Co s nevyčerpanou dovolenou na sklonku roku 2022? Kdy ji lze převést do budoucna a kdy ne?

15.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci zůstává koncem roku nevyčerpaná dovolená. Co s tím, jak to řešit? Kdy je vhodná dohoda se zaměstnavatelem a kdy je lepší nic nedělat? A co když zaměstnanci končí i pracovní poměr?

Zaměstnanci se letos mohlo stát, že mu zaměstnavatel nenařídil čerpání dovolené a sám si o ni také nepožádal. V zemi, kterou chtěl navštívit, mohl být lockdown, nebo dokonce válka, nebo nějaká živelní katastrofa. V měsíci, na který dovolenou plánoval v tuzemsku, bylo jen ošklivé počasí, které rozhodně nevybízelo k venkovním rekreačním a sportovním aktivitám. A zaměstnavateli to vůbec nevadilo, že zaměstnanec je stále v práci a dovolenou nežádá, ba naopak. A tak ani sám zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou neurčil. A tak se stalo, že zaměstnanci zůstává celá letošní dovolená, nebo její část.

Dozvíte se:

Nárok na dovolenou, resp. na peníze – náhrada mzdy za ni nezaniká

Dovolená nepropadá, nárok na ni nezaniká, tedy přinejmenším na peníze - na náhradu mzdy za dovolenou. I když se na internetu dají najít zastaralé informace o tom, jak tomu bývalo dříve.

Na převodu dovolené z roční výměry nad 4 týdny se lze dohodnout

Základní pravidlo je, že nástup dovolené, termín jejího čerpání určuje zaměstnavatel, přičemž dovolená má být zásadně vyčerpána v tom kalendářním roce, za který náleží. Zaměstnanec však může kdykoliv zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené v jemu vyhovujícím jakémkoliv termínu. Stejně tak může zaměstnanec navrhnout zaměstnavateli uzavření dohody o odložení čerpání dovolené, o jejím převodu do dalšího kalendářního roku.

Takhle dohodou lze převést jen dovolenou nad základní výměru 4 týdny. Pedagogičtí pracovníci škol a akademičtí činitelé vysokých škol, kteří mají dovolenou delší, mohou žádat o převod dovolené nad výměru 6 týdnů. Zaměstnanec musí požádat písemně, ale dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem písemná být nemusí. Určitě je však vhodné ji písemně uzavřít. Ani ne tak v zájmu jistoty obou účastníků pracovního poměru, dovolená opravdu nepropadá, spíše kvůli kontrolním orgánům inspekce práce, aby zaměstnavateli nehrozily sankce za neplnění povinností při určování dovolené zaměstnancům.

TIP: Kalkulačka nároku na dovolenou

Nevyčerpaná dovolená: převod z roku 2022 do 2023

Zdroj: Depositphotos

 

Čerpání dovolené pod výměru 4 týdnů musí bránit provozní důvody nebo překážky v práci zaměstnance

Ovšem dovolenou v rozsahu do 4 týdnů (na školách u pedagogických pracovníků do 6 týdnů) převádět dohodou nelze. K jejímu odloženému čerpání musí dojít z jiných – objektivních – důvodů, ne, že to zaměstnanec chce.

V případě, že nevyčerpaná dovolená zůstává zaměstnanci

  • z naléhavých provozních důvodů na straně zaměstnavatele, které zaměstnavateli bránily v určení dovolené, protože potřeboval od zaměstnance jeho práci, nebo
  • čerpání dovolené bránily překážky v práci na straně zaměstnance (dočasná, ale delší, pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená),

se dovolená také převádí k čerpání do budoucna. Není potřeba o tom sepisovat jakoukoliv dohodu. Ani není potřeba o nic žádat. Převod dovolené je automatický.

Čtěte také: O termínu dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Jaké jsou výjimky? Kdy si určuje dobu dovolené zaměstnanec sám?

Dovolená se odloží o rok, ale třeba i o léta

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že

  • zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo
  • z důvodu čerpání mateřské anebo
  • rodičovské dovolené,

je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. (Např. dovolená z r. 2022 se tak převádí k čerpání do r. 2023. V případě třeba rodičovské dovolené dochází k převodu i do mnohem vzdálenější budoucnosti, třeba do r. 2024 či 2025.)

I u převedené dovolené se může čerpání znovu oddálit

Pokud bude dovolená, resp. její část převedena na žádost zaměstnance dohodou se zaměstnavatelem do roku následujícího, zůstává zaměstnavateli povinnost určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Takže dovolená převedená z r. 2022 do r. 2023 musí být vyčerpána do konce roku 2023. Je to stejné, jako když nemohla být dovolená vyčerpána pro naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo pro překážky na straně zaměstnance.

Ve všech případech však platí, že pokud dovolená nemůže být vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným, nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, pak bude zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Takže i čerpání dovolené převedené z jednoho roku do druhého (následujícího) na základě dohody se může v praxi značně oddálit. Zaměstnankyně si může převést část dovolené nad výměru 4 týdny z r. 2022 do r. 2023, jenže pak otěhotní, přijde mateřská, rodičovská dovolená a čerpání dovolené se zase odsouvá.

K dalšímu převodu dovolené do dalšího kalendářního roku (třeba dovolené za r. 2022 do r. 2024) nesmí dojít jen z provozních důvodů zaměstnavatele.

Čtěte také: Jaký je výpočet dovolené v roce 2022?

A co když dochází ke změně zaměstnání a zaměstnavatele?

Převod dovolené je možný nejen v rámci jedné firmy, ale i mezi dvěma rozdílnými zaměstnavateli, původním a novým, pokud zaměstnanec odchází pracovat jinam.

Takový převod je ovšem možný jen v průběhu kalendářního roku, nikoliv na přelomu starého a nového kalendářního roku. Kdo mění zaměstnavatele mezi 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023, ten si dovolenou do nové firmy k čerpání do dalšího roku převést nemůže, má smůlu. Převod je možný třeba na přelomu listopadu a prosince 2022 či ledna a února 2023, ale ne, když se střídají dva kalendářní roky. Zaměstnanec, který mění zaměstnavatele právě na přelomu dvou kalendářních roků, si musí nechat nevyčerpanou dovolenou proplatit. Na to mu rovněž vzniká automatický nárok. O peníze se nemusí bát.

Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru

Na tom, že by zaměstnanec převáděnou dovolenou nečerpal a nechal si ji ihned po uplynutí roku, za který náleží, proplatit, se se zaměstnavatelem dohodnout nemůže. Zaměstnanci smí peněžitou náhradu za nevyčerpanou dovolenou vyplácet pouze v případě skončení pracovního poměru, jestliže dovolená není převedena.

Čtěte také: Můžete si převést dovolenou od jednoho zaměstnavatele ke druhému, když měníte zaměstnání?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ