Srovnání průměrné mzdy, důchodu a poslaneckého platu: je nyní důchod nejblíže platu poslanců?

14.04.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Politici často hovoří o společenské solidaritě. Podívejte se spolu s námi na srovnání průměrného důchodu, průměrné mzdy a platu poslanců. Jaký je jejich poměr a jak se měnil v čase? Nastal čas na zmrazení platů politiků?

Rozkolísaný rozpočet a s ním spojené utahování opasků by podle mnohých mělo začít u solidarity politiků, což je důležité z hlediska image i důvěryhodnosti politiků, ačkoli dopad na schodek státního rozpočtu je mizivý.

Podívejte se, jaké jsou poslanecké platy ve srovnání s průměrnou mzdou a důchodem a jak se tento poměr měnil v čase.

Zdroj: Shutterstock

Jaký je plat poslance v roce 2023?

Výpočet poslaneckého platu závisí na výši platové základny, která je součinem průměrné mzdy a platového koeficientu.

Tuto částku každoročně uveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, pro rok 2023 je platovou základnou pro představitele 94 757,50 Kč.

Výše platu poslanců se následně stanoví na základě poslaneckého koeficientu, který je u většiny poslanců dále zvýšen v důsledku vykonávání funkcí v podvýborech, výborech či ve vedení Poslanecké sněmovny.

Základní výše platu poslance:

  • Platová základna × posl. koeficient = výše platu
  • 94 757,50 Kč × 1,08 = 102 338 Kč
  • Zaokrouhleno na stovky: 102 400 Kč

Poslanci vedle poslaneckého platu mají nárok na naturální plnění a náhrady (například za dopravu, kancelář či asistenta).

Platy ústavních činitelů často mrznou, až praští

Platy politiků i dalších ústavních činitelů bývají často zmrazeny, a to z různých důvodů (například finanční krize, pandemie atp.). Po jejich rozmrazení dojde ke skokovému zvýšení.

Naposledy byly platy politiků zmrazeny v letech 2020 a 2021 kvůli koronavirové pandemii.

Dále měly být platy zmrazeny v roce 2021 na dalších pět pět, novela prošla Poslaneckou sněmovnou, ale v Senátu narazila. Po volbách na podzim 2021 již nebyla opoziční novela projednávána.

V lednu 2022 byly platy rozmrazeny, aby následně od února 202 nynější vláda prosadila zmrazení do konce roku 2022 jako výraz solidarity politiků během růstu cen a vlně nejistoty způsobené ruskou agresí.

Rok 2023 přinesl teplou zimu i roztání zmrazených platů

Zima na začátku roku 2023 byla poměrně teplá, což nahrálo energetické politice EU, a rovněž oteplení zasáhlo i zmrazené poslanecké platy, které se zvýšily o 13 %.

Přestože se jednalo o dalším zmrazení, vládní koalice se dohodla, že tento rok nechají platy rozmrazeny. Argumentem bylo navázání platů politiků na platy dalších ústavních činitelů, například soudců a státních zástupců, kteří lobbovali za růst platů a nebáli se ani ústavní žaloby.

Jaký je průměrný důchod a průměrná mzda v roce 2023?

Průměrný důchod podle ministerstva práce a sociálních věcí činil 19 440 Kč na začátku roku 2023 a po červnové valorizaci v průměrné výši 760 Kč má činit 20 200 Kč.

Podle Českého statistického úřadu činila ve 4. čtvrtletí 2022 průměrná hrubá měsíční nominální mzda 43 412 Kč.

Průměrnou mzdu za rok 2023 jsme v naší tabulce vypočítali na základě odhadu růstu průměrné mzdy o 8 % podle makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR z dubna 2023, u průměrného důchodu v roce 2023 pak uvádíme obě varianty po červnové valorizaci.

Průměrná mzda versus průměrný důchod a poslanecký plat od roku 2011

Průměrná mzda roste pomalu, ale jistě. Naproti tomu základní plat poslance se v posledních letech opakovaně zmrazuje a následně skokově rozmrzá, což má dopad na poměr mezi průměrnou mzdou a poslaneckým platem.

To je patrné i v rozmezí tohoto poměru, které se pohybuje od 38,7 % až po 47,8 %. Porovnáváme hrubé mzdové a platové poměry, což je nutné zohlednit, stejně jako to, že poslanci mají v mnoha případech další funkce, které mají dopad na výši jejich platu.

Průměrný poměr průměrné mzdy k platu poslance činil 43,7 % od roku 2011, přičemž průměrná mzda v tomto časovém úseku nikdy nedosáhla na polovinu základního platu poslance.

Srovnání průměrné hrubé mzdy, průměrného důchodu a poslaneckého platu od roku 2011

Rok Průměrná hrubá měsíční mzda Průměrná výše důchodu Poměr důchodu a hrubé mzdy Základní plat poslance Poměr průměrné mzdy a poslaneckého platu
2023 46 885 Kč1 20 200 Kč2 / 21 210 Kč3 43,1 %2 / 45,2 %3 102 400 Kč 45,8 %
20234 43 412 Kč5 19 440 Kč6 44,8 % 102 400 Kč 42,4 %
2022 43 412 Kč5 18 580 Kč7 42,8 % 90 800 Kč 47,8 %
2021 38 294 Kč 15 410 Kč 40,2 % 90 800 Kč 42,2 %
2020 35 119 Kč 14 451 Kč 40,5 % 90 800 Kč 38,7 %
2019 34 766 Kč 13 431 Kč 38,8 % 82 400 Kč 42,2 %
2018 32 510 Kč 12 391 Kč 38,1 % 75 900 Kč 42,8 %
2017 30 156 Kč 11 826 Kč 39,2 % 71 000 Kč 42,5 %
2016 28 250 Kč 11 439 Kč 40,5 % 65 700 Kč 43,0 %
2015 27 156 Kč 11 331 Kč 41,7 % 61 400 Kč 44,2 %
2014 26 357 Kč 11 065 Kč 42,0 % 55 900 Kč 47,2 %
2013 25 035 Kč 10 962 Kč 43,8 % 55 900 Kč 44,8 %
2012 25 067 Kč 10 770 Kč 43,0 % 55 900 Kč 44,8 %
2011 24 455 Kč 10 543 Kč 43,1 % 55 900 Kč 43,8 %

Průměrná hrubá mzda za 4. čtvrtletí 2022 podle ČSÚ zvýšená o predikci 8 % podle MF
Při průměrném růstu důchodu 760 Kč podle vládní novely
Při průměrném růstu 1770 Kč podle předchozí platné legislativy
4 Údaj do 1. června 2023 
5 Průměrná hrubá mzda za 4. čtvrtletí 2022 podle ČSÚ
Podle MPSV
7 Údaj z prosince 2022 po 2 mimořádných valorizacích

Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat MPSV, ČSÚ

Průměrný důchod versus poslanecký plat

Samotný poměr platu poslance a průměrné výše důchodů se v posledních 10 letech pohyboval mezi 15,9 % a 21,4 %. Nejnižší poměr byl v roce 2020, kdy průměrný důchod dosáhl na 15,9 % rozmrazeného poslaneckého platu.

Naopak nejvyšší poměr byl na konci roku 2022, kdy průměrný důchod dosahoval na 21,4 % základního platu poslance.

V současné době tvoří průměrný důchod 19 % platu poslance, ale od červnové valorizace se tento poměr zvýší na 19,7 %. Jestliže by Ústavní soud ČR shodil vládní novelu o mimořádné valorizaci ze stolu, pak by poměr průměrného důchodu a platu poslance činil 20,7 %.

Průměrný poměr výše důchodu k platu poslance od roku 2011 činil přibližně 18,6 % a pouze jedenkrát poměr průměrného důchodu a platu poslance překročil dvacetiprocentní hranici.

Rok Základní plat poslance Průměrná výše důchodu Poměr důchodu a platu poslance
20231 102 400 Kč 20 200 Kč2 / 21 210 Kč3 19,7%2 / 20,7 %3
2023 102 400 Kč 19 440 Kč4 19,0 %
2022 90 800 Kč 18 580 Kč5 21,4 %
2021 90 800 Kč 15 410 Kč 17,0 %
2020 90 800 Kč 14 451 Kč 15,9 %
2019 82 400 Kč 13 431 Kč 16,3 %
2018 75 900 Kč 12 391 Kč 16,3 %
2017 71 000 Kč 11 826 Kč 16,7 %
2016 65 700 Kč 11 439 Kč 17,4 %
2015 61 400 Kč 11 331 Kč 18,5 %
2014 55 900 Kč 11 065 Kč 19,8 %
2013 55 900 Kč 10 962 Kč 19,6 %
2012 55 900 Kč 10 770 Kč 19,3 %
2011 55 900 Kč 10 543 Kč 18,9 %

Po mimořádné valorizaci důchodů od 1. června 2023 
2 Při průměrném růstu důchodu 760 Kč podle vládní novely
Při průměrném růstu 1770 Kč podle předchozí platné legislativy
Údaj z prosince 2022 po 2 mimořádných valorizacích
Podle MPSV 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat MPSV, ČSÚ

Důchody se většinou nedaní, platy a mzdy ano

Je nutné zdůraznit, že mzdy i platy poslanců podléhají dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Důchody naopak z drtivé většiny nejsou nijak daněny a nejsou z nich odváděny platby na sociální a zdravotní pojištění.

Na druhé straně udáváme základní plat poslance, který je u většiny poslanců zvyšován za funkce vykonávané v Poslanecké sněmovně. Dále řada poslanců vykonává i další funkce ve státní správě či mají civilní zaměstnání.

Tip: Vypočítejte si, jak se změní váš příjem při odchodu do důchodu podle výpočtu důchodu v roce 2023

Pětiletá doba ledová pro platy politiků?

Opoziční hnutí ANO přišlo s návrhem na zmrazení platů na 5 let. Kvůli zmrazení platů politiků svolalo mimořádnou schůzi, jejíž program vládní koalice zablokovala, což se nelíbilo prezidentu Pavlovi.

Prezident republiky následně vyzval parlamentní strany k debatě o zmrazení platů politiků, protože by se tím prokázala solidarita, kterou vládní strany chtějí například po důchodcích u mimořádné červnové valorizace či rodičích na rodičovském příspěvku, jehož hodnota se za poslední 2 roky reálně snížila o více než pětinu.

Navíc se jedná i o image politiků a hlasy pro jednotlivé strany, protože společnost je hluboce polarizovaná a politikové ji musí stmelit, například společnou dohodou o zmrazení platů.

Zástupci vlády se k zmrazení platů chystají, ale chtějí spíše upravit valorizační mechanismus platů, aby se předešlo „střídání dob ledových a meziledových“, kdy jsou platy zmrazeny a následně skokově vzrostou, aby se pak daly na pár let k ledu.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY