Jak žádat o mateřskou?

25.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Žádost o mateřskou je triviální, jestliže jste zaměstnaná. Co ovšem dělat, abyste ji měla co nejvyšší? Kdy máte nárok na mateřskou na základě dohod? A jak si žádost vyřizuje OSVČ?

Základním pravidlem pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM) je odvádění nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou. Stejné pravidlo platí jak pro zaměstnance, tak pro podnikatele, ale dále se nároky trochu liší.

Žádost o mateřskou je poměrně jednoduchá, ale postup je mírně jiný u zaměstnankyně a podnikatelky.

Jak tedy na podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, když podnikáte, pracujete, či máte dohodu o provedení práce?

Nejvyšší možná výše mateřské pro rok 2022 činí 47 700 Kč měsíčně

Mateřská pro dítě

Zdroj: Shutterstock

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství – jak na ni?

Podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je poměrně snadné. Formulář vydává a podepisuje váš gynekolog, který v něm uvede očekávaný termín porodu.

Tiskopis rovněž naleznete i na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Na vás je ovšem rozhodnutí, kdy chcete začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství, tedy určit datum v rozmezí od začátku 8. a od začátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu.

Dále se rozhodnete o tom, zdali chcete peněžitou pomoc v mateřství dostávat vyplácenou na účet, či složenkou.

Další kroky jsou odlišné u zaměstnance či OSVČ.

Kdy začínáte čerpat peněžitou pomoc v mateřství?

Peněžitou pomoc v mateřství (PPM, mateřskou) můžete dostávat nejdříve od začátku 8. a nejpozději od začátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu, který je stanoven lékařem.

Pokud porodíte před plánovaným termínem nástupu na mateřskou, náleží vám tato dávka ode dne porodu.

Jestliže v tomto období sama datum neurčíte a neoznámíte tuto informaci na OSSZ, za začátek čerpání mateřské se automaticky považuje začátek 6. týdne před plánovaným porodem.

Peněžitá pomoc v mateřství nesmí trvat méně než 14 týdnů a její konec nesmí být určen na dobu šestinedělí.

Nejvyšší délka trvání je 28 týdnů (v případě vícerčat 37 týdnů).

Tip: Rozdíly mezi mateřskou a rodičovskou

Za zaměstnance podává žádost zaměstnavatel. Na co si dát pozor?

Formulář vyplněný gynekologem s vámi určeným nástupem na peněžitou pomoc v mateřství zanesete vašemu (či poslednímu) zaměstnavateli.

Zaměstnavatel následně tuto žádost i s dalšími náležitostmi (uvede započitatelné příjmy) pošle na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), ta vám po ověření daných informací a po kladném zhodnocení žádosti začne v určeném datu peněžitou pomoc v mateřství vyplácet.

Maminka pobírající peněžitou pomoc v mateřství nedostává mzdu ani plat od zaměstnavatele, ale jen peněžitou pomoc v mateřství od státu.

Za zaměstnankyně tedy podává žádost zaměstnavatel. Ovšem jestliže jste pracovala na dohodu o provedení práci či dohodu o pracovní činnosti, nezapomeňte i tyto dohody uvést ve vaší žádosti. Tedy pokud jste v rámci nich byla účastna nemocenského pojištění.

Tip: Vypočítejte si výši mateřské

Pro zaměstnankyně platí, že musí odvádět nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech (ode dne nástupu na peněžitou pomoc v mateřství). Další podmínkou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na mateřskou nebo běžící ochranná lhůta, která činí 180 dní (od posledního data odvádění nemocenského pojištění).

Žádost o mateřskou a OSVČ

Jak se zmiňujeme výše, peněžitá pomoc v mateřství náleží žadatelkám (i žadatelům), které odváděli nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech (ode dne nástupu na peněžitou pomoc v mateřství).

Podnikatelka musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají žádost potvrzenou lékařem okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého pobytu, samy.

Žena pak v předepsaném tiskopise vyplní údaje do části B.

OSVČ nemusí žádost odevzdávat osobně, ale mohou žádost poslat poštou na místně příslušnou OSSZ.

Tip: V roce 2023 rodičovský příspěvek pravděpodobně nevzroste

DPČ a DPP a mateřská

Jestliže jste pracovali pouze na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a neodváděli nemocenské pojištění, na peněžitou pomoc v mateřství z příjmu z dohod můžete zapomenout.

Pokud jste při dohodách ještě pracovali, mateřská se vám bude vyplácet na základě vašeho zaměstnání i dohod, jestliže jste z nich odváděli nemocenské pojištění a nejedná se o „práce malého rozsahu“.

Bohužel, odvádění nemocenského pojištění u DPČ či DPP ještě nárok na peněžitou pomoc z mateřství nezakládá.

Některé DPČ a DPP jsou formulované tak, že se jedná o „práce malého rozsahu“.

Jestliže budou vaše DPČ, DPP vedeny jako „práce malého rozsahu“, nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nich mít nebudete, a to i přestože jste z nich odváděli nemocenské pojištění. Je to nelogické, ale bohužel se to stává.

Proto si zkontrolujte vaši dohodu, aby se nejednalo o „práci malého rozsahu“. V dohodě mějte stanoveno, že musíte odpracovat alespoň XX hodin měsíčně/týdně. Ujistěte se tedy, že vaše DPČ či DPP není práce malého rozsahu.

Jestliže nemáte nárok na mateřskou, můžete zažádat o rodičovský příspěvek.

Tip: Jak zažádat o rodičovský příspěvek

O mateřskou může ovšem požádat i otec dítěte, tak se ujistěte, jestli nemá alespoň budoucí otec nárok na mateřskou. Otec žádá prostřednictvím Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, kterou lze vyplnit online.

Podrobně, jak na to, se podíváme v dalším článku, kde se podíváme i na případy, když studujete, jste nezaměstnaní a chcete pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Nebo jak o peněžitou dávku v mateřství může požádat otec či babička dítěte.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY