Jaký je výpočet dovolené v roce 2022?

10.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Od roku 2021 se počítá dovolená jinak, jaký je výpočet dovolené v roce 2022? Jaký je výpočet při zkráceném úvazku? Jak to bude ns převodem dovolené do dalšího roku? Vypočítejte si váš nárok na dovolenou v naší kalkulačce!

Od 1. ledna 2021 se dovolená vypočítává podle odpracovaných hodin v jednom týdnu (plný pracovní úvazek = 40 hodin týdně, poloviční pracovní úvazek = 20 hodin týdně). Jaký je tedy nový výpočet dovolené? A jaké další změny v nároku na dovolenou vás čekají? Mění se něco od roku 2022?

Jak se vám změní dovolená v roce 2022?

Zdroj: Pixabay

Nový výpočet dovolené

Od 1. ledna 2021 platí, že se dovolená stanovuje podle počtu odpracovaných hodin, a ne již za odpracované dny jako doposud. Novela zákona č. 285/2020 Sb. sice zahrnuje dosavadní výměru dovolené v týdnech, ale její výše se již stanovuje od týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách.

Pro většinu zaměstnanců se ovšem nic nemění, protože týdenní pracovní doba činila 5 dnů po 8 hodinách (tedy 40 hodin celkem) a zaměstnanci měli minimálně nárok na 20 dní dovolené, což zůstává - nárok na dovolenou je 160 hodin (tedy 4 týdny x 40 hodin = 20 pracovních dní).

U polovičního úvazku (20 hodin týdně) činí minimální nárok na dovolenou 80 hodin (10 dnů u 8hodinové pracovní doby, 20 dnů u 4hodinové pracovní doby).

Pokud vám zaměstnavatel doposud poskytoval 25 dnů dovolené, tak budete mít nárok na 200 hodin dovolené.

Nový systém výpočtu dovolené bude spravedlivější pro ty, kteří pracují pouze několik týdnů v roce, kdy vznikaly nejasnosti při výměře dovolené.

Polepší si také zaměstnanci pracující ve směnném provozu, kterým se střídají různě dlouhé směny (například 12hodinová směna a 4hodinová), protože části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.

V roce 2022 nejsou u dovolené změny.

Vypočítejte si výši vaší dovolené v naší kalkulačce!

Jakmile znáte výši roční dovolené, týdenní pracovní dobu a počet odpracovaných týdnů v roce, tak si snadno stanovíte počet dní dovolené v naší kalkulačce výpočtu dovolené.

Dovolená, na niž vzniklo zaměstnanci právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.

Zvýší přesčasy nárok na dovolenou?

Novela zákona počítá s průměrnou délkou odpracované doby za týden, takže v případě, že odpracujete občas nárazově více hodin (v rámci přesčasů) na délce dovolené se tento fakt příliš neprojeví.

Jestliže pracujete na přesčas pravidelně, tak by se to již ve vaší dovolené projevit mohlo, ale pozor váš zaměstnavatel nesmí porušovat zákoník práce, který stanovuje dobu přesčasů v maximálním rozsahu 8 hodin v jednotlivém týdnu a celkovém rozsahu 150 hodin ročně.

V praxi se limit přesčasů stanovený zákoníkem práce obchází prací na dohodu či prací na černo.

Krácení dovolené? Pouze u neomluvené absence!

Novela zákona přináší i novinky v krácení dovolené.

Ke krácení dovolené může nově dojít pouze z důvodu neomluvené absence. Dovolená se krátí o tolik hodin, kolik hodin trvala neomluvená absence, a lze ji krátit jen v tom roce, ve kterém k neomluvené absenci došlo.

Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn může zaměstnavatel sčítat.

Překážky v práci již nebudou důvodem ke krácení dovolené, ty se buď započítají do výkonu práce (rodičovská či mateřská dovolená, dočasná pracovní neschopnost, ošetřovné či karanténa) či se výkonu práce nezapočítávají vůbec (například překážky stanovené vládními nařízeními) a dochází k úpravě nároku na dovolenou.

Zkrátit dovolenou může zaměstnavatel pouze o tolik hodin, aby zaměstnancům náležely nejméně 2 týdny dovolené.

Za výkon práce se překážky uznávají jen do limitu 20násobku stanovené (respektive sjednané) týdenní pracovní doby. Zároveň musí platit, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání odpracoval alespoň 12násobek stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

Je možné převést dovolenou?

Převod dovolené bude možný, ale pouze v případě, že váš nárok na dovolenou je vyšší než 4 týdny a můžete převést pouze tu část dovolené, která přesahuje 4 týdny.

Zaměstnanec si ovšem musí u nadřízeného o převedení dovolené písemně požádat.

Tip: Převod nevyčerpané dovolené z roku 2021 do roku 2022

Jaké jsou trendy u dovolené?

Přibývá zaměstnavatelů poskytujících 25 dnů (200 hodin) dovolené a řada politických stran (převážně levicových stran) by ráda zavedla do zákoníků práce povinných 200 hodin dovolené ročně, což by nejeden zaměstnanec uvítal.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DANĚ