Nespravedlnosti u vdovského důchodu

09.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V případě úmrtí manžela či manželky náleží vdově nebo vdovci při splnění zákonných podmínek vdovský/vdovecký důchod. Při splnění nároku na něj nebo při výpočtu jeho měsíční částky však dochází k situacím, že důchod je vyšší, nebo nižší, než se na první pohled zdá. Podívejme se na praktické příklady.

Většinou jsou ženy v manželství mladší než muži a v průměru se ženy dožívají vyššího věku než muži, z tohoto důvodu se v praxi vyplácí mnohem více vdovských než vdoveckých důchodů. V článku budeme tedy hovořit o vdovských důchodech, přestože podmínky pro přiznání vdoveckých důchodů jsou shodné.

Zdroj: Depositphotos

Kdy náleží a jak je vysoký vdovský důchod?

Vdovský důchod náleží, pokud zemřelý manžel splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu, přičemž procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel.

Tip: Vypočtěte si výši přiznaného vdovského důchodu

Příklad 1 – Výchova dětí nerozhoduje

Paní Zuzana vychovala s manželem tři děti, zatímco paní Markéta žádné. Oběma paním je po smrti manžela přiznán vdovský důchod. Počet vychovaných dětí nemá žádný vliv na výpočet vdovského důchodu. Z důvodu péče o děti ke zvýšení vdovského důchodu nedochází. Paní Markétě je tedy přiznán vyšší vdovský důchod než paní Zuzaně, neboť její zemřelý manžel měl vyšší příjmy než zemřelý manžel paní Zuzany.

Tip: Vypočtěte si valorizaci důchodu v roce 2024

Příklad 2 – Dlouhodobá nezaměstnanost vdovy nehraje roli

Vdovám Denise a Monice zemřeli manželé. Paní Denisa má dvě práce a z příjmu odvádí vysoké sociální pojištění, aby rodina měla dostatek příjmů, protože její zemřelý manžel měl velmi nízké příjmy. Naproti tomu paní Monika dlouhodobě nepracuje, protože její zemřelý manžel měl vysoké příjmy. Paní Denise bude přiznán výrazně nižší vdovský důchod než paní Monice, přestože odvádí do systému značně vyšší sociální pojištění. Vlastní příjem vdovy totiž na výpočet vdovského důchodu nemá žádný vliv.

Příklad 3 – Dlouhodobý vztah není rozhodující

Slečna Kateřina dlouhodobě (více než 15 let) žila se svým přítelem Michalem, se kterým fungovali jako skvělá rodina a vychovávali spolu dvě děti. Po jeho smrti však slečna Kateřina nebude mít na vdovský důchod nárok. Základní podmínkou pro přiznání vdovského důchodu je úmrtí manžela. Po zemřelém druhovi nárok na vdovský důchod nikdy nevzniká. Vdova Barbora žila se zemřelým manželem v manželství pouze jeden rok, přičemž spolu nevychovávali žádné dítě, a přesto bude paní Barboře vdovský důchod přiznán a ve vysoké částce, protože její manžel odváděl vysoké odvody na pojistném. Délka trvání manželství nemá na měsíční částku vdovského důchodu žádný vliv.

Tip: Pravidla pro předčasný důchod zpřísnila. Penze se nově snižuje víc

Příklad 4 – Nižší vlastní důchod = vyšší vdovský důchod

Vdova Helena pobírá vlastní starobní důchod ve výši 12 100 Kč a její zemřelý manžel by měl nárok na starobní důchod ve výši 26 200 Kč. V případě souběhu nároku na dva důchody se v plné výši pobírá vyšší z důchodů a nižší z důchodů v polovině procentní výměry, přičemž základní výměra náleží pouze jednou. V roce 2023 činí základní výměra důchodu 4040 Kč. Vdovský důchod paní Heleny je vyšší než vlastní starobní důchod, proto bude pobírat v plné výši vdovský důchod (11 080 Kč) a polovinu procentní výměry starobního důchodu, souhrnný důchod bude mít 19 150 Kč. Vdovský důchod tedy náleží paní Heleně v plné výši.

Vdova Hana má vlastní starobní důchod ve výši 20 300 Kč a její zemřelý manžel by měl rovněž nárok na starobní důchod ve výši 26 200 Kč. Vlastní starobní důchod paní Hany je vyšší než vdovský důchod, proto paní Hana bude mít vdovský důchod v poloviční výši, tedy 5540 Kč, a souhrnný důchod bude mít 25 840 Kč. Z důvodu vyšších příjmů v produktivním věku má tedy paní Hana nižší část vdovského důchodu než paní Helena.

Tip: Výpočet předčasného důchodu v roce 2024

Příklad 5 – Výchovné k vdovskému důchodu nenáleží

Paní Marii byl na podzim letošního roku přiznán vdovský důchod, přičemž se stará ještě o dvě děti navštěvující základní školu. Paní Marii se od ledna příštího roku vdovský důchod z důvodu výchovného nezvýší. Naproti tomu paní Romaně, která dostává na účet současně předčasný důchod a vdovský důchod, se měsíční částka důchodu zvýší o 1000 Kč z důvodu výchovného na dvě děti, přestože se již paní Romana o děti nestará, protože jsou dospělé. Výchovné náleží pouze ke starobnímu důchodu, a to i předčasnému. Vdovský důchod výchovné nezvyšuje.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 216 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY