Kdy se lidé v invalidním důchodu dočkají nároku na výchovné?

02.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V roce 2023 začal stát vyplácet tzv. výchovné, které některým lidem navýšilo důchod minimálně o 500 Kč. Mají na výchovné nárok také poživatelé invalidního důchodu?

Nárok na výchovné stanovuje zákon o důchodovém pojištění. Tento příspěvek je určený pro osoby, které kvůli péči o děti nemohly mít dostatečně velké příjmy, jedná se tedy většinou o ženy. Z tohoto důvodu se stát rozhodl, že jim tuto péči bude kompenzovat opakujícím se měsíčním příspěvkem ve výši 500 Kč, který bude vyplácen současně se starobním důchodem.

Částka 500 Kč je vyplácena za každé dítě, o které se osoba starala minimálně 10 let do jeho zletilosti

Nárok na výchovné nemají oba rodiče, ale pouze ta osoba, která o dítě pečovala v největším rozsahu.

Zdroj: Pixabay

Komu je výchovné vyplaceno automaticky a kdo o něj musí požádat?

Ženy pobírající již starobní důchod přiznaný před rokem 2023, kterým byl důchodový věk ponížen za výchovu dětí, o výchovné nemusejí nijak žádat. ČSSZ částku automaticky připočte k výplatě důchodu.

Muži, kterým byl přiznán starobní důchod před rokem 2023, musejí naopak o výchovné požádat sami, a to nejpozději do 31. 12. 2024. Musejí ale zároveň prokázat, že se o dítě starali převážně oni. Žádost o výchovné a prokázání výchovy lze provést prostřednictvím formuláře ČSSZ Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě.

Zažádat o výchovné a prokázat péči o dítě musejí i ženy, kterým důchodový věk nebyl automaticky ponížen o vychované děti.

Starobní důchody přiznané od roku 2023

Lidé, kterým bude starobní důchod přiznán později než do konce roku 2022, musejí o výchovné zažádat na OSSZ společně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Sám pracovník OSSZ by měl žadatele o možnosti zvýšení důchodu díky výchovnému informovat.

Tip: Vláda zvažuje omezení výchovného za děti. Jak by se to odrazilo v důchodech?

Mají nárok na výchovné i lidé v invalidním důchodu?

Lidé, kteří pobírají invalidní důchod (nehledě na jeho stupeň) kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, který jim brání v řádném uplatnění na trhu práce, nárok na výchovné nemají.

Nárok na výchovné získávají až tehdy, když dovrší svého důchodového věku, nebo věku pro odchod do předčasného důchodu. Podmínkou je také splnění účasti na důchodovém pojištění.

Invalidním důchodcům ovšem nemusí být přiznán starobní důchod po splnění podmínek vždy. Pokud by totiž výše invalidního důchodu byla vyšší než starobní důchod, nárok na starobní důchod zaniká až do doby, než dosáhnou 65 let.

Kdy se změní invalidní důchod automaticky na starobní?

Invalidní důchod se automaticky změní při dosažení řádného důchodového věku (65 let) na starobní důchod. O této změně jsou vždy osoby pobírající invalidní důchod informovány. Takto „transformovaný“ důchod je ve stejné výši jako invalidní. I přesto, že starobní důchod bude přiznán automaticky, o výchovné je nutné si požádat na OSSZ zvlášť.

V případě, že osoba v invalidním důchodu splní podmínky pro přiznání starobního důchodu dříve než v 65 letech, musí rovněž o starobní důchod a výchovné požádat.

Vypočítejte si starobní důchod, který dostanete v roce 2024

 

Při přechodu ze starobního na invalidní důchod mohou nastat 3 situace

Vždy je přiznán ten důchod, který je vyšší. Nastat mohou tři situace.

  • Starobní důchod je vyšší než invalidní

Jestliže vypočtený starobní důchod bude vyšší než invalidní, bude žadateli přiznán důchod starobní a nárok na invalidní zanikne.

Příklad:

Paní Jana pobírá invalidní důchod II. stupně ve výši 14 500 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla svého stanoveného důchodového věku 62 let.

Paní Jana podá žádost o starobní důchod a současně požádá o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří a zjistí, že paní Jana získala potřebnou dobu pojištění, a splňuje tedy veškeré podmínky pro přiznání starobního důchodu. ČSSZ provede výpočet výše starobního důchodu a ten činí včetně výchovného za dvě děti 18 500 Kč.

Starobní důchod (18 500 Kč) je vyšší než aktuálně pobíraný invalidní důchod (14 500 Kč). Nárok na invalidní důchod proto paní Janě zanikne a bude jí přiznán starobní důchod, který již zahrnuje výchovné. (Modelový příklad je převzatý z portálu ČSSZ.)

  • Starobní důchod je nižší než invalidní důchod

Pokud při výpočtu vyjde invalidní důchod vyšší než ten starobní, žadateli se až do věku 65 let nárok na starobní důchod zamítá a je mu dále vyplácen ten invalidní.

Invalidní důchod se pak automaticky ve věku 65 let změní na starobní. V tomto okamžiku již je možné požádat na OSSZ o výchovné, a to nejpozději do 2 let od přiznání starobního důchodu.

  • Starobní důchod je stejně vysoký jako invalidní

Někdy může nastat situace, že starobní důchod vyjde ve stejné výši jako invalidní důchod. V takovém případě záleží na žadateli, pro jaký důchod se rozhodne. Jestliže si chce ale důchod navýšit o výchovné, musí přejít do starobního důchodu.

Pokud by se žadatel rozhodl pro pokračování v invalidním důchodu, nárok na výchovné mít nebude. Invalidní důchod se však v 65 letech změní na starobní, kdy si už bude moci o výchovné zažádat.


Čtěte také: Co vědět o invalidním důchodu v příkladech

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY