Jak podat žádost o příspěvek na bydlení online?

21.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte nárok na příspěvek na bydlení? Nechce se vám navštěvovat Úřad práce kvůli žádosti o příspěvek na bydlení? Jak vyřídit příspěvek na bydlení online z domova? Jaké přílohy budete muset doložit?

Vysoké ceny energií i nájmů zkomplikovaly život nejedné rodině a spousta z nich má nárok na příspěvek na bydlení. Ten je od 1. října 2022 poměrně štědrý a v současnosti jej pobírá přes čtvrt milionu domácností.

Vy si můžete spočítat nárok i výši příspěvku na bydlení v naší kalkulačce příspěvku na bydlení.

O příspěvek na bydlení můžete žádat na Úřadu práce, kde najdete i formulář. Nyní je na úřadech poměrně mnoho žadatelů a lepší volba je příspěvek na bydlení řešit z tepla domova. Navíc řada starších žadatelů je méně pohyblivých a návštěva úřadů je pro mnohé psychicky i fyzicky náročná.

Zdroj: Shutterstock

Jak žádat o příspěvky na bydlení online z domova?

Žádost o příspěvek na bydlení najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

Můžete si stáhnout formulář, vytisknout a vyplnit jej ručně a oskenovaný jej poslat pomocí datové schránky.

Snadnější je ovšem se přihlásit na stránkách MPSV a vyplnit online zjednodušený formulář žádosti o příspěvek.

Pro přihlášení do formuláře na stránkách MPSV je nutné mít Identitu občana či datovou schránku.

Identitou občana je myšlena například eObčanka, Mobilní klíč eGovernmentu či mojeID, bankovní identita a další.

Datovou schránku vyřídíte snadno na každém Czech POINTu, stačí k tomu průkaz totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas).

Zjednodušenou online žádost o příspěvek na bydlení může vyplnit ten, který:

 • Byt užívá zcela sám/sama.
 • Byt užívá se svým manželem nebo manželkou, případně se společnými dětmi.
 • Byt užívá se svým druhem nebo družkou, případně se společnými dětmi.
 • Byt užívá pouze se svým registrovaným partnerem nebo partnerkou.
 • Je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený osamělý rodič, v bytě žije se svými dětmi, případně ještě s druhem či družkou.

Vedle toho, jak bydlíte, jsou důležité i příjmy, abyste mohli podat žádost online ve zjednodušené formě.

Žádost ve zjednodušené formě můžete vyplnit pouze v případě, že vaše příjmy a příjmy společně posuzovaných osob jsou vyplácené v ČR a současně se jedná pouze o tyto příjmy:

 • plat nebo mzda,
 • starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský/vdovecký důchod,
 • výživné nebo náhradní výživné,
 • rodičovský příspěvek, mateřská nebo přídavky na děti,
 • nemocenská, ošetřovné (OČR),
 • podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci,
 • opakující se zaopatřovací příspěvek.

Jestliže nespadáte do výše uvedených skupin či máte ještě jiné příjmy, například jste OSVČ a máte příjmy z podnikání, z pronájmu nebo příjmy ze zahraničí, zjednodušenou žádost nevyplňujte a podejte žádost osobně na pobočce Úřadu práce, nebo prostřednictvím datové schránky.

Tip: Máte ceny energií nad vládními stropy? Ptejte se dodavatele na lepší tarif, nebo riskněte pokutu

Jak vyplnit žádost o příspěvky na bydlení online?

Ve formuláři jsou již předvyplněny vaše osobní údaje a adresa trvalého pobytu, ale pro jistotu si je zkontrolujte.

Vyplníte vaše kontaktní údaje – telefon, e-mail a nepovinně ID datové schránky.

Příspěvek na bydlení - žádost

Zdroj: MPSV

Jestliže nemáte bydliště na adrese trvalého pobytu, vyplňte adresu vašeho skutečného bydliště.

Dále vyplníte kolonky o vašem bydlení. První vyplníte vztah k bytu, zda jste:

 • vlastník bytu,
 • nájemce bytu,
 • člen družstva,
 • manžel/ka či registrovaný/registrovaná partner/ka vlastníka bytu.

Dále doplníte číslo bytu, jestliže je v domě více než jeden byt.

Další kolonkou je období, za které žádáte. Můžete žádat až 3 měsíce zpětně.

Příspěvek na bydlení - žádost

Zdroj: MPSV

Jak vyplnit náklady na bydlení v žádosti o příspěvek na bydlení?

Nyní vyplníte tabulku, kde uvedete náklady na bydlení za předepsané měsíce, které jste uhradil/a vy, nebo společně posuzovaná osoba za byt, na který žádáte.

Pokud platíte náklady v jiném než měsíčním intervalu (například čtvrtletně), zaplacenou částku uveďte do měsíce, ve kterém byla skutečně uhrazena.

V měsíci, kdy nebyla zaplacena žádná částka, uveďte do předepsaného měsíce částku 0.

Dále vložíte potřebné doklady, čímž prokážete vynaložené náklady.

Náklady a žádost o příspěvek

Zdroj: MPSV

Fixace

Dále uvedete, jestli a na jak dlouho máte fixovány ceny elektřiny a plynu.

Fixace

Zdroj: MPSV

Způsob vytápění

Dalším krokem je volba způsobu vytápění:

 • centrální,
 • pevná paliva,
 • jiné.

Jestliže máte plynový či elektrický kotel, kotel na dřevní štěpku či brikety, nebo vytápíte pomocí geotermálního vrtu, fotovoltaiky, uvedete „Jiné“. Jestliže máte více bytových jednotek a kotelnu na plyn či elektřinu či jste spojeni s teplárnou, uvedete vytápění „Centrální“.

Pokud topíte dřevem či uhlím, uvedete „Pevná paliva“.

Vyúčtování

Pokud jste obdrželi v uvedených měsících předepsaného období přeplatek za služby nebo energie, či jste uhradili v uvedených měsících nedoplatek za služby nebo energie, uveďte částku přeplatku, který jste obdrželi, nebo nedoplatku, který jste uhradili.

Pokud jste obdrželi vyúčtování více položek, částku přeplatku/nedoplatku uveďte jako součet částek.

Nakonec zadejte částku přeplatku nebo nedoplatku u služeb, elektřiny či plynu.

Jak vyplnit příjmy na bydlení v žádosti o příspěvek na bydlení?

Uveďte příjmy vyplácené v ČR. Pokud máte jakýkoli příjem vyplácený ze zahraničí, žádost nevyplňujte a podejte žádost osobně na pobočce Úřadu práce nebo prostřednictvím vaší datové schránky.

Zaškrtnete, jaký příjem máte:

 • Výplata/mzda
 • Výživné
 • Náhradní výživné
 • Důchod
 • Mateřská
 • Přídavek na dítě
 • Rodičovský příspěvek
 • Nemocenská, ošetřovné (OČR)
 • Podpora v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci
 • Opakující se zaopatřovací příspěvek
 • Nemám žádné příjmy
 • Jiné než zde uvedené

V případě výplaty či mzdy uveďte čistý příjem za jednotlivé měsíce a IČO vašeho zaměstnavatele. Mzdu či výplatu doložíte výplatními lístky, které nejsou uzamčeny heslem, či potvrzením od zaměstnavatele. Doklad o čistém příjmu není výpis z bankovního účtu s částkou vaší výplaty. 

V případě pobírání důchodu vyplníte variantu důchodu, výši vašeho důchodu si Úřad práce zjistí sám.

V případě uvedení výše příjmů z náhradního výživného, mateřské, přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, nemocenské, ošetřovného, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo opakujícího se zaopatřovacího příspěvku bude získána automaticky.

V případě pobírání výživného vyplňte částku výživného, kterou jste v předepsaných měsících skutečně obdrželi. Uveďte pouze výživné na sebe. Výživné na dítě je příjem dítěte, neuvádějte zde. Vyplníte jako příjem dítěte dále v části Společně posuzované osoby. Dále musíte doložit dokument o stanovení vyživovací povinnosti (rozhodnutí soudu, dohoda rodičů).

Žádost o příspěvek na bydlení - příjem

Zdroj: MPSV

Vyplnění společně posuzovaných osob

Jedná se o osoby, které společně s vámi bydlí v bytě, na který žádáte příspěvek na bydlení.

Nejdříve uvedete vztah k dané osobě, její jméno, příjmení a rodné číslo.

Dále uvedete typ příjmu stejným způsobem jako u samotného žadatele.

Před odesláním žádosti je potřebné vytisknout, vyplnit, podepsat a vložit jako oskenovanou přílohu Prohlášení společně posuzované osoby. Nebo může být prohlášení přiloženo ve formě shodného ručně psaného textu s doplněnými údaji a podpisem společně posuzované osoby. Prohlášení společně posuzované osoby do 18 let věku není povinná příloha.

Příspěvek na bydlení

Zdroj: MPSV

Jakým způsobem chcete dostávat příspěvek na bydlení?

Jedním z posledních kroků je volba způsobu výplaty příspěvku na bydlení:

 • Na účet
 • Poštovním poukazem na adresu trvalého pobytu
 • Poštovním poukazem na adresu skutečného pobytu
 • Poštovním poukazem na adresu pro doručování

Na konci zaškrtnete Prohlášení žadatele.

Jaké doklady a písemnosti je nutné doložit k žádosti o příspěvek na bydlení?

V případě nájemního bydlení doložte kopii nájemní smlouvy.

Žadatel je povinen prokázat, že se jedná o náklady vztahující se k bytu, na který žádáte o příspěvek na bydlení.

Uhrazené náklady, nedoplatky, přeplatky prokážete například

 • výpisem z bankovního účtu s viditelným jménem vlastníka účtu,
 • ústřižkem složenky,
 • příjmovým dokladem s vyplněnými a čitelnými údaji,
 • dokladem SIPO opatřeným razítkem pošty, pokud hradíte SIPO na přepážce České pošty,
 • vyúčtováním a dokladem s částkou obdrženého přeplatku nebo uhrazeného nedoplatku.

K dokladu SIPO v případě inkasa z vašeho bankovního účtu vložte také bankovní výpis s inkasovanou částkou SIPO.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY