Je výpočet důchodu rovnostářský? Příklady napoví

15.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu v Česku dochází k situacím, že dva občané mají odlišnou část pojištění, a přitom jsou na tom pro důchodové účely za dané období stejně. Podívejme se na pět vybraných příkladů.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši průměrné hrubé měsíční mzdy v současné hodnotě (osobním vyměřovacím základu) za odpracované roky a získané době pojištění. Některé okolnosti se však dvěma žadatelům o starobní důchod hodnotí jinak, přestože jejich situace není shodná, jak si ukážeme.

 

Prvky rovnostářství při výpočtu důchodu

Zdroj: Depositphotos

Stejná základní výměra důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru mají přitom všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou. Na výši základní výměry důchodu tedy nemá vliv zaplacené pojištění během produktivního života, počet odpracovaných let, počet vychovaných dětí ani žádná jiná okolnost. V roce 2022 činí základní výměra důchodu 3900 Kč. V roce 2023 bude činit základní výměra důchodu 4040 Kč. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu v daném roce stejně vysokou. Občanům, kteří odešli do starobního důchodu v minulých letech, se základní výměra zvyšuje tak, aby byla stejně vysoká, jakou budou mít občané, kteří v daném roce budou do starobního důchodu odcházet. Základní výměru důchodu mají stejně vysokou lidé, kteří odešli do předčasného i řádného starobního důchodu.

Praktický příklad

Pan David odejde v prosinci do řádného starobního důchodu a měl po celý život velmi vysoké příjmy. Základní výměru důchodu bude mít pan David přiznanou ve výši 3900 Kč (od ledna se zvýší na 4040 Kč). Pan Martin odejde v prosinci 2022 do předčasného důchodu a po celý život měl podprůměrné příjmy, panu Martinovi bude přiznána základní výměra důchodu ve výši 3900 Kč (od ledna 2023 potom 4040 Kč).

Hodnocení doby pojištění v celých ukončených letech

Do doby pojištění se započítávají pouze celé ukončené roky pojištění. Na tuto skutečnost je vhodné při plánování termínu odchodu do důchodu pamatovat a nenechat zbytečně hodně dní „propadnout“.

Praktický příklad

Paní Lucie odejde do starobního důchodu v prosinci 2022 a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let a 349 dní. Paní Lenka odejde do starobního důchodu rovněž v prosinci a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let a 4 dny. Do výpočtové formule starobního důchodu bude oběma paním vstupovat hodnota 45 let. Přestože paní Lucie získala dobu pojištění téměř o celý rok delší, jsou na tom stejně.

TIP:  Vypočítejte si výši nově přiznaného důchodu

Nezapočítání příjmů v roce přiznání důchodu

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2021.

Praktický příklad

Pan Lukáš a pan Luboš odejdou do starobního důchodu koncem letošního roku, přičemž první z nich měl během roku 2022 velmi vysoké příjmy a druhý nízké příjmy. Pro výpočet důchodu jsou na tom s ohledem na příjmy v roce 2022 stejně. Příjmy v roce 2022 se nebudou ani jednomu z nich při výpočtu starobního důchodu započítávat.

Čtěte také: Podnikajícím důchodcům už se nebude zvyšovat penze, ale dostanou slevu na pojistném

Stejně vysoké výchovné

V roce 2023 náleží k přiznanému starobnímu důchodu výchovné ve výši 500 Kč na každé dítě, přičemž výchovné náleží pouze jednomu z rodičů, zpravidla ženě, která o dítě více pečovala.

Praktický příklad

Paní Marii, která vychovala dvě děti, které mají nadprůměrné příjmy a ze svého zaměstnání odvádí vysoké sociální pojištění, přičemž pracují celou dobu od ukončení studií, se zvýší starobní důchod o 1000 Kč. Stejně se zvýší starobní důchod i paní Jitce, jejíž dvě děti se práci vyhýbají a dlouhodobě čerpají pouze sociální dávky.

TIP: Vypočítejte si dobu odchodu do důchodu!

Nerozlišování příjmů nad druhou redukční hranici

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí osobní vyměřovací základ pouze do částky 155 644 Kč. Příjmy nad „strop“ již tedy nemají žádný vliv na výpočet starobního důchodu.

Praktický příklad

Pan Milan má osobní vyměřovací základ ve výši 200 000 Kč a pan Karel má osobní vyměřovací základ 160 000 Kč. Oba pánové odejdou do starobního důchodu v prosinci 2022. Jejich výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) bude shodný, a sice 53 137 Kč.

 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY