Výpočet předčasného důchodu v roce 2023

02.12.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Než odejít do řádného starobního důchodu v roce 2023 je výhodnější odejít do předčasného důchodu koncem roku 2022. Z tohoto důvodu budou v příštím roce žádat o důchod zejména zájemci o předčasný důchod, kteří si jej nemohli zvolit již v roce 2022. Jak se bude předčasný důchod počítat?

 

Nárok na předčasný důchod v roce 2023 budou mít občané, kteří dosáhnou požadovaného věku, získají minimální dobu pojištění a o předčasný důchod si požádají. I zájemci o předčasný důchod musí v příštím roce získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak jim nemůže být státní důchod přiznán. 

Požadovaný minimální věk pro možnost odchodu do předčasného důchodu se liší v závislosti na řádném důchodovém věku. Kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, a kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let (aktuálně se týká již pouze žen s více dětmi), ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad – Kdy lze odejít do předčasného důchodu

Paní Hana (nar. 20. 1. 1963) vychovala jedno dítě, a má tedy dle důchodové tabulky uvedené jako přílohu k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců. Do řádného důchodu může tedy paní Hana odejít nejdříve 20. 9. 2027. Do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, tedy 20. 1. 2023. Odejít do předčasného důchodu takto brzy by však pro paní Hanu znamenalo již velmi výrazné krácení za předčasnost, proto nad touto variantou paní Hana nepřemýšlí. 

Paní Věra (nar. 7. 1. 1964) vychovala tři děti, a má tedy řádný důchodový věk 62 let a 8 měsíců. Do řádného důchodu může tedy paní Věra odejít 7. 9. 2026. Do předčasného důchodu potom nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy 7. 9. 2023. 

Výpočet předčasného důchodu v roce 2023

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, přičemž při výpočtu důchodu v roce 2023 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2022. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). 

Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní a je následující: 

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Tip: Důchodová kalkulačka – vypočítejte si výši důchodu v roce 2023

Pokračování praktického příkladu

Paní Věra z předchozího příkladu chce odejít do předčasného důchodu co možná nejdříve, protože už jí její práce zmáhá. Neodejde ale přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale bude v zaměstnání do konce září 2023. Tím si sníží krácení za předčasnost na 12 × započatých 90 kalendářních dní. Krácení výpočtového základu bude tedy mít 14,4 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %). Paní Věra získá ukončených 43 let pojištění a osobní vyměřovací základ bude mít 43 092 Kč. 

  • Předčasný důchod paní Věry se bude skládat ze základní výměry a procentní výměry, základní výměru mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2023 bude činit 4040 Kč. Procentní výměra se vypočítá z výpočtového základu a zohlední se krácení za předčasnost. 

  • Do částky 17 743 Kč se osobní vyměřovací základ bude započítávat ze 100 %, z částky od 17 743 Kč do 43 092 Kč potom z 26 %. Redukovaný osobní vyměřovací základ neboli výpočtový základ bude paní Věra mít 24 334 Kč (17 743 Kč + 6591 Kč). 

  • Každý rok pojištění se započítává jako 1,5 % z výpočtového základu, což činí 15 696 Kč (24 334 Kč × 64,5 %). Krácení za předčasnost je potom 3504 Kč (24 334 Kč × 14,4 %). Procentní výměra předčasného důchodu paní Věry činí 12 192 Kč (15 696 K4 − 3504 Kč), k vyčíslené částce se ještě připočte výchovné ve výši 500 Kč na každé dítě. Po zohlednění výchovného bude procentní výměra důchodu paní Věry 13 692 Kč. 

Paní Věře bude v roce 2023 přiznán předčasný důchod v částce 17 732 Kč (4040 Kč + 13 692 Kč). Přiznaný předčasný důchod se bude paní Věře v následujících letech valorizovat, stejně jako ostatní státní důchody.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY