Kdy si budete muset v roce 2020 doplatit zdravotní pojištění z vlastní kapsy?

28.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Jak je to ale s pojištěním, pokud zaměstnaní nejste anebo máte příjmy, které nepodléhají odvodům?

O tom, že je zdravotní pojištění v České republice povinné, hovoří zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. V § 2 je pak uvedeno, že jsou zdravotně pojištěny ty osoby, které mají na našem území trvalý pobyt a dále pak také ty, které v ČR trvalý pobyt nahlášen nemají, ale pracují pro zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Plátcem pojištění je zaměstnavatel, pojištěnec v pracovním poměru, OSVČ, OBZP, osoby uvedené v § 5 zákona o zdravotním pojištění anebo stát.

Zdravotní pojištění jako složka mzdy nebo platu

Zdravotní pojištění tvoří celkem 13,5 % ze mzdy nebo platu. Zaměstnanci se z hrubé mzdy strhne 4,5 % a zaměstnavatel za zaměstnance odvede 9 % ze superhrubé mzdy. Platba zdravotního pojištění je ze zákona povinná. Při neplacení se tvoří dluh, na kterém skáčou penále. Zdravotní pojišťovny mohou neplatičům udělit pokutu a neplacené pojištění vymáhají, a to klidně i formou exekuce.

OSVČ a minimální zálohy 2020

Osoby samostatně výdělečně činné si zdravotní pojištění musejí odvádět každý měsíc samy, a to alespoň ve výši minimálních záloh, ty se navíc každý rok zvyšují, protože se vypočítávají z vyměřovacího základu, který je stanoven jako polovina průměrné mzdy. Ta je pro letošní rok stanovena na 34 835 Kč. Vyměřovací základ tedy po zaokrouhlení činí 17 418. Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2020 na zdravotní pojištění jsou 2 352 Kč.

Jsou ale i jiné případy, kdy si budete muset zdravotní pojištění odvést úplně sami anebo určitou část z měsíční sazby doplácet zdravotní pojišťovně.

Doplacení zdravotního pojištění: nezaměstnaný, OBZP

Zdroj: Shutterstock

Zkrácený úvazek a zdravotní pojištění

U zaměstnanců musí být zdravotní pojištění zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je v tomto případě minimální mzda. Problém však může nastat u zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený úvazek. Pokud je totiž měsíční mzda nižší než mzda minimální, která je v roce 2020 stanovena na 14 600 Kč, zaměstnanec si bude muset zbytek částky pro odvod zdravotního pojištění doplatit z vlastní kapsy.

Dohoda o provedení práce a pojistné

U DPP platí, že pokud je hrubá měsíční odměna do limitu 10 000 Kč, nepodléhá odvodům na pojištění včetně toho zdravotního. Pokud tedy nejste státní pojištěnec anebo vám není zdravotní pojištění odváděno z příjmů ze zaměstnání anebo si jej neodvádíte z podnikání, musíte se k platbě přihlásit a hradit si jej sami coby osoby bez zdanitelných příjmů. Jestliže však vyděláte 10 001 Kč a více, zdravotní pojištění vám bude odvedeno z výdělku.

Nezaměstnané osoby a zdravotní pojištění

Nezaměstnané osoby mají 2 možnosti. Tou první je přihlásit se v místě trvalého bydliště do evidence uchazečů o zaměstnání na úřad práce. Během doby evidence na ÚP budou nezaměstnaní až do vyřazení státními pojištěnci, zdravotní tedy nebudou muset řešit.

Pokud se nezaměstnaná osoba nemá v plánu registrovat na úřadu práce, musí si povinné zdravotní pojištění hradit sama a přihlásit se u zdravotní pojišťovny k platbě jako OBZP.

 

Osoby mající pouze pasivní příjmy a odvody na zdravotní pojištění

Odvodům zdravotního pojištění nepodléhají pasivní příjmy. Mezi ty můžeme zařadit např. příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, ale třeba i zisk z úroků, dluhopisů nebo investičních fondů. Pokud má daná osoba takové příjmy a už žádné jiné, ze kterých by bylo odváděno zdravotní pojištění, bude si jej jako OBZP muset platit sama. To by však neplatilo, pokud by byla státním pojištěncem.

OBZP a platba zdravotního pojištění

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) je osoba, z jejíchž příjmů se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, a proto si jej bude muset hradit sama. Nejdříve se však bude muset přihlásit do kategorie OBZP u své zdravotní pojišťovny. Každý měsíc pak bude platit minimální zálohu na zdravotní pojištění, která v roce 2020 u OBZP činí 1 971 Kč.

Mezi osoby bez zdanitelných příjmů dále patří např. studenti nad 26 let, kteří prvně nestudují v doktorském programu nebo třeba žena v domácnosti, která celodenně nepečuje o jedno dítě do 7 let anebo o dvě děti do 15 let.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ