V jakých situacích jsou vyšší příjmy spíše na škodu? Dávejte si pozor na překročení limitů

11.11.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Vzhledem k různým daňovým limitům, daňovým slevám a možnosti čerpání státních dávek dochází v praxi k situacím, kdy je vyšší příjem ze zaměstnání nebo podnikání pro rodinný rozpočet špatnou zprávou, neboť klesá čistý měsíční příjem. Podívejme se na vybrané praktické příklady.

V některých situacích není pro zaměstnance nebo podnikatele dobře, že mají nepatrně vyšší příjem, neboť jsou na tom paradoxně finančně hůře. Takovým situacím je samozřejmě vhodné předcházet nebo mít příjem vyšší dostatečně, aby to bylo výhodné. Na které varianty je dobré si dát pozor?

Kdy jsou vyšší příjmy na škodu

Zdroj: Shutterstock

Práce na DPP nebo DPČ těsně nad limit

Pro přivýdělek je ideální práce na některou z pracovních dohod, tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pokud je hrubá odměna z pracovních dohod do limitu, neplatí se z ní sociální ani zdravotní pojištění.

U dohody o provedení práce je pro neplacení pojistného nutné mít hrubou odměnu 10 000 Kč a méně a u dohody o pracovní činnosti hrubou odměnu 3499 Kč a méně (v roce 2023 již 3999 Kč a méně). Hrubá odměna těsně nad limit pro neplacení pojistného tedy paradoxně znamená nižší čistou odměnu, neboť při překročení limitu se pojistné již standardně platí.

Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem je 6,5 % z hrubé odměny a sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je 4,5 % z hrubé odměny.

Sleva na manželku (manžela)

V případě, že má manželka (manžel) vlastní rozhodné příjmy za kalendářní rok nepřesahující 68 tisíc Kč, lze v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Daňová sleva na manželku snižuje přímo vypočtenou povinnost.

V případě, že má manželka (manžel) vlastní rozhodný příjem např. 70 tisíc Kč, potom se přijde o vysokou daňovou slevu na manželku. Případné překročení limitu je vhodné si hlídat již během kalendářního roku. Do vlastního příjmu manželky se totiž započítávají všechny příjmy mimo vyjmenované příjmy v § 35ba zákona o dani z příjmů.

Překročení limitu u vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti neplatí, pokud je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2022 je limitem hrubý zisk do 93 387 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Pokud je hrubý zisk nad limit, již se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění platí, a sice ve standardní výši 29,2 % z vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Mít ze samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk nepatrně nad limit tedy není finančně výhodné. Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonávají např. penzisté, studenti, zaměstnanci nebo příjemci rodičovského příspěvku.

Tip: Podnikajícím důchodcům už se nebude zvyšovat penze, ale dostanou slevu na pojistném

Příjem nad limity pro státní dávky

Pro přiznání státních dávek, např. příspěvku na děti nebo příspěvku na bydlení, je nutné mít rozhodný příjem do limitu. Např. u přídavků na děti do 3,4násobku životního minima domácnosti. Jestliže se limit překročí, nevzniká na tyto státní dávky nárok. Mít rozhodný posuzovaný příjem vyšší o jednotky stokorun tedy znamená zhoršení finanční situace, neboť na státní dávky nevzniká nárok.

Překročení limitu pro daňové osvobození

V zákoně o dani z příjmů je stanoveno několik příjmových limitů, kdy nevzniká povinnost platit z daného příjmu daň z příjmů. Např. pro příležitostné příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmů platí limit 30 000 Kč. Když je tedy příležitostný příjem do limitu, daň z příjmů se z něj neplatí, při překročení limitu ano.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ