Podnikání po část roku 2022 a zdravotní pojištění

30.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2022 musí odevzdat i OSVČ, které svoji činnost vykonávaly pouze po část roku, tj. samostatnou výdělečnou činnost v loňském roce teprve zahájily nebo ukončily. Jak se v takových případech vypočítá roční zdravotní pojištění?

Roční zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Skutečným vyměřovacím základem je polovina hrubého zisku. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ. 

Jak je zvýhodněna vedlejší činnost? 

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Podívejme se v praktických příkladech, jak je to při podnikání po část roku 2022:

  1. Podnikající zaměstnanec
  2. Nízký zisk a ukončení podnikání
  3. Zahájení podnikání a vyšší zisk
  4. Podnikání v penzi a vysoký zisk

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Podnikající zaměstnanec

Pan Milan si začal od září 2022 ke svému zaměstnání přivydělávat výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Hlavní činností je pro něj zaměstnání. Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) za čtyři měsíce roku 2022 má ve výši 82 000 Kč. Pan Milan vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a proto se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nemá na výpočet vliv. Roční zdravotní pojištění pana Milana činí 5535 Kč (82 000 Kč × 50 % × 13,5 %). Stejně vysokou částku na zdravotní pojištění by pan Milan zaplatil, i kdyby měl hrubý zisk 82 000 Kč a přivydělával si podnikáním k zaměstnání po celý rok 2022.

Příklad 2: Nízký zisk a ukončení podnikání

Paní Libuše vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost v měsících lednu až dubnu 2022. Následně činnost, ze které měla nízký zisk, ukončila a nastoupila do zaměstnání. Za první čtyři měsíce roku 2022 dosáhla hrubého zisku 63 600 Kč. Minimální vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2022 činí 19 455,50 Kč. Za čtyři měsíce roku 2022 je tedy minimální vyměřovací základ 77 822 Kč (19 455,50 Kč × 4). Minimální vyměřovací základ je vyšší než skutečný vyměřovací základ ve výši 31 800 Kč (63 600 Kč × 50 %). Roční zdravotní pojištění se tedy vypočítá z minimálního vyměřovacího základu a činí 10 506 Kč (77 822 Kč × 13,5 %). 

Příklad 3: Zahájení podnikání a vyšší zisk

Podnikatelka Monika zahájila hlavní samostatnou výdělečnou činnost od července loňského roku a za polovinu roku dosáhla hrubého zisku 452 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 226 000 Kč (452 000 Kč × 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ pro šest měsíců v částce 116 733 Kč (19 455,50 Kč × 6 měsíců). Roční zdravotní pojištění se tedy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a činí 30 510 Kč (226 000 Kč × 13,5 %). Přestože paní Monika podnikala pouze polovinu loňského roku, zaplatí na zdravotním pojištění téměř tolik co OSVČ s nízkým ziskem podnikající po celý rok 2022. Minimální zdravotní pojištění za rok 2022 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok činí totiž 31 518 Kč. 

Příklad 4: Podnikání v penzi a vysoký zisk

Živnostník Radim vykonával od ledna do srpna 2022 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s hrubým ziskem ve výši 915 200 Kč. Následně činnost ukončil, protože se chtěl již věnovat pouze svým vnoučatům. Skutečný vyměřovací základ je 457 600 Kč (915 200 Kč × 50 %), a roční zdravotní pojištění tedy činí 61 776 Kč (457 600 Kč × 13,5 %). Přestože je pan Radim v důchodu a vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pouze po část roku 2022, zaplatí na zdravotním pojištění více než většina OSVČ vykonávajících hlavní činnost. Při vyšším zisku nepřináší panu Radimovi výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti žádnou úsporu na zdravotním pojištění.

Tip: Nevíte, jaký budete mít důchod? Vypočítejte si výši důchodu v naší kalkulačce

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ