Pět příkladů, jak se dopracovat k důchodu 25 000 Kč

05.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše státního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, proto k nadprůměrnému důchodu ve výši 25 000 Kč vede několik cest. Vypočítejme si některé vybrané varianty, ať už je starobní důchod přiznán v letošním roce, nebo v minulosti, nebo vzniká nárok na více důchodů současně.

Pro přiznání starobního důchodu musí být získána alespoň doba pojištění v rozsahu 35 let. Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění více, než si někteří žadatelé o starobní důchod připouštějí. Základním údajem je potom osobní vyměřovací základ, tj. průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky.

Při velmi vysoké době pojištění může být pro dosažení nadprůměrného důchodu osobní vyměřovací základ nižší a naopak při minimální době pojištění musí být osobní vyměřovací základ velmi vysoký.

Zdroj: Shutterstock

Minimální doba pojištění a důchod 25 000 Kč

Pan Ladislav odejde v dubnu 2024 do starobního důchodu. Pan Ladislav získal dobu pojištění pouze v minimálním zákonném rozsahu 35 let. Osobní vyměřovací základ má však ve výši 95 850 Kč, proto mu vyjde měsíční starobní důchod ve výši 25 000 Kč.

Přestože pan Ladislav získal minimální dobu pojištění, má nadprůměrný důchod. Důvodem jsou však velmi vysoké příjmy v produktivním věku. Vzhledem k rozmělnění osobního vyměřovacího základu musely být roční příjmy v některých letech i výrazně vyšší, než činí celkový osobní vyměřovací základ.

Tip: Důchodová kalkulačka 2024

Vysoká doba pojištění a důchod 25 000 Kč

Pan Milan odejde rovněž v dubnu 2024 do starobního důchodu. Pan Milan získal dobu pojištění v rozsahu 48 let. Má osobní vyměřovací základ 55 000 Kč a je mu přiznán starobní důchod ve výši 25 005 Kč. Vzhledem k tomu, že pan Milan získal vysokou dobu pojištění, stačí mu průměrná hrubá mzda za odpracované roky výrazně nižší než u pana Ladislava z předchozího příkladu, a přitom mají stejně vysoký starobní důchod.

Valorizace starobního důchodu během let a důchod 25 000 Kč

Pan Radim odešel v únoru 2016 do starobního důchodu a byl mu přiznán důchod 16 101 Kč. Již v dubnu 2023 má důchod pana Radima hodnotu 25 000 Kč, od června 2023 pak jeho výše byla 25 883 Kč, od ledna 2024 pak pan Radim pobírá 26 243 Kč. Během let se totiž měsíční starobní důchod panu Radimovi, stejně jako ostatním penzistům, valorizoval.

Čtěte také: Valorizace postupem času zvětšují propast mezi nízkými a vysokými důchody

Výchovné na více dětí a důchod 25 000 Kč

Paní Romana odešla v dubnu 2024 do starobního důchodu. Při výpočtu starobního důchodu bude paní Romaně zohledněno výchovné na šest dětí ve výši 3000 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let a osobním vyměřovacím základu ve výši 47 500 Kč bude paní Romaně přiznán měsíční starobní důchod 25 001 Kč.

 

Starobní důchod + vdovský důchod ve výši 25 000 Kč

Paní Simoně byl v lednu 2024 přiznán vlastní starobní důchod ve výši 20 485 Kč. Nyní bohužel paní Simoně zemřel manžel, který pobíral vlastní starobní důchod ve výši 22 460 Kč. Paní Simona má tedy nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi.

Každý státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všechny důchody stejně vysokou. V roce 2024 činí 4400 Kč a při nároku na dva důchody náleží základní výměra pouze jednou.

Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého manžela, v případě paní Simony tedy 9030 Kč ((22 460 Kč − 4400 Kč) × 50 %).

V případě nároku na starobní důchod a vdovský důchod současně se však z nižšího důchodu pobírá pouze polovina procentní výměry, což je u paní Simony 4515 Kč (9030 Kč × 50 %). Souhrnný důchod paní Simony je 25 000 Kč (vlastní starobní důchod 20 485 Kč + vdovský důchod 4515 Kč).

Vypočítejte si, jak vysoký bude váš starobní důchod

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 184 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY