K čemu vede zpřísňování podmínek pro přiznání důchodu?

04.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a žadatelé o starobní důchod musejí získat citelně vyšší dobu pojištění než v minulosti. Připravované legislativní změny navíc počítají s dalším zvýšením minimální doby pojištění. V budoucnu tak poroste počet lidí, kterým nebude starobní důchod přiznán.

V roce 2023 musí žadatelé o starobní důchod získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Tato minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu (řádného i předčasného) platí již od roku 2018. V předchozích letech stačilo získat nižší dobu pojištění. Ještě v roce 2009 stačilo získat dobu pojištění v rozsahu 25 let, v následujících letech se každoročně minimální doba pojištění zvyšovala o jeden rok až na současnou hodnotu.

Zdroj: Shutterstock

Zvýšení minimální doby pojištění

Pokud by se díky chystaným legislativním změnám minimální doba pojištění zvýšila na 40 let, pro řadu občanů by se značně snížila možnost odchodu do předčasného důchodu. Každá mezera v pojištění nebo nehodnocené období by byly pro budoucí žadatele o starobní důchod velký problém. Zvýšení minimální doby pojištění během let z 25 let na 40 let výrazně zhorší důchodové podmínky budoucím žadatelům o starobní důchod oproti občanům, kteří již v minulosti do starobního důchodu odešli.

Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu – kdy půjdete vy?

Co je to doba pojištění?

Do doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Jako náhradní doby pojištění se hodnotí např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu.

Problém dlouhodobé nezaměstnanosti

V praxi je důchodovým problémem dlouhodobá nezaměstnanost. Evidence na Úřadu práce se totiž hodnotí vždy jako náhradní doba pojištění pouze po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Doba evidence na Úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se do doby pojištění pro důchodové účely hodnotí jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let věku se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Stoupne úloha dobrovolného důchodového pojištění

Při případném zvýšení minimální doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu ještě výrazně stoupne úloha dobrovolného důchodového pojištění. Budoucí žadatelé o starobní důchod by nemohli mít mezery v pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena, proto bude v budoucnu ještě důležitější řešit nepojištěnou dobu ihned, a to již třeba ve třiceti letech věku, kdy lidé ještě nemají téměř žádné důchodové starosti, protože řeší vlastní bydlení a plánování rodiny. V roce 2023 činí minimální měsíční platba na dobrovolné důchodovém pojištění 2823 Kč.

Praktický příklad

Paní Karolína žije pouze z pasivních příjmů z pronájmu a z kapitálového majetku. Z pasivních příjmů se neplatí sociální pojištění, a protože paní Karolína nesplňuje žádnou z náhradních dob pojištění, období, kdy žije pouze z pasivních příjmů, se jí nehodnotí do doby pojištění pro důchodové účely. I když má aktuálně paní Karolína nadprůměrné příjmy a platí relativně vysokou částku na dani z příjmů, v budoucnu může mít problém s přiznáním starobního důchodu.

Pro splnění minimální doby pojištění není možné mít větší mezery v pojištění. S ohledem na budoucí důchodové nároky by měla paní Karolína svoji situaci řešit účastí na dobrovolném důchodovém pojištění.

Tip: Důchodová kalkulačka pro rok 2023

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY