Deset mýtů o předčasném důchodu

03.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho lidí z různých důvodů uvažuje o odchodu do předčasného důchodu. V některých případech může být odchod do předčasného důchodu řešením jejich životní situace. Ohledně předčasných důchodů však v praxi panují nepravdy, podívejme se na deset vybraných. 

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve v 60 letech, pouze občané mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční důchod. Co však ohledně předčasného důchodu neplatí?

 1. Jak se krátí předčasný důchod – na dny?
 2. Předčasný důchod se daní?
 3. Předčasný důchod se nevalorizuje, opravdu?
 4. Stačí získat nižší dobu pojištění?
 5. Můžete u předčasného důchodu pracovat?
 6. Náleží předčasným důchodcům vdovský důchod?
 7. Krácení předčasného důchodu je vždy stejné?
 8. Můžete čerpat také předdůchod?
 9. Předčasný důchodce nemůže mít příjem z nájmu?
 10. Můžete u předčasného důchodu změnit zdravotní pojišťovnu?

Zdroj: Depositphotos

1. Krácení se provádí za dny

Při výpočtu měsíční částky předčasného důchodu dochází ke krácení výpočtového základu, a sice za každých 90 započatých kalendářních dní. V praxi to tedy znamená, že krácení je stejně vysoké, jestli se odejde do předčasného důchodu např. 91 nebo 180 dní před dosažením řádného důchodového věku, a na druhou stranu je krácení odlišně vysoké např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní a o 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku.

2. Předčasní důchodci daní důchod

Sociální a zdravotní pojištění se ze státního důchodu neplatí nikdy. Dani z příjmu fyzických osob podléhají všechny státní penze až nad 36násobek minimální mzdy. Za rok 2021 tedy nad částku 583 200 Kč. Souhrnný roční důchod nad limit se přitom pobírá zcela ojediněle.

Tip: Důchodová kalkulačka – vypočítejte si výši důchodu

3. Nevalorizuje se

Od lednové splátky důchodu se zvyšují všechny státní důchody, tedy i předčasné důchody. Odchodem do předčasného důchodu tedy neztrácejí předčasní důchodci nárok na každoroční valorizaci. I předčasné důchody jsou zvýšeny automaticky a není potřeba vyplňovat žádné formuláře.

Tip: Vypočítejte si, jak se vám od září zvýší důchod díky valorizaci

4. Stačí získat nižší dobu pojištění

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatelé dosáhnout nejenom důchodového věku, ale i získat potřebnou minimální dobu pojištění. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2022 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Volbou předčasného důchodu se přitom požadavek na minimální dobu pojištění nesnižuje.

5. Nelze pracovat

Předčasní důchodci mohou pracovat, ale až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi nejčastěji pracují předčasní důchodci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou předčasní důchodci nijak limitováni a mohou pracovat i na standardní pracovní smlouvu.

 

6. Nenáleží vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod má samozřejmě i manželka po zemřelém manželovi, který pobíral předčasný důchod. Z důvodu přiznání předčasného důchodu v žádném případě nárok na vdovský důchod nezaniká.

7. Krácení předčasného důchodu je vždy stejné

Krácení u předčasného důchodu je rozdílné v závislosti na termínu předčasnosti. Krácení za každých započatých 90 kalendářních dní je následující:

 • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
 • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Vzhledem k tomu, že krácení je v procentech, v korunovém vyjádření si více pohorší lidé s vyššími příjmy.

8. Nelze čerpat předdůchod

Předdůchodem se rozumí čerpání vlastních naspořených finančních prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Souběh předčasného důchodu a předdůchodu je tedy možný, protože předdůchod nevyplácí stát.

Tip: Předčasný důchod versus předdůchod

9. Předčasný důchodce nemůže mít příjem z nájmu

Předčasní důchodci mohou mít libovolně vysoké příjmy, které nepodléhají platbě na sociální pojištění. Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů se sociální pojištění neplatí bez ohledu na jejich výši, proto mohou mít předčasní důchodci k důchodu i příjem z nájmu.

10. Nelze změnit zdravotní pojišťovnu

Možnost změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 kalendářních měsíců v zákonných termínech je jedním ze základních práv pojištěnců a případný odchod do předčasného důchodu nemá na toto právo vliv. I předčasný důchodce tedy může změnit zdravotní pojišťovnu, jestliže je to pro něj přínosné.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 114 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY