Jak zjistíte, zda nedlužíte finančnímu úřadu na daních?

03.05.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Chcete mít klidnou hlavu a ujistit se, že nedlužíte na daních u finančního úřadu? Ukážeme vám, jak postupovat.

Mezi nejčastější dluhy vůči státu patří dluh na daních. Ten může vzniknout například u OSVČ, když nezaplatí ve stanovené lhůtě daň z příjmů.

Každá daň má pevně daný termín, do kdy ji poplatník musí uhradit. V případě, že ji poplatník uhradit nestihne, vznikne nedoplatek na dani. Finanční úřad začne počítat úroky z prodlení, které může později vymáhat. Kalendář daňových povinností najdete na našem webu.

Nedoplatkem je také příslušenství daně, tedy úroky z prodlení platby, pokuty, penále a náklady na řízení.

Úroky z prodlení vznikají, pokud daň poplatník nezaplatí do 3 dnů od data splatnosti. Úrok z prodlení je stanoven na základě výše nezaplacené daně, výše repo sazby stanovené ČNB (podle 1. dne pololetí, kdy došlo k prodlení) navýšené o 8 procentních bodů.

Podle daňového řádu nemusí finanční úřad poplatníka o nedoplatku informovat, ale může: „Správce daně může daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumět o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich neuhrazením.“

Vymáhat nedoplatek může finanční úřad 6 let od uplynutí doby jeho splatnosti. Pro klidné spaní a jistotu, že nic nedlužíte, si můžete vyžádat potvrzení o bezdlužnosti u svého finančního úřadu.

Zdroj: Depositphotos

Jak získáte potvrzení o bezdlužnosti na daních?

Potvrzení o bezdlužnosti na daních může být vyžadováno například po klientovi banky, který si chce vzít úvěr, po nájemci či zaměstnanci.

Poplatníci jej mohou získat na spádovém finančním úřadu. Pokud chcete zajít na finanční úřad osobně, stačí si na podatelně zažádat o daný tiskopis nebo využít formulář neziskového projektu Nedlužím státu.

Není potřeba ale ztrácet čas čekáním ve frontě nebo dojížděním na spádový finanční úřad. O potvrzení bezdlužnosti lze zažádat i online. Jak na to?

V aplikaci Finanční správy MOJE daně v kategorii elektronických formulářů zvolíte možnost Obecné písemnosti a následně Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR.

Protože daný formulář neslouží jenom pro žádost o potvrzení bezdlužnosti, je nutné svůj požadavek specifikovat.

V otevřeném formuláři vyberte kraj, do kterého finanční úřad spadá, a následně konkrétní spádový finanční úřad.

Do kolonky podání k dani vyberte možnost „Bez určení daně“. Do typu písemnosti vyberte „Žádost o potvrzení bezdlužnosti“.

Jako typ daňového subjektu zvolte fyzickou osobu. OSVČ, které jsou zároveň plátci DPH, uvádějí i své identifikační číslo.

Potvrzení o bezdlužnosti

Zdroj: Finanční správa

Sekci bankovní účty není třeba pro žádost vyplňovat. Pokud za vás někdo podává žádost, je nutné vyplnit i údaje o podepisující osobě. Do pole Sestavil pak vepište svoje jméno a příjmení.

Ostatní identifikační údaje ve formuláři vyplňte tak, jak jste zvyklí.

Po přechodu na další stránku se zobrazí textové pole, tzv. textová příloha. Do ní lze vložit předpřipravenou šablonu (klikněte na „načíst šablonu“). Stačí pouze dopsat, k jakému dni chcete bezdlužnost potvrdit.

Potvrzení o bezdlužnosti

Zdroj: Finanční správa

Před odesláním si zkontrolujte a opravte chyby, které vám aplikace zobrazí v protokolu chyb.

Vyplněný formulář lze pak stáhnout a podat prostřednictvím datové schránky nebo identity občana. Odeslat formulář lze ale i bez datové schránky. Po odeslání je ovšem nutné vytisknout tiskopis, který je potřeba do 5 kalendářních dnů doručit na daný finanční úřad. Společně s tiskopisem je nutné stáhnout potvrzení o podání, které slouží k doložení, že jste žádost o potvrzení bezdlužnosti skutečně podali.

I přesto, že poplatník bez datové schránky musí na pobočku finančního úřadu přijít s vytištěným tiskopisem, si vyplněním žádosti elektronicky z domova může ušetřit čas, který by strávil vyplňováním na finančním úřadu.

Po odeslání žádosti je finanční úřad povinen poskytnout potvrzení o bezdlužnosti nejpozději do 30 dnů, většinou však potvrzení vystaví do týdne.

Za potvrzení o bezdlužnosti zaplatíte 100 Kč

Od roku 2021 vybírá finanční úřad za poskytnutí potvrzení o bezdlužnosti správní poplatek ve výši 100 Kč. Poplatník částku posílá rovnou na účet konkrétnímu finančnímu úřadu, kde žádá.

Bankovní čísla jednotlivých finančních úřadů lze nalézt na webových stránkách Finanční správy.

Pro správní poplatky se využívá předčíslí 3711. Variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka/žadatele. Do textové zprávy uveďte, že se jedná o zaplacení poplatku za vystavení potvrzení o bezdlužnosti.


Čtěte také: 

Vše, co jste potřebovali vědět o dani z příjmů

Výpovědní doba a odpočinek se zkrátí, zkušební doba prodlouží. Co se ještě změní v zákoníku práce?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ