Pracující členové aktivních záloh si musejí sami podat daňové přiznání

13.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci, kteří jsou zároveň příslušníky aktivních záloh, mají nárok na odměnu a služné. Musejí tyto příjmy uvést také do daňového přiznání? Kdo za ně zaplatí zdravotní a sociální pojištění?

Aktivní záloha je součástí ozbrojených sil České republiky. Příslušníci aktivních záloh se každoročně účastní vojenských cvičení. Za tom jim náleží odměna a služné. Podívejte se, jak je to s jejich zdaněním.

Aktivní zálohy a daňové přiznání

Zdroj: Depositphotos

Nárok na odměnu pro vojáky v aktivní záloze

Odměna má motivační funkci a je jednorázová. Vyplácí se vždy do konce ledna následujícího roku.

Nárok na finanční odměnu má každý záložník, který se zúčastní vojenského cvičení v minimální délce 7 dnů za kalendářní rok.

Podle počtu let zařazení v aktivní záloze se pak odměna záložníkovi zvyšuje procentuální částí o:

  • 40 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky,
  • 50 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky,
  • 60 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let,
  • 70 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo
  • 80 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.

Zdroj: Zákon o službě vojáků v záloze

Procentuálně navýšená část se pak záložníkovi vyplatí v nejbližším kalendářním termínu společně se služným. Vyplacená odměna se nijak nedaní, a tak se ani neuvádí do daňového přiznání.

Tip: Na cvičení vás zaměstnavatel musí pustit, odměna se vyplácí za rok, líčí člen aktivních záloh

Nárok na služné pro vojáky v aktivní záloze

Služné dostávají vojáci v záloze za dny, které stráví na vojenských cvičeních. Služné je na stejné úrovni jako plat a mzdy z jiných zaměstnání. Podléhá tedy zdanění.

Výše služného záleží na příslušné hodnosti vojáka v záloze. Jeho výše je uvedená v měsíčních tarifech.

Jestliže se voják z aktivní zálohy nezúčastní vojenského výcviku celý měsíc, bude mu vyplacena poměrná část služného.

Poměrná část se vypočítá jako podíl měsíčního služného a počtu kalendářních dnů v daném měsíci násobeného počtem dnů, kdy se voják účastnil aktivních záloh.

Příklad: Hodnost svobodník – 30 310 Kč, 7 dní účasti na vojenském výcviku v měsíci dubnu

[(30 310 / 30) × 7] = 7073 Kč 

MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1. 1. 2023

 VOJENSKÁ HODNOST       SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ)
vojín 17 300 Kč
svobodník 30 310 Kč
desátník 31 890 Kč
četař 33 630 Kč
rotný 38 810 Kč
rotmistr 41 410 Kč
nadrotmistr 44 030 Kč
praporčík 46 910 Kč
nadpraporčík 50 050 Kč
štábní praporčík 64 490 Kč
poručík 44 290 Kč
nadporučík 50 050 Kč
kapitán 57 280 Kč
major 64 490 Kč

Zdroj: Armáda ČR

Souběh dvou zaměstnání a odvody na zdravotní a sociální pojištění

Voják se účastí v aktivních zálohách stává zaměstnancem dvou zaměstnavatelů (pokud nemá ještě další pracovní úvazky). Zaměstnavatel vojákovi v záloze za dobu účasti na vojenském cvičení nevyplácí mzdu a neodvádí ani za tyto dny sociální a zdravotní pojištění. Odvody za záložníka platí Vojenský správní úřad.

Pro to, aby bylo odvedeno pojištění, musí součet těchto dvou příjmů dát minimální vyměřovací základ. Minimálním vyměřovacím základem je pro zaměstnance minimální mzda, která je v roce 2023 ve výši 17 300 Kč.

V opačném případě si bude muset zaměstnanec povinné zdravotní pojištění doplatit prostřednictvím zaměstnavatele, kterého si zvolí. Doplatek na pojistném pak bude činit 13,5 % z rozdílu mezi minimálním vyměřovacím základem a skutečným příjmem.

Zaměstnanci v aktivních zálohách si podávají daňové přiznání sami

Vojákům za výkon služby náleží tzv. „služné“, které podléhá zdanění stejně jako plat od jiných zaměstnavatelů. Prohlášení k dani má voják v záloze podepsané již u svého předchozího zaměstnavatele, proto již další nemůže souběžně podepsat u vojenského úřadu.

Měsíční odměnu vojenský úřad zdaní zálohovou daní. Zaměstnanec si od obou zaměstnavatelů bude muset vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech a podat sám daňové přiznání, jelikož má více příjmů, které jsou zdaněné zálohovou daní.

Neplacené volno musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout

Účast zaměstnance v aktivní záloze se bere jako překážka na straně zaměstnance z důvodu veřejného zájmu. Na tuto dobu je zaměstnavatel povinen poskytnout neplacené pracovní volno. Pracovní volno musí poskytnout i na dobu cesty, kterou potřebuje záložník na místo vojenského cvičení. Zaměstnavatel za tuto dobu nehradí zaměstnanci mzdu a ani za něj neplatí zdravotní a sociální pojištění. Plat neboli „služné“ vyplácí vojákovi v záloze Vojenský správní úřad.

Zároveň si může zaměstnavatel požádat o finanční kompenzaci za dobu, kterou se jeho zaměstnanec účastnil vojenského cvičení.

Pro získání příspěvku musí zaměstnavatel podat žádost na vojenský správní úřad podle místa trvalého bydliště vojáka v záloze.

Finanční kompenzace pak bude poskytnuta ve výši dvou třetin průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem.


Čtěte také: Jak na vyplnění vyúčtování zálohové a srážkové daně bez zbytečných chyb

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ