Jak se liší předčasný důchod v roce 2023?

11.01.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při odchodu do předčasného důchodu musí lidé s vysokými příjmy počítat s tím, že jim poklesne životní úroveň podstatně více než lidem s nízkými příjmy. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2023.

Měsíční částka předčasného důchodu přiznaného v roce 2023 závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě a krácení za předčasnost.

Zdroj: Shutterstock

Hodnotí se příjmy od roku 1986

Při výpočtu předčasného důchodu v roce 2023 se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě) vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Ženy mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení výpočtového základu. Současně je potřeba při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu počítat s tím, že princip solidarity hraje při výpočtu předčasného důchodu vyšší roli než princip zásluhovosti, jak si vypočítáme na praktických příkladech.

Tip: Deset mýtů o předčasném důchodu

Praktické výpočty

V přiložené tabulce si vypočítáme měsíční částku předčasného důchodu u různých příjmů, ve všech případech budeme počítat s dobou pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (o necelé tři roky dříve). Současně si vypočítáme čistý náhradový poměr, tj. porovnáme měsíční částku starobního důchodu s dosahovanou čistou mzdou před odchodem do důchodu.

Vzhledem k tomu, že ze státního důchodu se v naprosté většině případů neplatí žádné daně, ale ze mzdy ano, je vhodné porovnávat výši důchodu právě s čistou mzdou. Z hrubé mzdy se odvádí daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Výpočet je proveden bez výchovného, na které mají nárok zpravidla ženy, které vychovaly alespoň jedno dítě. Výchovné činí 500 Kč na každé dítě a náleží i k předčasnému důchodu.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasný důchod

(o necelé tři roky dříve)

Čistá mzda

Náhradový poměr

18 000 Kč

43 let

12 964 Kč

15 890 Kč

81,6 %

23 000 Kč

43 let

13 615 Kč

19 590 Kč

69,5 %

28 000 Kč

43 let

14 266 Kč

23 290 Kč

61,3 %

33 000 Kč

43 let

14 917 Kč

26 990 Kč

55,3 %

38 000 Kč

43 let

15 569 Kč

30 690 Kč

50,7 %

43 000 Kč

43 let

16 220 Kč

34 390 Kč

47,2 %

50 000 Kč

43 let

17 132 Kč

39 570 Kč

43,3 %

60 000 Kč

43 let

18 434 Kč

46 970 Kč

39,2 %

70 000 Kč

43 let

19 737 Kč

54 370 Kč

36,3 %

80 000 Kč

43 let

21 040 Kč

61 770 Kč

34,1 %

100 000 Kč

43 let

23 645 Kč

76 570 Kč

30,9 %

120 000 Kč

43 let

26 250 Kč

91 370 Kč

28,7 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Závěrem
Zatímco při námi zvolených vstupních údajích a osobním vyměřovacím základu 18 000 Kč dosahuje předčasný důchod (o necelé tři roky před dosažení řádného důchodového věku) 81,6 % předchozí čisté mzdy, při osobním vyměřovacím základu 120 000 Kč již jen 28,7 %. S rostoucím příjem citelně náhradový poměr klesá.


Čtěte také:

Senioři nad 60 let pracují dvakrát častěji než před 10 lety. A podnikají více než zbytek populace

Porovnání výpočtu důchodu v roce 2023 s rokem 2014

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY