Práce na částečný úvazek bude pro zaměstnavatele výhodnější, co se mění?

30.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Hledáte si práci a chcete pracovat na částečný úvazek? Pojďme se společně podívat na jeho specifika, ale i na to, jak bude nově podpořen.

Pojem částečný nebo zkrácený úvazek zákoník práce č. 262/2006 Sb. nezná. Hovoří o něm jako o kratší pracovní době. Ta může být na základě § 80 sjednána pouze vzájemnou domluvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dále se dozvíte:

Délka pracovní doby

Zákoník dále také stanovuje, že délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin. Výjimka je pouze u zaměstnanců s vícesměnným nebo nepřetržitým provozem, dvousměnným pracovním režimem anebo u těch, kteří pracují v podzemí při těžbě uhlí apod. U těch činí týdenní pracovní doba 37,5 nebo 38,75 hodin týdně.

Za kratší pracovní dobu se pak považuje jakkoli dlouhá pracovní doba pod tyto limity. Pokud se tedy se zaměstnavatelem dohodnete, že budete pracovat namísto 40 hodin týdně pouze 20 hodin, jedná se o částečný úvazek, nazývaný také jako zkrácený nebo v tomto případě poloviční.

Čtěte také: Jaký je rozdíl mezi kratší a zkrácenou pracovní dobou?

Kdo má na částečný úvazek nárok?

S prací na částečný úvazek musí zaměstnavatel souhlasit. To se však netýká těhotných žen, zaměstnanců a zaměstnankyní, které pečují o dítě do 15 let věku a osob pečujících o jiné osoby ve stupni závislosti II, III a IV. Těm musí zaměstnavatel, pokud jej požádají o částečný úvazek, vyhovět. Odmítnout je může jedině tehdy, pokud by tímto krokem došlo k výraznému narušení pracovního provozu. Za takové narušení však nemůže být považováno to, že by se musel hledat další zaměstnanec.

Pokud by pak zaměstnavatel vaši žádost odmítl, přestože by ji měl akceptovat, měl by vše patřičně odůvodnit.

Práce na částečný úvazek - daně, pojištění, zákon

Zdroj: Depositphotos

 

Mzda u polovičního úvazku

Zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek má nárok na mzdu úměrnou svému úvazku. To znamená, že pokud hrubá měsíční mzda za 40 hodin týdně činí 30 000 Kč hrubého, za 20 hodin týdně bude hrubá měsíční mzda činit 15 000 Kč hrubého měsíčně. Dobré je vědět, že u jakkoli zkráceného úvazku nemusí být dodržena minimální měsíční mzda, která v roce 2022 činí 16 200 Kč.

Co je však nutné dodržet, je minimální zaručená mzda hodinová. Pod tu jít nelze. Výše zaručené mzdy je pak závislá na skupině prací, kterých je 8.

Skupina prací

Minimální zaručená mzda na hodinu

1.

96,40 Kč

2.

106,50 Kč

3.

117,50 Kč

4.

129,80 Kč

5.

143,30 Kč

6.

158,20 Kč

7.

174,70 Kč

8.

192,80 Kč

Daně a pojištění u částečných úvazků

Z hrubé mzdy zaměstnanců je odváděna záloha na daň ve výši 15 %, případně daň srážková, pokud nepodepsali růžové prohlášení k dani. Pokud jej však podepsali, vzniká jim samozřejmě nárok na čerpání daňových slev, které zvýší čistou mzdou.

Dále je jim také z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění ve výši 6,5 % a zdravotní pojištění ve výši 4,5 % s tím, že zaměstnavatel za ně navíc odvede ještě na sociálním pojištěním 24,8 % a na zdravotním pojištění 9 %.

Důležité je však zmínit, že za zaměstnance musí být v roce 2022 odvedeno měsíční zdravotní pojištění v součtu alespoň ve výši 2187 Kč, což je 13,5 % z minimální mzdy. Pokud tedy zaměstnanec pracující na částečný úvazek vydělá méně než 16 200 Kč hrubého měsíčně, bude si muset dopočet do minima zaplatit ze svého.

Čtěte také: Jak je to s odpočty na pojistném na zdravotním pojištění?

Navrhovaná podpora zkrácených úvazků pro zaměstnavatele

MPSV přišlo s návrhem na podporu částečných úvazků, která spočívá v tom, že by mohla být zavedena sleva na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet.

Sleva by se měla vztahovat na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s určitými skupinami zaměstnanců. Jde o osoby starší 55 let, rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), studenty středních nebo vysokých škol, osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci. Sleva na pojistné se bude ještě vztahovat na zaměstnávání osob mladších 21 let, u nich ale nebude podmínkou zkrácený úvazek. Cílem je v tomto případě podpořit obecně vstup mladých lidí na trh práce.

Tuto změnu schválila poslanecká sněmovna a senát.

Čtěte také: Co musíte vědět o zkráceném úvazku, než na něj nastoupíte

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ