Čtyřnásobně vyšší daň z příjmů, přesto nižší důchod

28.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří zaměstnanci odvádí výrazně více na dani z příjmů fyzických osob než jejich kolegové, ale pro důchodové účely jsou na tom hůře. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Rozhodnými příjmy jsou však pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Odvody na dani z příjmů fyzických osob nemají na výši státního důchodu žádný vliv. V praxi proto dochází k situacím, že někteří občané platí výrazně méně na dani z příjmů, a přitom mají státní důchod vyšší. Důvodem jsou zejména daňové slevy.

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad 1

Paní Helena má hrubou měsíční mzdu ve výši 58 000 Kč, při výpočtu daně z příjmů uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. Paní Aneta má hrubou měsíční mzdu 36 000 Kč, a protože je bezdětná, má nárok při výpočtu čisté mzdy pouze na základní daňovou slevu na poplatníka.

  • Na dani z příjmů fyzických osob zaplatí paní Helena 683 Kč (8700 Kč − 2570 Kč − 5447 Kč), neboť vypočtenou daň z příjmů ve výši 8700 Kč (58 000 Kč × 15 %) snižuje sleva na poplatníka (2570 Kč) a daňové zvýhodnění na tři děti (5447 Kč).
  • Paní Aneta zaplatí na dani z příjmů fyzických osob 2830 Kč (36 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2570 Kč).

I když paní Aneta zaplatí na dani z příjmů fyzických osob 4,14krát více než paní Helena, je na tom pro důchodové účely výrazně hůře. Paní Helena má měsíční vyměřovací základ 58 000 Kč a paní Aneta má měsíční vyměřovací základ 36 000 Kč. Současně je nutné počítat s tím, že paní Helena bude mít nárok na výchovné na tři děti. V roce 2023 činí výchovné na každé dítě 500 Kč, na tři děti tedy 1500 Kč, během let se bude i výchovné valorizovat.

Vzhledem k tomu, že paní Heleně bude přiznán vyšší starobní důchod, bude se během let rozdíl mezi paní Helenou a paní Anetou zvyšovat, protože vyšší důchody se v korunovém vyjádření z důvodu valorizace zvyšují více.

Při osobním vyměřovacím základu 58 000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 45 let činí přiznaný starobní důchod v prosinci 2022 částku 25 223 Kč a po lednové valorizaci v lednu 2023 již 26 451 Kč, po připočteném výchovném ve výši 1500 Kč již 27 951 Kč.

Při osobním vyměřovacím základu 36 000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 45 let činí přiznaný starobní důchod v prosinci 2022 částku 20 828 Kč a po lednové valorizaci pak 21 832 Kč.

Tip: Důchody se budou vyplácet v jiných termínech a za jiné období. Jak to bude vypadat?

 

Jak je to u pasivních příjmů?

Zejména lidé s vysokými pasivními příjmy, které podléhají odvodům na dani z příjmů, jsou mnohdy zklamáni s přiznanou částkou starobního důchodu. Z pasivních příjmů (např. z kapitálového majetku, z nájmu) se totiž sociální pojištění neplatí a takové příjmy nijak nevstupují do výpočtu starobního důchodu. Starobní důchod může být v takových případech i podprůměrný, přestože byla v produktivním věku zaplacena vysoká souhrnná daň z příjmů fyzických osob. S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je tedy nutné mít i dostatečné aktivní příjmy.

Praktický příklad 2

Pan Luboš pracuje pouze na zkrácený úvazek za 22 000 Kč, protože má vysoké měsíční příjmy z nájmu. Po odpočtu výdajů činí měsíční hrubý zisk z nájmu 60 000 Kč. Prací na zkrácený úvazek má vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny i OSSZ. Na dani z příjmů zaplatí ze zkráceného úvazku 730 Kč (22 000 Kč × 15 % − 2570 Kč). Z nájmu potom 9000 Kč (60 000 Kč × 15 %). V souhrnu činí měsíční daň z příjmů 9730 Kč, výpočet je pro zjednodušení proveden na měsíční bázi, i když z nájmu se platí daň z příjmů až za celý rok.

Pro důchodové účely je však na tom lépe pan Martin, který pracuje na plný úvazek za 25 000 Kč, i když zaplatí na dani z příjmů 1180 Kč a hodinovou mzdu v zaměstnání má citelně nižší. Rozhodující jsou totiž odvody na sociální pojištění, kde zaplatí pan Martin se zohledněním pojistného placeného zaměstnavatelem 7825 Kč (25 000 Kč × 31,3 %), zatímco pan Luboš 6886 Kč (22 000 Kč × 31,3 %).


Čtěte také:

Na výchovné od roku 2023 bude mít nakonec nárok mnohem více osob

Přišly vám nové vysoké zálohy za energie? Jak je snížit a co vám je pomůže uhradit?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY