Kdy musíte požádat o udělení popisného čísla obecní úřad a kdy to za vás udělá stavební úřad?

05.12.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Jako majitelé budovy ji musíte mít také označenou přidělenými čísly. Kdo tato čísla přiděluje a může vám hrozit za neoznačení budovy číslem pokuta?

Číslo domu vždy stanovuje obecní úřad. K přidělení čísla jej vyzve buď samotný stavební úřad, nebo majitel budovy.

Jak se přiděluje domovní číslo

Zdroj: Depositphotos

Přidělení domovního čísla na základě výzvy od stavebního úřadu

Stavební úřad se obrací s žádostí o udělení domovního čísla na obec tehdy, když jde o nově vzniklou budovu nebo budovu, která vyžaduje stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu. Nelze, aby v takovém případě požadoval po obci přidělení čísla sám majitel.

Povinností obce je stavebnímu úřadu vyhovět a majiteli budovy číslo přidělit v co nejkratší době.

Po přijetí požadavku od stavebního úřadu se obec rozhodne, jaké číslo bude objektu přiděleno, zda popisné, nebo evidenční. Případně orientační číslo (pokud má obec pojmenované ulice). Následně o udělení čísel obec informuje stavební úřad a zašle majiteli budovy doklad o přidělení čísla s eventuálními instrukcemi, jak by mělo číslo graficky vypadat.

Přidělení domovního čísla na základě požadavku vlastníka budovy

Požádat o přidělení čísla může také majitel budovy, a to ve všech ostatních případech, kdy nezasílá žádost o přidělení čísla stavební úřad.

Jako přílohu k žádosti přikládá vlastník geometrický plán a doklad o tom, že daná budova již byla uvedena do užívání. Zákon dále nestanovuje, jak přesně by měla žádost vypadat.

Přílohy nemusí majitel budovy přikládat tehdy, když jde o přečíslování budovy, která je již zapsaná v katastru nemovitostí.

Od kdy může majitel bytu počítat s účinností přiděleného čísla?

Účinnost čísla vznikne až po jeho zápisu do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), kam jej zapíše buď stavební úřad, nebo obecní úřad, pokud o něj majitel budovy zažádal sám.

Která čísla lze budovám přidělit?

Každá budova (mimo zákonné výjimky uvedené níže) musí mít buď číslo popisné, či číslo evidenční. Nemůže se stát, že by měla současně obě čísla.

Číslo popisné nebo evidenční se nepřiděluje, když jde o:

  • Objekty, které slouží jako zimní zahrady, o jednom nadzemním podlaží,
  • skleníky do 40 m² zastavěné plochy a maximální výšky 5 m,
  • objekty, které jsou určené pro chov zvěře, o jednom nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 16 m² a 5 m výšky,
  • objekty o jednom nadzemním podlaží sloužící veřejné dopravě a ostatní přístřešky do 40 m² zastavěné plochy a maximálně do 4 m výšky.

Tip: Jak snadno a rychle najít majitele nemovitosti?

Číslo popisné

Číslo popisné je přidělováno zpravidla všem stavbám.

Číslo evidenční

Číslo evidenční se přiřazuje takový stavbám, které jsou určené pro rekreační účely, či dočasným budovám. Zároveň se evidenční číslo nepřiřazuje stavbám, na které se nemusí žádat o stavební povolení ani je stavebnímu úřadu ohlašovat.

Číslo orientační

Číslo orientační doplňuje číslo popisné či evidenční. Přiděluje se takové budově, která se nachází v některé pojmenované ulici. Tedy je přidělováno pouze v takových obcích, kde jsou zavedeny názvy ulic nebo názvy jiných veřejných prostranství obce. Čísla orientační mohou zároveň obsahovat také „dodatky“, které jsou vyjádřeny písmeny české abecedy.

Tip: Jak lze s pomocí historických map zjistit, na jakém místě měli vaši předci dům nebo pole?

Majitel domu musí dům přiděleným číslem vyznačit

Majitel budovy má povinnost označit budovu tak, aby číslo budovy bylo lehce viditelné z veřejného prostoru, a zároveň jej udržovat v dobrém stavu.

To, v jakém provedení a barvě má být číslo vyhotoveno, si může stanovit sama obec. Grafickou podobu může zaslat majiteli budovy současně s dokladem o přidělení čísla obecní úřad. Legislativa pouze požaduje, aby druhy jednotlivých čísel (popisných, orientačních a evidenčních) byly od sebe barevně odlišeny.

Hrozí vám za neoznačení budovy pokuta?

Jestliže nesplníte zákonnou povinnost označení své budovy číslem, které vám obecní úřad přidělil, můžete dostat pokutu do výše 200 000 Kč. Stejně tak pokutu můžete dostat, pokud odmítnete na své budově mít tabulku s názvem ulice či veřejného prostranství.

Zdroj: Ministerstvo vnitra


Čtěte také:

Jak podat žádost o příspěvek na bydlení online?

Jak převést zbývající letošní nebo starší dovolenou k čerpání na příští nebo další rok?

Kolik můžete ušetřit na energiích s domem s nízkou energetickou náročností?

Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel