Během otcovské dovolené výpověď dostat nemůžete

06.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Šli jste na otcovskou dovolenou? Zákon na vás myslí, výpověď už dostat nemůžete. Zaměstnavatel vám dokonce musí držet vaše místo.

Do prosince 2022 platilo, že otcové měli nárok jen na nemocenskou dávku otcovské poporodní péče. Během jejího čerpání si museli v práci vzít rodičovskou dovolenou. Nyní už mají lepší možnosti.

Od prosince loňského roku totiž zná naše legislativa pojem otcovská dovolená díky novele zákoníku práce, která tento pojem do českého práva zavádí. Tím se otcovská dovolená postavila na stejnou úroveň jako mateřská dovolená. Pro obojí nyní platí stejná práva.

Zdroj: Shutterstock

Otcovská dovolená jako překážka v práci

Do zákoníku práce tak bylo nově přidáno ustanovení, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou.


§ 195a zákoníku práce

Otcovská dovolená

V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.


Na otcovskou dovolenou má pak zaměstnanec právo právě po dobu, po jakou mu je poskytována dávka otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění. Nemusí si tak během čerpání už brát rodičovskou dovolenou.

Tip: Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) 2023


Podpůrčí doba u otcovské
§ 38b

(1) Podpůrčí doba u otcovské činí 2 týdny.
(2) Podpůrčí doba u otcovské začíná nástupem na otcovskou. Nástup na otcovskou podle § 38a odst. 1 nastává dnem, který pojištěnec určí v období podle § 38a odst. 4 vět první a třetí. Jestliže hospitalizace dítěte vznikla nebo trvá v den dosažení šestého týdne ode dne narození dítěte, nástup na otcovskou podle § 38a odst. 1 nastává též dnem, který pojištěnec určí v období počínajícím propuštěním dítěte z hospitalizace; délka tohoto období odpovídá počtu dnů hospitalizace, které připadly do období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nastoupit na otcovskou podle věty druhé lze nejdéle do jednoho roku věku dítěte. Nástup na otcovskou podle § 38a odst. 2 nastává dnem, který pojištěnec určí v období podle § 38a odst. 4 vět druhé až čtvrté.


Otcovská 2 týdny, poskytování dávky i déle

Otcovská dovolená trvá 2 týdny, přičemž otec na ni může nastoupit kdykoli během prvního roku věku dítěte. A zaměstnavatel mu to musí umožnit. Podmínkou je, aby měl otec nárok právě na nemocenskou dávku otcovské poporodní péče. Ta trvá také 2 týdny. Pokud ale dojde k tomu, že čerstvě narozené dítě muselo být hospitalizováno, případně musela být hospitalizována matka dítěte, nárok na dávku se prodlužuje.

Tip: Jak žádat o mateřskou?

Zaměstnavatel vás musí omluvit a nesmí vás vyhodit

Kromě toho tím vzniká zaměstnavateli povinnost vás po dobu otcovské dovolené v práci až na výjimky omluvit.


§ 191a

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.


A naopak vás po dobu trvání otcovské dovolené nesmí vyhodit. Platí pro vás totiž stejná ochrana jako pro ženy na mateřské dovolené. Otcovská dovolená totiž nově patří mezi tzv. ochranné doby. Jste proto chráněni před výpovědí i před okamžitým zrušením pracovního poměru.

Musí vám i držet místo

Obdobně musí zaměstnavatel postupovat ve chvíli, kdy se vrátíte do svého zaměstnání po ukončení otcovské dovolené. Zaměstnavatel je povinen vás zařadit na vaši původní pozici a na vaše původní pracoviště. Výjimkou jsou situace, kdy vaše původní pracoviště bylo zrušeno. Pak vás zaměstnavatel musí přeřadit na obdobnou pozici.

Tip: Jak je to s návratem do práce po tříleté rodičovské

Co když výpověď dostanete před otcovskou dovolenou?

Trochu jinak by se však postupovalo, kdybyste dostali výpověď a až pak nastupovali na otcovskou dovolenou. Pak mohou nastat dvě situace.

První z nich je, když v poslední den vaší výpovědní doby bude stále trvat vaše otcovská dovolená. Pak platí, že výpovědní doba se prodlužuje. Dojde totiž k přerušení výpovědní doby o dobu, kdy se výpovědní doba a otcovská dovolená kryjí.

Druhou možností je, že vaše otcovská dovolená v průběhu výpovědní doby skončí. Pak se výpovědní doba nijak nemění a váš pracovní poměr skončí posledním dnem výpovědní doby.

Tip: Otcovská poporodní péče 2023

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY