Jak zažádat o český důchod a nemocenské dávky ze zahraničí

10.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I při pobytu v zahraničí je možné požádat o sociální dávky či starobní důchod. To, jak se bude při žádosti postupovat, záleží vždy na zemi, ve které pojištěnec odvádí sociální pojištění.

Jestliže se občané ČR rozhodnou čerpat sociální dávky v zahraničí, kde jsou zároveň pojištěni, musejí se řídit pravidly státu, ve kterém se účastní na sociálním pojištění. Tato pravidla totiž EU nesjednocuje a každý stát si vymezuje svoje podmínky pro jejich přiznání.

Jinak je to tehdy, pokud při pobytu v zahraničí zůstávají stále účastni na sociálním pojištění v ČR. V takovém případě stačí zaslat žádosti o důchod a nemocenské dávky zaměstnavateli do Česka nebo na správu sociálního zabezpečení (žádost o důchod).

Zdroj: Shutterstock

Pro přiznání dávky se zohledňuje získaná doba pojištění ze všech států EU

Některé principy pro přiznání dávky musí splňovat všechny členské státy EU bez rozdílu. Patří do nich například zohlednění doby pojištění z jiných zemí EU pro přiznání nároku na nemocenskou dávku nebo na důchod.

Dále musí mít žadatel možnost dostávat dávku do té země, kde aktuálně přebývá.

K žádosti o důchod do zahraničí budete potřebovat potvrzení o tom, že stále žijete

Pro nárok na důchod se pojištěnci zohledňuje doba pojištění ze všech států, jak jsme již zmiňovali výše. Žádost o důchod podává tam, kde aktuálně žadatel bydlí, nebo tam, kde ukončil svoje zaměstnání/podnikání. Všechny informace si země, kde byl žadatel účastníkem na důchodovém pojištění, poskytnou mezi sebou navzájem a vydají rozhodnutí o výši důchodu.

V ČR se podává žádost o důchod na příslušnou správu sociálního zabezpečení. K tomu, aby mohla ČSSZ zasílat pobírateli důchod do zahraničí, potřebuje pravidelně získávat tzv. potvrzení o žití (minimálně 1× za rok), které má zjednodušeně potvrzovat to, že je odběratel naživu, a není tak důchod posílán neoprávněně. Potvrzení lze vyplnit online na ePortálu ČSSZ a dostupné je hned v několika jazycích.

Jak je to s žádostí o nemocenské dávky v zahraničí?

Další dávky vyplácené z nemocenského pojištění se poskytují podle pravidel daného státu, ve kterém je žadatel pojištěný. V případě, že je žadatel v zahraničí účasten stále na pojištění v ČR, budou se mu i sociální dávky vyplácet podle českých předpisů. Nárok na dávky mají zaměstnanci i OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění.

ČSSZ posílá pojištěncům v zahraniční nemocenské dávky pouze na jejich bankovní účet.

Pojištěnec může být také pojištěn v jiné zemi než té, která je součástí EU. Pro tyto případy je důležité vědět, zda je mezi ČR a daným státem uzavřená mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení, která upravuje podmínky nároku na konkrétní dávku.

Přivodili jste si úraz během pobytu v zahraničí?

I při zahraničních cestách může dojít k úrazu či nemoci. V takovém případě musí pojištěnec, který je pojištěn v ČR, zajít za zahraničním lékařem, který má povinnost vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti, které musí žadatel o nemocenskou poslat sám ke svému zaměstnavateli v ČR. Osoba samostatně výdělečně činná (jestliže si platí dobrovolně nemocenské pojištění) potvrzení posílá sama na příslušnou správu sociálního zabezpečení. V případě, že je doba neschopnosti delší než 14 dnů, použije se tento formulář.

Tip: Jak je to s pojištěním a daněmi během brigády v zahraničí?

Těhotenství a porod v zahraničí

Podobně je tomu také u žádosti o mateřskou. Těhotná zaměstnankyně posílá ze zahraničí svému zaměstnavateli do ČR formulář: Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí, ke kterému je povinna ještě doložit lékařskou zprávu o termínu porodu. OSVČ posílá žádost stejně jako v předchozím případě rovnou na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Potom, co se dítě narodí, je potřeba zaslat zaměstnavateli/OSSZ rodný list dítěte.

Na stejném principu se pak podává také žádost o otcovskou. Žadatel použije tento formulář.

Žádost o ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné v zahraničí

I v zahraničí se pojištěnci dostanou do situace, kdy musí pečovat o blízkou osobu. V takovém okamžiku zašlou svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU společně s potvrzením od lékaře, které stanovuje potřebu péče o člena domácnosti.

Pro dlouhodobé ošetřovné pak žadatelé zašlou Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Součástí potvrzení od zahraničního lékaře musí být informace, že potřebný bude vyžadovat domácí péči minimálně 30 dnů. Podmínkou je také to, že osoba potřebující péči byla minimálně 4 dny hospitalizována v nemocničním zařízení.

Zdroj: ČSSZ


Čtěte také:

Jaký vliv má delší nemoc na výpočet daně z příjmů za celý rok

Vedlejší činnost OSVČ už nebude podmíněna pobíráním rodičáku, ale péčí o malé dítě

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY