Senioři si za pobytové sociální služby v příštím roce připlatí. O kolik se zvednou částky?

16.11.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Klienti si za využití sociálních služeb v příštím roce připlatí. Vyplývá to z nově vydaného návrhu vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. O kolik by se měly sazby navýšit oproti letošnímu roku?

Ke zdražení sociálních služeb má dojít zejména kvůli současnému ekonomickému vývoji v Česku. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) požaduje vysoký nárůst cen energií a rostoucí hladinu inflace reflektovat do výše částek za sociální služby.

Zdražení sociálních služeb v roce 2023

Zdroj: Depositphotos

Naposledy došlo ke zvýšení částek za poskytování sociálních služeb k 1. 3. 2022, a to po dlouhé osmileté době. Současně nastavené limity již ovšem dle MPSV nejsou dostačující.

Argumentem ke zvýšení částek za služby jsou i letošní důchodové valorizace. Zároveň má dojít k další valorizaci důchodu od 1. 1. 2023. MPSV také dodává, že připravuje i zvýšení příspěvku na péči.

„Starobní důchody se v letošním roce navyšovaly celkem třikrát, přičemž narostly o 16,2 %. Meziroční míra inflace ke konci roku 2022 se v tuto chvíli odhaduje na 16,5 % – reálný dopad inflace na seniory tedy bude skutečně velice mírný. Značná část příjemců starobních důchodů si tak zachová kupní sílu srovnatelnou s rokem 2021, což nelze říct o zbytku společnosti,“ uvádí MPSV v návrhu vyhlášky.

Tip: Jak probíhá sociální šetření pro uznání příspěvku na péči?

Za současných podmínek mají provozovatelé obavy o schopnost udržet kvalitu poskytovaných služeb i v dalších měsících.

Při těchto zmíněných důvodech navrhuje MPSV zvýšit limity maximálních úhrad v poskytovaných sociálních službách, které jsou uvedené v rámci vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Mezi pobytové sociální služby, za které si klienti zaplatí, patří:

  • týdenní stacionáře,
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • domovy pro seniory,
  • domovy se zvláštním režimem,
  • zdravotnická zařízení lůžkové péče.

Ve všech těchto výše zmíněných sociálních službách si klienti hradí služby spojené s ubytováním, stravováním a péčí.

Do péče, kterou je možné poskytovat za úhradu, se řadí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společností, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů.

Po zaplacení nákladů na stravu a ubytování v týdenních stacionářích musí klientovi zůstat minimálně 25 % z jeho celkového příjmu.

ostatních zmíněných pobytových službách musí klientovi ze zákona zůstat minimálně 15 % jeho příjmu.

Péče je v sociálních službách hrazena příspěvkem na péči

Do pobytových služeb se dostanou především klienti, kteří mají přiznaný příspěvek na péči. Týdenní stacionáře si mohou od klientů nárokovat pouze 75 % z přiznaného příspěvku na péči. Ostatní pobytové sociální služby si mohou dle zákona nárokovat příspěvek v celé výši.

Aktuální maximální výše úhrad za stravu a ubytování 

Pro stravování v sociálních službách platí aktuálně maximální hranice ve výši 205 Kč na den, tato částka zahrnuje celodenní stravu. Samotný oběd má nynější maximální hranici 95 Kč.

Za služby spojené s ubytováním, úklidem, praním a žehlením si mohou poskytovatelé sociálních služeb nárokovat maximálně 250 Kč denně.

Tyto limity jsou stejné u všech pobytových sociálních služeb.

O kolik se zvýší maximální limity částek za pobytové sociální služby v roce 2023?

Maximální limit pro celodenní stravu navrhuje MPSV navýšit rovněž u všech pobytových sociálních služeb o 20 Kč. Nově by tak částka za celodenní stravování vyšla na 225 Kč. Limitní částky za obědy se mají zvýšit z 95 Kč na 105 Kč.

Maximální částka za poskytnutí služeb spojených s ubytováním se má zvýšit o 20 Kč. Od roku 2023 by tedy částka za ubytování činila 270 Kč denně.

Dohromady by tak klient za jediný den mohl jen za stravu a ubytování zaplatit téměř 500 Kč.

Druh služby Aktuální výše Výše od 1. 1. 2023
Cena stravování za den 205 Kč 225 Kč
Cena ubytování za den 250 Kč 270 Kč

Limity se mají také zvýšit u poskytování péče, kde se částka za hodinu péče navyšuje o 20 Kč. Tedy z původních 135 Kč na 155 Kč.

Zdraží i jednotlivé úkony prováděné pečovatelskou službou:

Dovoz nebo donáška jídla se zdraží z aktuálních 40 Kč na 50 Kč.

Velký nákup se zdraží z aktuálních 140 Kč na 160 Kč.

Praní a žehlení prádla z aktuálních 80 Kč/kg na 90 Kč/kg.


Čtěte také:

Kdo je zvláštním příjemcem příspěvku na péči?

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: Spotřebitel