Starobní důchod a práce na dohodu o provedení práce v příkladech

24.01.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnozí starobní důchodci mají možnost a chuť si ke svému důchodu přivydělávat. Velmi oblíbená je zejména práce na dohodu o provedení práce. Jaké daně se v takových případech platí? Kdy vzniká povinnost podávat daňové přiznání? Jaká pravidla platí pro předčasného důchodce? Podívejme se na praktické příklady.

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně.

Co je dobré o zaměstnání na dohodu o provedení práce v důchodu vědět?

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Žádné zdanění

Penzistka Marie pracuje pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení prácehrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele podepíše paní Marie prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatní slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. I starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka. Na bankovní účet tedy dostane paní Marie 10 000 Kč. Kvůli uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmů nulová. Sociální a zdravotní pojištění se z hrubé odměny z dohody o provedení práce neplatí, když je hrubá odměna 10 000 Kč a méně.

Příklad 2: Povinnost podat daňové přiznání

Starobní důchodce Roman pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 21 000 Kč. Slevu na poplatníka uplatňuje při výpočtu čisté odměny pouze u jednoho z nich, v žádném měsíci není možné nějakou daňovou slevu nárokovat dvakrát. Z obou hrubých odměn je panu Romanovi odvedena zálohová daň z příjmů. Pan Roman si bude muset za rok 2023 sám podat daňové přiznání. Jedním z legislativních důvodů pro podání daňového přiznání je příjem alespoň v některém měsíci během roku od dvou zaměstnavatelů současně, když je z obou příjmů odvedena zálohová daň z příjmů, což je právě případ pana Romana.

Příklad 3: Možnost přivýdělku k předčasnému důchodu

Paní Iveta je od roku 2022 v předčasném důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne až v roce 2024. Během roku 2023 si bude paní Iveta přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, čili nesmí vznikat povinnost platit z příjmu sociální pojištění. Paní Iveta tuto podmínku splňuje, a proto bude dostávat na účet současně předčasný důchod i odměnu ze zaměstnání. 

Tip: Předčasný důchod: jak si k němu přivydělat a co dělat, když chcete pracovat víc?

Příklad 4: Stejné odvody z hrubé odměny jako ostatní zaměstnanci

Pan Vilém je v řádném starobním důchodu a přivydělává si na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 25 000 Kč. Z hrubé odměny je panu Vilému sraženo sociální pojištění ve výši 1625 Kč (25 000 Kč × 6,5 %), zdravotní pojištění 1125 Kč (25 000 Kč × 4,5 %) a daň z příjmů 1180 Kč (25 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2570 Kč). Na bankovní účet tedy obdrží pan Vilém čistou odměnu ve výši 21 070 Kč (25 000 Kč − 1625 Kč − 1125 Kč − 1180 Kč). Zdanění v případě pana Viléma je stejné jako u ostatních zaměstnanců, přiznání starobního důchodu mu nepřináší žádnou speciální daňovou úlevu.

Příklad 5: Nárok na vratku daně

Penzistka Eva bude během roku 2023 pracovat pro více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce. U některých podepíše prohlášení k dani, u jiných nikoliv. Během roku bude paní Evě v souhrnu odvedena daň z příjmů ve výši 18 000 Kč. Celkový roční zdanitelný příjem za rok 2023 bude paní Eva mít v částce 202 400 Kč. Vzhledem k tomu, že během roku 2023 nevyužila paní Eva v plném rozsahu slevu na poplatníka, jí za celý rok 2023 vznikne nárok na daňovou vratku ve výši odvedené daně z příjmů během roku, tedy v částce 18 000 Kč. V daňovém přiznání totiž uplatní paní Eva slevu na poplatníka 30 840 Kč, která sníží roční daň z příjmů do nuly a zaplacená částka daně během roku se stane daňovým přeplatkem, který obdrží paní Eva zpět po podaném daňovém přiznání.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY