Starobní důchod a práce na dohodu o provedení práce v příkladech

11.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnozí starobní důchodci mají možnost a chuť si ke svému důchodu přivydělávat. Velmi oblíbená je zejména práce na dohodu o provedení práce. Jaké daně se v takových případech platí? Kdy vzniká povinnost podávat daňové přiznání? Jaká pravidla platí pro předčasného důchodce? Podívejme se na praktické příklady.

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně.

Co je dobré o zaměstnání na dohodu o provedení práce v důchodu vědět?

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Žádné zdanění

Penzistka Marie pracuje pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení prácehrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele podepíše paní Marie prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatní slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. I starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka. Na bankovní účet tedy dostane paní Marie 10 000 Kč. Kvůli uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmů nulová. Sociální a zdravotní pojištění se z hrubé odměny z dohody o provedení práce neplatí, když je hrubá odměna 10 000 Kč a méně.

Příklad 2: Povinnost podat daňové přiznání

Starobní důchodce Roman pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 21 000 Kč. Slevu na poplatníka uplatňuje při výpočtu čisté odměny pouze u jednoho z nich, v žádném měsíci není možné nějakou daňovou slevu nárokovat dvakrát. Z obou hrubých odměn je panu Romanovi odvedena zálohová daň z příjmů. Pan Roman si bude muset za rok 2024 sám podat daňové přiznání. Jedním z legislativních důvodů pro podání daňového přiznání je příjem alespoň v některém měsíci během roku od dvou zaměstnavatelů současně, když je z obou příjmů odvedena zálohová daň z příjmů, což je právě případ pana Romana.

Příklad 3: Možnost přivýdělku k předčasnému důchodu

Paní Iveta je od roku 2023 v předčasném důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne až v roce 2025. Během roku 2024 si bude paní Iveta přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, čili nesmí vznikat povinnost platit z příjmu sociální pojištění. Paní Iveta tuto podmínku splňuje, a proto bude dostávat na účet současně předčasný důchod i odměnu ze zaměstnání. 

Tip: Předčasný důchod: jak si k němu přivydělat a co dělat, když chcete pracovat víc?

Od července 2024 budou zavedeny nové limity na práci na DPP

V současné době má limit pro práce na DPP hodnotu 10 000 Kč. Od července 2024 začnou platit limity rovnou dva, první je limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, druhý je limit pro souběh prací na DPP u více zaměstnavatelů:

  • Limit pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy,
  • Limit při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Průměrná mzda na rok 2024 byla stanovena na 43 967 Kč, od července 2024 by měly začít platit:

  • Limit pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele ve výši 10 500 Kč
  • Limit při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů ve výši 17 500 Kč

Jestliže pracovník překročí jeden či druhý limit, bude muset odvést pojistné a bude jej muset zpětně doplatit i zaměstnavatel:

  • Sociální pojištění – zaměstnavatel uhradí 24,8 % ze mzdy, pracovník uhradí 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na nemocenské pojištění. 
  • Zdravotní pojištění – zaměstnavatel uhradí 9 % ze mzdy, pracovník uhradí 4,5 % na zdravotní pojištění. 

Příklad 4: Stejné odvody z hrubé odměny jako ostatní zaměstnanci

Pan Vilém je v řádném starobním důchodu a přivydělává si na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 25 000 Kč. Z hrubé odměny je panu Vilému sraženo sociální pojištění ve výši 1625 Kč (25 000 Kč × 6,5 %), zdravotní pojištění 1125 Kč (25 000 Kč × 4,5 %) a daň z příjmů 1180 Kč (25 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2570 Kč). Na bankovní účet tedy obdrží pan Vilém čistou odměnu ve výši 20 920 Kč (25 000 Kč − 1775 Kč − 1125 Kč − 1180 Kč). Zdanění v případě pana Viléma je stejné jako u ostatních zaměstnanců, přiznání starobního důchodu mu nepřináší žádnou speciální daňovou úlevu.

Příklad 5: Nárok na vratku daně

Penzistka Eva bude během roku 2024 pracovat pro více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce. U některých podepíše prohlášení k dani, u jiných nikoliv. Během roku bude paní Evě v souhrnu odvedena daň z příjmů ve výši 18 000 Kč. Celkový roční zdanitelný příjem za rok 2024 bude paní Eva mít v částce 202 400 Kč. Vzhledem k tomu, že během roku 2024 nevyužila paní Eva v plném rozsahu slevu na poplatníka, jí za celý rok 2024 vznikne nárok na daňovou vratku ve výši odvedené daně z příjmů během roku, tedy v částce 18 000 Kč. V daňovém přiznání totiž uplatní paní Eva slevu na poplatníka 30 840 Kč, která sníží roční daň z příjmů do nuly a zaplacená částka daně během roku se stane daňovým přeplatkem, který obdrží paní Eva zpět po podaném daňovém přiznání.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 76 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY