Kdy vám zaměstnavatel musí schválit zkrácený úvazek?

08.09.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Chtěli byste přejít z plného úvazku na zkrácený? Zkuste o to požádat svého šéfa. V některých situacích je vám až na výjimky povinen vyhovět. Kdy?

Zkrácený úvazek v Česku narůstá na oblibě a zájem o něj se stále zvyšuje. Pro zaměstnance jej v ČR začíná nabízet čím dál více firem. Přesto u nás není tak častý jako v zahraničí.


Pro koho je vhodný zkrácený úvazek?

Zkrácený pracovní úvazek může být vhodnou volbou pro rodiče, ale např. i studenty nebo důchodce. Dobrým řešením může být také pro osoby pobírající invalidní důchod a z hlediska odvodů na zdravotní pojištění pro ostatní státní pojištěnce.

Co je vlastně zkrácený pracovní úvazek

Z pohledu § 79 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin. U některých zaměstnanců, zejména těch, kteří pracují při těžbě uhlí apod. je pracovní doba 37,5 nebo 38,75 hodin týdně.

Sousloví zkrácený úvazek zákoník nezná. Nahrazuje jej pojmem kratší pracovní doba (§ 80). Ta může být sjednána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovníkovi poté náleží mzda nebo plat s ohledem na zkrácení pracovní doby. Jakým způsobem se pak zkrácení provede, záleží na domluvě mezi oběma smluvními stranami. V praxi se můžeme setkat se zkrácením délky denní pracovní doby anebo s nižším počtem směn za měsíc.

Kdo má nárok na zkrácený úvazek, kratší pracovní dobu

Zdroj: Pixabay

 

Kdo má nárok na zkrácený úvazek?

Pokud dojdete za zaměstnavatelem s tím, že chcete zkrátit pracovní úvazek, není povinen vám vyhovět, pokud nespadáte mezi osoby v § 241. Tam patří:

1. Těhotné zaměstnankyně

Těhotná zaměstnankyně má nárok na úpravu anebo zkrácení pracovní doby, pokud o to požádá zaměstnavatele. Každá pracující budoucí maminka by však měla vědět, že zkrácení pracovního úvazku ovlivňuje i výši mateřské. Výše peněžité pomoci v mateřství totiž činí 70 % z redukovaného vyměřovacího základu za 1 den. Ten se bude vypočítávat za posledních 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou. Je tedy logické, že čím nižší příjem ze zaměstnání, tím nižší bude i mateřská.

2. Zaměstnanec pečující o dítě

Dle zákoníku práce má na zkrácení nebo úpravu pracovní doby nárok i zaměstnanec nebo zaměstnankyně pečující o dítě. Zde nehraje žádnou roli jeho samostatnost nebo zdravotní stav. Podmínkou však je, že dítě je mladší 15 let.

Zaměstnanec pečující o dítě, ale i těhotná zaměstnankyně, by si v případě zájmu o zkrácený úvazek měli ohlídat zdravotní pojištění. To se totiž musí odvést alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Tím je minimální mzda, která v roce 2021 činí 15 200 Kč hrubého. Pokud má zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek mzdu nižší než stanovenou minimální a není zároveň státním pojištěncem, bude si muset doplatit zdravotní pojištění z vlastní kapsy, tedy do částky 2 052 Kč měsíčně.

Doplácet zdravotní nemusejí ti, kteří jsou na zkráceném úvazku z důvodu péče o dítě do 10 let ve stupni závislosti I. Za ně totiž hradí zdravotní pojištění stát, popř. jsou státními pojištěnci z jiného důvodu.

3. Osoby pečující o osoby ve stupni závislosti

Na zkrácený úvazek mají nárok i ti zaměstnanci, kteří pečují o některou z osob ve stupni závislosti II, III nebo IV bez ohledu na její věk. Pří „přechodu“ na zkrácený úvazek pak nemusí řešit doplácení zdravotního pojištění v rámci minimálního vyměřovacího základu. Jsou totiž také státními pojištěnci a zdravotní za ně v prvé řadě hradí stát.


U zmíněných osob je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o zkrácený úvazek. Učinit tak nemusí, pouze pokud by tomu měly bránit závažné provozní důvody, které musí navíc prokázat.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 25 krát