nájemce se vztahuje také povinnost hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu. V této situaci by měl ovšem pronajímatel vždy přihlédnout k délce nájmu. Za náklady spojené s běžnou údržbou bytu se myslí čištění předmětů, malování včetně oprav omítek, tapetování, čištění podlah, obkladů a odpadu.

Tip: Kdy může přijít okamžitá výpověď z nájmu bytu?

Za běžné opotřebení nájemce platit nemá

I přesto, že je povinností nájemce předat byt v původním stavu, musí pronajímatel brát ohled na tzv. běžné opotřebení.

V souvislosti s užíváním bytu se počítá s tím, že se vybavení a byt budou opotřebovávat. Tedy že se postupně zhorší například funkčnost vybavení a jeho estetická stránka.

Jestliže se ovšem jedná o situace, které jsou vymezené ve výše zmíněném nařízení vlády, má povinnost opravu zajistit nájemce. Ledaže se obě strany v nájemní smlouvě dohodly na jiném postupu.

Občanský zákoník bohužel nevymezuje, co přesně se myslí „běžným opotřebením“. Jak už jsme ale zmínili, lze usuzovat, že jde o pokles estetických a funkčních vlastností, jak popisuje právník Lukáš Mohyla na webu bezplatnapravniporadna.cz.

Může jít tedy o nejrůznější oděrky, škrábance, počínající vrzání či únavu materiálu.

Tip: Může pronajímatel zakázat nájemci trvalý pobyt v nájmu?

Proto, abyste se vyhnuli zbytečným dohadům, je lepší sepsat před užíváním bytu předávací protokol, který zachycuje stav věcí před započetím užívání daného nájemníka. Jeho součástí mohou být i fotografie samotného vybavení.

To platí i při ukončení nájmu, kdy se v protokolu zhodnocuje stav bytu a věcí po užívání nájemcem. Pokud nesouhlasíte s finanční úhradou škod, která by vám měla být stržená z kauce, protože se domníváte, že patří do běžného opotřebení, určitě předávací protokol nepodepisujte a obraťte se na právní poradenství.

Zdroje: Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., Bezplatná právní poradna


Čtěte také:

Máte peníze z nájmu? Tady je návod, jak se evidují

Jaká se chystá regulace pro Airbnb a jiné ubytovací platformy?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ