Výroba a prodej kosmetiky II. část: jaké informace musí být uvedené na obalech kosmetických přípravků?

01.12.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Obaly kosmetických výrobků musí splňovat řadu legislativních standardů podle evropských nařízení. Které informace nemohou na vašich přípravcích chybět?

V předchozím článku jsme si uvedli podrobný popis, jak postupovat, když chcete začít vyrábět a prodávat svoji vlastní kosmetiku. Nyní vám přiblížíme některé detaily ohledně značení kosmetických přípravků.

Shrnutí postupu před zahájením výroby a prodeje kosmetických výrobků

1) Příprava podoby finálního kosmetického přípravku

2) Zřízení provozovny pro výrobu kosmetiky dle Směrnice pro správnou výrobní praxi (ČSN EN ISO 22716 – zatím není přístupná zdarma)

3) Zaslání vzorků a dokumentů oprávněné osobě ke zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku

4) Registrace výrobků do Evropského portálu notifikace kosmetických přípravků (CPNP)

5) Nahlášení data výroby na krajskou hygienickou stanici

6) Uchovávání dokumentace ke kosmetickému přípravku

7) Oficiální začátek výroby a prodeje vlastních kosmetických přípravků

Jaké informace musí obsahovat obal daného kosmetického přípravku?

Kosmetický přípravek můžete prodávat v členské zemi Evropské unie (EU) pouze tehdy, když jsou na jeho obalu, do kterého je přípravek naplněn (sklo, plast), a na jeho vnějším obalu (krabice) uvedené čitelně, nesmazatelnou barvou a viditelně následující informace.

Jednotlivé informace, které musí obaly obsahovat, uvádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009.

Zdroj: Depositphotos

Jméno a adresa odpovědné osoby

Tyto informace nemusí být uvedené v celém rozsahu, musí však být z informace jasné, o kterou osobu a adresu se jedná. V případě, že je na obalu uvedeno více adres, vyznačí se ta, na které je uchovávána informační dokumentace k přípravku (viz předchozí článek).

Informace o hmotnosti přípravku

Na obalu musí být uvedena hmotnost nebo objem přípravku v době jeho balení. Výjimkou jsou balení, která mají méně než 5 gramů nebo 5 mililitrů. Další výjimkou jsou bezplatné vzorky a balení, které jsou určeny pouze pro jedno použití.

Samotné obaly se do hmotnosti nezapočítávají.

Jestliže je součástí balení více produktů, nemusí se uvádět informace o hmotnosti či objemu tehdy, když je na vnějším obalu uvedený počet těchto položek (barvy na vlasy).

Datum minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti znamená dobu, do které se může kosmetický přípravek používat, aniž by ztrácel na své funkčnosti. K tomuto datu (formát: den, měsíc, rok) se také připojuje symbol „přesýpacích hodin“ či text „spotřebujte do…“. U přípravků, kde trvanlivost přesahuje 30 měsíců, stačí uvést symbol „otevřeného krému“ a dobu v měsících či rocích, po kterou je bezpečné přípravek používat.

Zvláštní upozornění při použití

Obal musí obsahovat zvláštní upozornění, která jsou spojena s použitím kosmetického přípravku. Minimálně ta, které obsahují přílohy III.–VI. v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009. Např. Nepoužívat pro děti do 3 let.

Tip: Co vás čeká a nemine při kontrole z hygieny? Musíte mít až čtyři povinné doklady

Identifikace výrobku

Na kosmetickém obalu musí být uvedeno číslo šarže či odkaz, který vede na identifikaci produktu. V případě, že jsou přípravky malé (tužky na oči, rtěnky), lze tento údaj uvést na vnějším obalu přípravku (krabici).

Číslo šarže může například sloužit tehdy, když se najde závada ve výrobě přípravků. Tehdy je možné poškozené výrobky stejné šarže stáhnout z prodeje.

Účinky kosmetického přípravku

Dále musí být na obalu jasně uvedeno, k čemu přípravek slouží (proti vráskám, k hydrataci, pro objem…).

Ingredience obsažené v kosmetickém přípravku

Každý kosmetický přípravek musí obsahovat složení. Tedy jednotlivé ingredience, ze kterých se přípravek skládá. Ty musí být seřazeny od největšího procentního podílu po nejmenší procentní podíl. Na suroviny, které jsou v přípravku obsažené méně než v 1 %, se již povinnost seřazení dle procentuálního podílu nevztahuje. Seznam položek se uvádí počátečním anglickým slovem „Ingredients“.

Tip: Konec falešných slev a recenzí či zákaz prodeje zboží dvojí kvality. Co vše se chystá na provozovatele e-shopů?

Kdy můžete uvést informaci, že přípravek nebyl testován na zvířatech?

Obal může také obsahovat informaci, že daný přípravek nebyl nijak testovaný na zvířatech. Musí ovšem splnit podmínku, že výrobce ani jeho dodavatelé neuskutečnili ani nezadali žádné zkoušky přípravku, prototypu a přísad na zvířatech.

Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009


Čtěte také:

Jak vlastně funguje DPH? Vysvětlujeme základní pojmy

Senioři si za pobytové sociální služby v příštím roce připlatí. O kolik se zvednou částky?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát