Musíte mít kvůli kontrole v pracovní neschopnosti označený zvonek? Co když vám to majitel bytu odmítne?

31.01.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zákon výslovně nestanoví, že musíte mít řádně označený zvonek, ale své místo pobytu. Nabízí se i alternativy, pokud zvonek není funkční. Pronajímatel vám ale označení zvonku nemůže zakázat.

Pokud jako zaměstnanec onemocníte a jdete k lékaři, pravděpodobně vám napíše neschopenku a pošle vás do pracovní neschopnosti, dokud se neuzdravíte. V režimu pracovní neschopnosti máte několik povinností, které musíte splnit:

  • sdělit svému lékaři adresu, na které se budete v době pracovní neschopnosti vyskytovat,
  • označit své místo pobytu potřebnými údaji,
  • v případě kontroly předložit kontrolorovi platný průkaz totožnosti a doklad o neschopence,
  • jít ven pouze v období vycházek, které vám lékař stanovil.

Tip: Jak se počítá nemocenská náhrada mzdy a komu se zvýší?

Právě téma s označením zvonku občas vyvolává živější diskuze. Někdy se mohou nemocní z pozice nájemníka setkávat s tím, že jim pronajímatel nechce povolit označení zvonku, případně sami nechtějí svůj zvonek a byt označovat svým jménem.

Zdroj: Shutterstock

Je označení zvonku povinné?

Debatu vyvolává zejména otázka, zda je nemocný opravdu povinen označit si zvonek a byt jmenovkou. V zákoně to výslovně uvedeno není. „Práce neschopný pojištěnec má povinnost umožnit kontrolu a poskytnout součinnost k jejímu provedení. Tato povinnost představuje zejména označit potřebnými údaji místo pobytu (např. jmenovka u zvonku),“ uvedla pro Finance.cz Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Zákon o nemocenském pojištění hovoří podobně:

Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce

§ 64

Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen
b) umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2 písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.


Zákon tedy uvádí povinnost označit své místo pobytu potřebnými údaji, což může být například zvonek či jmenovka.

Tip: Devět nepravd o nemocenské

Můžete ale dát i alternativní variantu

Výslovnou povinnost označit si zvonek ale zákon neudává. Pokud je se zvonky ve vašem domě něco v nepořádku a nedaří se situaci vyřešit, případně nechcete mít své jméno na zvonku, můžete zvolit alternativní variantu. „Pojištěnec má možnost požádat svého lékaře, aby při vystavení eNeschopenky uvedl pro účely kontroly jeho telefonní číslo, popř. vyplnil potřebnou informaci (např. o označení zvonku) do rubriky ‚dodatek adresy‘,“ dodává Jitka Drmolová. Tyto informace pak budou zaevidovány do systému spolu s eNeschopenkou a k dispozici pro zaměstnance OSSZ provádějícího kontrolu.

Při provádění kontroly si pak případně kontrolor ve vaší zprávě přečte, že zvonky ve vašem domě nejsou funkční, nedozvoní se a je potřeba, aby vám zavolal.

Tip: Kalkulačka nemocenského 2023

Případně můžete kontaktovat ČSSZ sami

Pokud chcete mít jistotu, že se informace k příslušné okresní správě sociálního zabezpečení dostanou, můžete jí je předat sami. „Pojištěnec rovněž může tyto informace zaslat příslušné OSSZ sám, např. prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny příslušné OSSZ,“ informuje Jitka Drmolová.

Tak budete mít jistotu, že případný kontrolor bude mít k dispozici i například vaše telefonní číslo a informaci o tom, že zvonek nemáte označený, případně že je dlouhodobě poruchový a nedá se na něj dozvonit se stoprocentní jistotou.

Tip: 5 případů, kdy můžete dostat výpověď, i když jste na neschopence

Zakázat označení zvonku vám pronajímatel nemůže

Občas se ohledně tohoto tématu vyrojí i spekulace o tom, jak to mají nájemníci v nájemním bydlení. Někteří se setkávají s tím, že jim majitel bytu nechce coby nájemníkům povolit označení zvonku. Takové jednání ale není v pořádku a označení zvonku vám pronajímatel zakázat nemůže. „Z našeho pohledu jde o nepřiměřené ujednání, které nájemci znemožňuje byt užívat běžným způsobem. Nájemním vztahem nájemce realizuje svou bytovou potřebu, jež mimo jiné spočívá i v možnosti být na dané adrese k zastižení, například za účelem převzetí pošty nebo v případě kontrol při pracovní neschopnosti nájemce,“ uvedla pro Finance.cz Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pronajímatel pouze může stanovit formu, jakou má být zvonek označen. Například jakým fontem písma nebo jakou barvou.

Pokud by ale trval na tom, že si zvonek, byt ani poštovní schránku označit nemůžete, jde o nepřiměřené ujednání. „Pak nájemci nezbývá než svá práva hájit u soudu takzvanou zápůrčí žalobou. Touto žalobou se nájemce domáhá ochrany před neoprávněnými zásahy do výkonu jeho práva byt řádně užívat. Ještě před podáním žaloby by měl nájemce pronajímatele opětovně vyzvat ke zdržení se jednání, kterým mu znemožňuje označit zvonek či schránku, takzvanou předžalobní výzvou,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY