Jaká je výše důchodů k průměrné mzdě v závislosti na délce pojištění

27.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Za celý rok 2022 činila průměrná hrubá měsíční mzda 40 353 Kč. Jak vysoký starobní důchod by byl při průměrné mzdě přiznán v roce 2023? O kolik je to méně než v roce 2022?

Do výpočtu starobního důchodu vstupují: průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) a doba pojištění. Pro přiznání starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

Zdroj: Shutterstock

Výše důchodu z průměrné mzdy podle doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod podle výpočtové formule roku 2023 u různých dob pojištění, pokud osobní vyměřovací základ činí právě 40 353 Kč. Při výpočtu důchodu v roce 2023 se osobní vyměřovací základ počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

40 353 Kč

35 let

16 442 Kč

40 353 Kč

36 let

16 796 Kč

40 353 Kč

37 let

17 151 Kč

40 353 Kč

38 let

17 505 Kč

40 353 Kč

39 let

17 859 Kč

40 353 Kč

40 let

18 214 Kč

40 353 Kč

41 let

18 568 Kč

40 353 Kč

42 let

18 922 Kč

40 353 Kč

43 let

19 277 Kč

40 353 Kč

44 let

19 631 Kč

40 353 Kč

45 let

19 985 Kč

40 353 Kč

46 let

20 340 Kč

40 353 Kč

47 let

20 694 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Výše důchodu z průměrné mzdy podle doby pojištění

Z hrubé mzdy se odvádí daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Z vypočtených důchodů ve výše uvedené tabulce se žádné daně neplatí. Proto je vhodné porovnávat přiznaný starobní důchod s předchozí čistou mzdou – tedy částky, za které mohou příjemci nakupovat zboží a služby.

Praktický příklad

Pan Pavel odešel v březnu 2023 do starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ má právě 40 353 Kč. Před odchodem do důchodu měl hrubou mzdu právě 40 353 Kč. Na účet dostával 32 424 Kč. Pan Pavel získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Přiznaný starobní důchod ve výši 20 340 Kč dosahuje 62,7 % předchozího čistého příjmu.

Tip: Porovnání důchodů a zaplaceného pojistného u nízkých a vysokých mezd

Jak si pohoršili noví penzisté?

Vzhledem ke dvěma mimořádným valorizacím v roce 2022 byl výpočet starobního důchodu v loňském roce výrazně výhodnější, než je výpočet starobního důchodu v roce 2023. Dokonce bylo výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného starobního důchodu v roce 2023. Občané, kteří odešli do starobního důchodu v roce 2022, mají tedy citelně vyšší náhradový poměr, než mají lidé, kteří odešli a odejdou do starobního důchodu v roce 2023. Každá další valorizace přitom tento rozdíl v korunovém vyjádření zvýší, neboť vyšší důchody se zvyšují z důvodu valorizace více.

Praktický příklad

Pan Miroslav odešel v prosinci 2022 do starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ měl 38 950 Kč, protože při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 byly nižší přepočítací koeficienty. Při získání doby pojištění v rozsahu 46 let byl panu Miroslavovi přiznán řádný starobní důchod 21 806 Kč, který se ještě od ledna valorizoval a aktuálně v roce 2023 činí 22 860 Kč. Pan Miroslav má tedy měsíční důchod vyšší o 2520 Kč než pan Pavel. V porovnání s průměrnou čistou mzdou 32 424 Kč má pan Miroslav náhradový poměr 70,5 %.

Tip: Spočítejte si, jak se změní váš důchod po valorizaci v červnu 2023

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY