Jak je to v roce 2023 s ochrannými limity u doplatků na léky?

23.01.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Pokud často kupujete léky na předpis, na které v lékárně doplácíte, je možné, že přesáhnete ochranný limit. Jak je to s ním v roce 2023 a kdy vám vrátí přeplatek za léky?

O limitech doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely pojednává § 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ten také řeší, kdo a za jakých okolností má nárok na vrácení přeplatku za doplácení za léky a o jednotlivých limitech.

Dozvíte se:

Jaké léky se započítávají do limitu?

Do ochranného limitu se započítávají všechny doplatky na pojišťovnou částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejného množství léčivé látky a stejné cesty podání za předpokladu, že je doplatek na určitý počet tablet nejnižší. Lék nebo potravina však musí být dostupná na trhu, čili nesmí dojít k přerušení nebo úplnému zrušení dodávání, aby se uplatnila podmínka nejnižšího doplatku.

Ne každý léčivý přípravek, na který pacient musí doplácet, se tedy započítává do zákonného limitu. Nelze sem také zařadit částky na zdravotní prostředky (nástroj, pomůcka či materiál, které se používají při zmírnění nemocí, k vyšetření pacientů, diagnóze anebo k prevenci nemocí).

Čtěte také: Jak je to s vrácením doplatků na léky od zdravotních pojišťoven

Ochranné limity u doplatků za léky 2023

Zdroj: Shutterstock

Ochranné limity u léků a potravin

Výše ochranných limitů je závislá především na věku, ale i na zdravotním stavu pojištěnců. Jednotlivé hranice pak vypadají takto:

500 Kč

Pojištěnci nad 70 let a některé invalidní osoby

1000 Kč

Děti mladší 18 let anebo pojištěnci od 65 do 70 let

5000 Kč

Dospělý pojištěnec

U všech osob, u kterých je výše ochranného limitu závislá na věku, je pak vycházeno z toho, že sazba limitu pro ně začíná platit již v měsíci, ve kterém dovršily daný rok věku.

Čtěte také: Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz

Jaké invalidní osoby mají nárok na nejnižší limit doplatků?

Nejnižší ochranný limit ve výši 500 Kč se netýká všech invalidních důchodců, ale pouze těch, kterým byl přiznán důchod pro invaliditu třetího stupně. O této informaci však musí vědět zdravotní pojišťovna. Skutečnost, že vám byla přiznání invalidita, máte tak či tak v rámci oznamovací povinnosti pojišťovně sdělit, a to nejpozději do 8 dnů od přiznání. Pro uznání sníženého ochranného limitu bude nutné pojišťovně doložit kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně a oznámení o přiznaném stupni invalidity.

To, že vám pak bylo přiznáno, že jste invalidní pro druhý nebo třetí stupeň, avšak bez nároku na výplatu důchodu z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění, musíte v tomto případě zdravotní pojišťovně doložit také, a to kopií posudku o posouzení zdravotního stavu a dále také prostřednictvím formuláře oznámení o přiznaném stupni invalidity. Tento formulář je volně dostupný na webu zdravotních pojišťoven. Bohužel však v tomto případě máte nárok na snížený ochranný limitod chvíle, kdy splníte zákonnou podmínku potřebné doby pojištění.

Důležité je zmínit, že u osob starších 70 let včetně, které namísto starobního důchodu pobírají důchod invalidní, není nutné, aby zdravotní pojišťovně něco oznamovaly nebo dokládaly. Pro limit 500 Kč totiž splnily druhou podmínku, kterou je věk.

Čtěte také: Jak mohou na dani z příjmů ušetřit držitelé průkazu ZTP/P?

Jak je to s vrácením přeplatku za léky?

Pojištěnec si nijak nemusí doplatky hlídat, i když je lze často zjistit z klientských systémů. To za něj dělá zdravotní pojišťovna, která překročení ochranného limitu sleduje. O přeplatek také nemusíte nijak žádat. Bude vám zaslán na bankovní účet anebo poštovní poukázkou na adresu, kterou máte zaevidovanou u pojišťovny, jestliže ochranný limit překročí částku 200 Kč. Do konce roku 2021 šlo o částku 50 Kč.

Přeplatky přesahující ochranný limit, u kterých nedošlo k překročení částky, se pak přesouvají mezi jednotlivými kalendářními čtvrtletími a nově také i mezi roky. Zdravotní pojišťovna vám musí přeplatek vyplatit nejpozději do 60 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: Spotřebitel