Jak vymáhat nezaplacenou fakturu mimosoudní cestou?

20.02.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Již se vám stalo, že jste vykonali požadovanou práci, zaslali fakturu, ale žádné peníze od klienta vám na účet nepřišly? Jak se proti těmto neplatičům bránit a jak situaci předcházet?

Ne vždy podnikatel narazí na spolehlivé klienty. Proto je dobré si stanovit předem podmínky pro budoucí obchod a případné pozdější řešení sporů. K tomu poslouží hlavně obchodní smlouva.

K pozdějšímu prokazování lze použít i elektronickou komunikaci mezi klientem a dodavatelem.

Zdroj: Depositphotos

Požadavek na zaplacení zálohy

Problémům s nepoctivými klienty lze předcházet tak, že dodavatel bude předem požadovat uhrazení zálohy. Především se tento postup může vyplatit u těch zákazníků, se kterými podnikatel obchoduje poprvé. Po otestování spolupráce lze později od záloh upustit.

Varování klienta prostřednictvím upomínek

Již je po splatnosti faktury a na účet nepřišly žádné peníze? Jsou dvě možnosti, jak peníze vymoci, a to mimosoudní a soudní cestou.

Mimosoudní cestou lze částku vymoci na základě domluvy. Zvláště pokud jde o menší částky, které by se vzhledem k časové náročnosti soudního řízení nevyplatilo vymáhat.

V rámci mimosoudního vyjednávání lze klienta o nezaplacení faktury informovat elektronickou poštou. Pokud ani na tuto upomínku nezareaguje, je dobré zvážit i doručení na trvalé bydliště klienta.

Upomínka by měla obsahovat údaje o tom, že již vypršela doba splatnosti faktury, počet dní po splatnosti, případný nový termín splatnosti a upozornění na případné úroky z prodlení, a informace o tom, jak se bude postupovat v případě nezaplacení faktury po nově stanoveném údaji splatnosti. Dalším postupem by mohlo být zaslání předžalobní výzvy, proto by podnikatel měl právě ji v upomínce zmínit.

Počet takových upomínek není nijak limitovaný, obvykle se využívají tři upomínky.

Tip: O kolik se zvýšilo nezabavitelné minimum pro rok 2023 a jak se počítá?

Poslední možnost před soudem – předžalobní výzva

Když ani upomínky nezaberou, je na řadě předžalobní výzva. Předžalobní výzvu si může vytvořit i sám podnikatel. Více ale zapůsobí předžalobní výzva sepsaná advokátem. Předžalobní výzvy se ve většině případů klienti zaleknou a dlužnou částku uhradí. Bez jejího sepsání se ani nelze vrhnout do soudního vymáhání dlužné částky, tato podmínka vychází z Občanského soudního řádu podle § 142a.

„Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.“ (Zdroj: Občanský soudní řád)

Předžalobní výzva má pomoci motivovat dlužníka ještě před tím, než věřitel začne spor řešit soudní cestou.

Jak připravit předžalobní výzvu?

O tom, jak by měla předžalobní výzva vypadat, zákon nepojednává. Měla by ale obsahovat základní identifikační údaje obou zúčastněných a předmět sporu (jména, příjmení, adresu, případně IČO).

Jako předmět sporu bude uvedená pohledávka a požadavek na její uhrazení. Nutno je také uvést, že v případě neuhrazení pohledávky bude spor řešen soudní cestou.

Předžalobní výzvu lze zaslat jak e-mailem, tak poštou. Účinnosti nabývá v den, kdy se může adresát s obsahem předžalobní výzvy seznámit. Tedy dnem přijetí e-mailu či dopisu. Doporučený dopis bude považován za účinný i v situaci, že si jej adresát nevyzvedne.

Pokud se věřitel rozhodne pro podání žaloby, nesmí zapomenout, že ji smí podat nejdříve po uplynutí 7 dnů od doručení předžalobní výzvy.

Na základě takové předžalobní výzvy a v případě úspěchu v soudním sporu vznikne žalobci nárok na úhradu nákladů spojených s řízením, a to včetně nákladů na sepsání předžalobní výzvy advokátem.

Vyzkoušejte: Kalkulačka srážek ze mzdy 2023

Před pohledávkami se chraňte pojištěním

Řada pojišťoven nabízí podnikatelům možnost zřídit si pojištění pohledávek proti riziku, že klient službu či výrobek nezaplatí včas. V případě, že klient pohledávku nezaplatí, přichází s plněním pojišťovna, která výši dluhu zaplatí podnikateli za dlužníka. V současné době si lze toto pojištění sjednat například u pojišťovny Allianz, Renomia či Atradius.


Čtěte také:

Které dluhy stát lidem odpustí během třetího Milostivého léta v roce 2023?

Může si manžel za vašimi zády vzít půjčku?

Dovolené pro brigádníky jsou nesmysl, hodnotí firmy. Ale nakonec kývly

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel