Praktické příklady, kdy získáte daňový bonus za rok 2022

23.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří daňoví poplatníci neplatí za rok 2022 nic na dani z příjmů, a ještě peníze od státu formou daňového bonusu dostanou. Podívejme se v praktických příkladech, kdy obdrží daňový bonus zaměstnanci a OSVČ. A proč při velmi nízkých příjmech nárok na daňový bonus nevzniká? 

Nárok na daňový bonus vzniká, jestliže vypočtená daň z příjmů fyzických osob je nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti. Částka daňového bonusu je potom právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů.

Zaměstnanci zpravidla uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy. Měsíční částka daňového zvýhodnění na první dítě v roce 2022 činila 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Podívejme se na praktické příklady, kdy vzniká, či nevzniká nárok na daňový bonus za rok 2022.

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Nízké rozhodné příjmy a žádný daňový bonus

Podnikatel David dosáhl za rok 2022 příjmu pouze ve výši 87 000 Kč. Měl však další příjem z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů ve výši 210 000 Kč. Pro nárok na daňový bonus za rok 2022 je nutné mít rozhodné příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů, nebo ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů, alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy za rok 2022 ve výši 97 200 Kč. Pasivní příjmy z nájmu se do limitu nepočítají. Pan David nemůže za rok 2022 čerpat daňový bonus, přestože má nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti. Pan David nesplňuje podmínku minimálního rozhodného příjmu. 

Příklad 2: OSVČ s daňovým bonusem

Živnostník Radek má za rok 2022 daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti 410 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč a daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné částce 37 524 Kč. Daň z příjmů po uplatněné slevě na poplatníka je 30 660 Kč (410 000 Kč × 15 % − 30 840 Kč). Po uplatnění daňového zvýhodnění vzniká nárok na daňový bonus 6864 Kč (37 524 Kč − 30 660 Kč). Žádné jiné daňové slevy ani daňové bonusy pan Radek neuplatnil. 

Tip: Kdo neplatí daň z příjmů během roku, a přitom má nárok na daňový přeplatek

Příklad 3: Vyšší daňový bonus zaměstnance při práci po část roku 

Paní Zuzana pracovala pro zaměstnavatele XY od března do prosince 2022. Na dani z příjmů fyzických osob nezaplatila nic, a ještě obdržela souhrnný daňový bonus v měsíčních výplatách za březen až prosinec ve výši 13 560 Kč. Při výpočtu čisté mzdy uplatňovala daňové zvýhodnění na dvě děti. Paní Zuzana nemá povinnost podávat daňové přiznání a požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

V ročním zúčtování daně se uplatní sleva na poplatníka za celý rok a daňové zvýhodnění na celý rok. Z tohoto důvodu vznikne paní Zuzaně nárok na daňový přeplatek ve výši 11 394 Kč, neboť o tuto částku bude vyšší roční daňový bonus. Za leden i únor 2022 se čerpá v ročním zúčtování daně sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč měsíčně a daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3127 Kč měsíčně, což je v souhrnu právě 11 394 Kč ((2570 Kč + 3127 Kč) × 2 měsíce). Při výpočtu nezohledňujeme rozdílné zaokrouhlování daňového základu během roku a za celý rok. 

Tip: Stáhněte si daňové formuláře pro přiznání za rok 2022

Příklad 4: Vyšší roční daňový bonus zaměstnance při daňovém odpočtu

Zaměstnankyně Jana pracovala po celý rok 2022 a při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uplatňovala daňové zvýhodnění na dvě děti. Na zálohách na dani z příjmů nezaplatila během roku 2022 nic, a ještě v souhrnu obdržela daňový bonus ve výši 6168 Kč. Paní Jana měla během roku 2022 pouze příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele a žádný jiný zdanitelný příjem neměla, paní Jana tedy může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

V ročním zúčtování daně uplatní daňový odpočet u životního pojištění v celkové výši 18 000 Kč. O tuto částku si sníží roční daňový základ, což znamená zvýšení ročního daňového bonusu o 2700 Kč (18 000 Kč × 15 %). Roční daňový bonus paní Jany za rok 2022 je právě o tuto částku vyšší než obdržené zálohy daňových bonusů během roku v jednotlivých výplatách. O částku 2700 Kč bude mít paní Jana vyšší výplatu po provedeném ročním zúčtování daně.

Tip: Měnili jste během roku zaměstnání? Možná budete muset sami podat daňové přiznání

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ