Termíny, do kdy musíte uhradit nedoplatky na dani z příjmů a pojištění

28.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Už jste odevzdali daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení? Vznikly vám v souvislosti s podáním některé nedoplatky na dani či pojištění? Přečtěte si, do kdy je musíte uhradit.

OSVČ musejí při výkonu svého podnikání také každoročně po podání daňového přiznání uhradit daň z příjmů (pokud jim nějaká vznikne) a měsíčně hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Ty OSVČ, které jsou v režimu paušální daně, hradí všechny zmíněné záležitosti v jednotné měsíční částce a jsou od podání daňového přiznání a přehledů na ZP a OSSZ osvobozené.

Zdroj: Depositphotos

Podnikatelům v souvislosti s podáním daňového přiznání a přehledů může vzniknout povinnost uhradit daň či nedoplatky na pojištění. Do kdy jsou povinni je uhradit a co se stane, když je uhradit zapomenou?

Pokud jste zaslali daňové přiznání před prvním termínem, musíte také zaplatit daň do tohoto data

Výběrem daní z příjmů jsou pověřeny finanční úřady na území České republiky. Jestliže se podnikatel rozhodne podat přiznání ještě před prvním termínem, tedy před 3. dubnem 2023, bude muset daň zaplatit nejpozději právě do tohoto termínu a nezáleží ani na tom, zda jej podal papírově nebo elektronickou cestou.

Pokud by si tedy podnikatel pospíšil a podal daňové přiznání elektronickou formou již například 15. března 2023, bude muset případnou daň doplatit nejpozději do 3. dubna 2023.

Za situace, kdy by podnikatel podal daňové přiznání později nebo v nejpozdějším datu, které platí pro podání daňového přiznání elektronickou formou, tedy 2. května 2023, musí případnou daň uhradit nejpozději právě do tohoto data

V případě, že by podal přiznání s pomocí daňového poradce například 5. května, může vzniklou daň zaplatit do 3. července 2023.

Tip: Jak si můžete snížit daně?

Přehled lhůt pro podání daňového přiznání

Listinná forma

Nejpozději 3. dubna 2023

Elektronická forma

Nejpozději do 2. května 2023

S pomocí daňového poradce

Nejpozději do 3. července 2023

Splatnost případné daně se tedy pojí s termínem, do kterého musí OSVČ podat daňové přiznání.

Jak zaplatit daň z příjmů

Za den, kdy jsou daně uhrazené, se počítá ten, kdy finanční úřad platbu eviduje. Podnikatel může částku daně zaplatit převodem, poštovní poukázkou typu A nebo na pokladně spádového finančního úřadu. Pro to, jak postupovat při platbě daní, lze využít metodiku, kterou vydala přímo Finanční správa.

Čísla bankovních účtů finančních úřadů jsou vypsaná pod tímto odkazem. Vzor účtu je ve formátu předčíslí-matrika/kód banky.

Variabilním symbolem bývá rodné číslo nebo identifikační číslo poplatníka daně. Konstantním symbolem je pak číslo 1148.

Jestliže opomene podnikatel daň zaplatit, může ji uhradit nejpozději do kalendářních 3 dnů od uplynutí řádného termínu, aby mu finanční úřad nevyměřil úroky z prodlení platby. Od 4. dne již podnikateli naskakují úroky z prodlení.

O vzniklém nedoplatku nemá povinnost finanční úřad podnikatele informovat. To musí udělat až tehdy, když se pokuta vyšplhá minimálně na 1000 Kč, nižší částku po poplatníkovi finanční úřad vymáhat nesmí.

Tip: Kdy dostanete přeplatek na dani?

Do kdy zaplatit nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění?

U vzniklých nedoplatků na zdravotním a sociálním pojištění se již termín pro nejpozdější zaplacení neurčuje podle toho, jakou formou je podnikatel podal. Vždy záleží na konkrétním dni, kdy k podání přehledů došlo.

Vždy musí být zaplacené nejpozději do 8 dnů od podání přehledů. Pokud tedy podá podnikatel přehledy již v únoru, nemůže s úhradou nedoplatků čekat až třeba do května.

Vzniklé nedoplatky na pojištění se platí na stejný účet, na který se posílají pravidelné měsíční zálohy.


Čtěte také: Některé OSVČ musí podat přehled zdravotní pojišťovně už v dubnu

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ