4 novinky, které s sebou přináší novela zákona o ochraně spotřebitele

12.12.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Kromě změn v oblasti reklamací v rámci ochrany spotřebitele v blízké době dojde i k dalším novotám. Mezi ty můžeme zařadit např. informace o ceně výrobku, delší lhůtu pro odstoupení od smlouvy při nekalé obchodní praktice, ale i sdělení více informací o prodejci a boj proti falešným recenzím.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, prošel výraznými změnami. Právě ty by měly spotřebitelům (nejčastěji kupujícím) zajistit větší ochranu. Dále se také rozšířil i počet definicí nekalých praktik při obchodování. Co se tedy změnilo?

Informace o nejnižší ceně výrobku

Slyšeli jsme o tom snad úplně všichni. Jedná se o typický prodejní trik, kdy se zboží v době akcí zlevní jen naoko, přitom ale ve skutečnosti zůstane prodáváno za stejnou, anebo dokonce ještě vyšší cenu než před akcí. Tento trend bude nově považován za nekalou obchodní praktiku. Předcházet se jí bude také novotou v novele zákona. Ta bude spočívat v tom, že prodávající bude povinen u výrobku sdělit kupujícímu informace o nejnižší ceně, za kterou jej nabízel a prodával.

Takto musí učinit v době 30 dnů před poskytnutím slevy,

  • v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně, nebo
  • od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat ho, a to do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji kratší dobu než zmíněných 30 dnů.

Toto pravidlo však nebude platit u zboží s krátkou dobou spotřeby anebo u výrobků, které podléhají rychlé zkáze.

Čtěte také: Jak se změní podmínky pro reklamaci a vrácení zboží zakoupeného v e-shopech a kamenných prodejnách?

Odstoupení od smlouvy kvůli nekalé obchodní praktice

Jestliže byl nákup spotřebitele dotčen nekalou obchodní praktikou, plynou mu nároky nejen z občanského zákoníku, ale nově budou i ze zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitelé budou moci odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího uzavření. Dále také bude moci spotřebitel po prodávajícím požadovat přiměřené snížení ceny, jestliže nedojde k uplatnění odstoupení od smlouvy. Takové snížení však bude muset odpovídat povaze a závažnosti uplatněné nekalé obchodní praktiky.

Odstoupení ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy však nebude možné, jestliže prodávající prokáže, že by odstoupení bylo vzhledem k předmětu smlouvy, povaze, ale i závažnosti nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

Čtěte také: Jak správně vést e-shop z pohledu práva?

Ochraně kupujícího: uvedení ceny, odstoupení, falešné recenze

Zdroj: Depositphotos

 

Prodávající se bude muset lépe identifikovat

Pokud má dojít k obchodu mezi prodávajícím a kupujícím, prodávající bude muset kupujícímu předem jasně sdělit povinné informace, a to ve srozumitelném jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Mezi tyto informace patří seznam uvedený v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., přesněji pak v § 1811.

Kromě toho, že prodávající bude muset kupujícího seznámit se způsobem vyřizování stížností, případné reklamace apod., mu také nově vznikne povinnost poskytnout kupujícími kromě údajů o své totožnosti, adrese sídla a elektronické poště i telefonní číslo. Zákonné informace navíc budou muset být kupujícím poskytnuty v listinné podobě, případně na jiném trvalém nosiči dat. Nebude tedy možné, aby byly zákonem požadované informace obsaženy pouze ve všeobecných obchodních podmínkách umístěných na webu, které se navíc mohou neustále měnit.

Pokud by prodejce kupujícímu tímto zákonným způsobem nesdělil stanovené informace, dopouští se přestupku.

Boj proti falešným recenzím

Jednou z mnoha změn je i boj proti falešným recenzím. Ty si mohou vytvářet sami pracovníci daného e-shopu anebo jimi najaté osoby. Zákon tuto nekalou praktiku také zakázal stejně jako systematické mazání negativních recenzí. Prodejce tedy bude muset na svém webu nově uvádět, jakým způsobem ověřuje, že jsou zveřejněné spotřebitelské recenze od skutečných spotřebitelů, kteří si zboží zakoupili nebo jej použili.

Čtěte také: Jak nás weby vždy nalákají ke koupi?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel