Souběh více dohod o provedení práce již nebude tak výhodný, navrhuje vláda

24.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Vládní úsporný balíček představil řadu opatření, která mají snížit zadluženost státu a zvýšit příjem na důchodový systém. Jedním z nich je i změna pravidel pro lidi, kteří se nechávají zaměstnat na dohody o provedení práce.

V současné době může pracovník, který pracuje na dohody o provedení práce, mít několik těchto dohod do limitu 10 000 Kč a nemusí z nich odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Příjmy z těchto dohod se tedy nijak nesčítají.

Jestliže nemá souběžně žádný další pracovní poměr, ze kterého by vyplývala povinnost účasti na sociálním pojištění, tato odpracovaná doba se mu nezapočítá do účasti na důchodovém pojištění, což znamená, že v budoucnu nebude mít nárok na starobní důchod, nebo mu bude vyměřen ve velmi nízké výši, která nepokryje náklady na žití.

Takový několikanásobný „dohodář“ s výdělkem do limitu 10 000 Kč u každého zaměstnavatele zvlášť nepřispívá nic do státního důchodového systému. A právě tato skulina v zákonech a zvyšující se trend souběžných DPP přiměly vládu k tomu, aby navrhla pro kumulaci dohod o provedení práce přísnější pravidla. S jejich účinností počítá kabinet už od 1. ledna 2024. Záleží však na tom, jak rychle, a zda vůbec, projde návrh legislativním procesem.

„V reálném čase je trend takový, že nám narůstá objem lidí, kteří pracují na dohody o provedení práce. Vidíme to v absolutním vyjádření těchto dohod a především také v tom, že narostl významně objem prostředků, které jsou vypláceny. Je to podle dat Českého statistického úřadu 57 miliard korun. A pouze ze dvou miliard korun je odváděno pojistné do sociálního systému,“ sdělil na tiskové konferenci vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Zdroj: Pixabay

Dohody o provedení práce začne stát evidovat

Stát vytvoří pro osoby pracující na dohody o provedení práce systém, který bude evidovat každého pracovníka vykonávajícího činnost na DPP, jejich počet a příjmy plynoucí z těchto dohod. Na základě toho bude mít přehled o kumulaci a odvodech na sociální pojištění.

Pro zaměstnavatele bude novela v zákoně představovat novou povinnost, a to nahlašování těchto pracovníků na ČSSZ. Ta pak bude kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla odvodů z kumulace dohod.

Zároveň chce vláda stanovením nových kumulačních pravidel zabránit trendu, aby byla DPP využívána namísto klasického pracovního poměru.

Podle vyjádření ministra Jurečky má DPP sloužit pouze jako doplněk k hlavní pracovní činnosti. Zároveň by měla být určena především studentům a maminkám na rodičovské dovolené.

Pro lidi, kteří budou i nadále upřednostňovat kumulaci DPP, stanoví vláda hranici, od které by museli odvádět sociální pojištění.

„A pokud opravdu to někdo chce dělat soustavně a mít těchto dohod více současně, tak stanovíme strop a budeme sledovat i ten počet těchto dohod a nad ten strop bude potom vybíráno pojistné a budeme sledovat právě i součet těch dohod třeba i u různých zaměstnavatelů,“ doplnil ministr Jurečka.

Tip: Na co si dát jako OSVČ pozor u přivýdělků na DPP a DPČ

Nové procentní sazby pro dohody o provedení práce

Účast na sociálním pojištění u osob pracujících na dohody o provedení práce by se měla odvíjet nově od dvou limitů. První limit od výdělku 10 000 Kč má zůstat zachován.

Druhý nový limit bude ukládat účast na pojištění při více souběžných DPP a výdělku nad 40 % průměrné mzdy.

1. limit: v případě výkonu práce na DPP u jednoho zaměstnavatele bude pracovník odvádět sociální pojištění od výdělku ve výši 25 % průměrné mzdy (což by aktuálně odpovídalo již současnému limitu 10 000 Kč).

2. limit: v případě výkonu práce na minimálně dvě DPP u více zaměstnavatelů bude pracovník odvádět sociální pojištění od výdělku ve výši 40 % průměrné mzdy (cca aktuálně od 16 000 Kč).

Po překročení těchto výdělků již bude muset zaměstnavatel za osobu pracující na DPP odvést také sociální pojištění. Příjmy ze všech DPP se tak budou nově sčítat tak, aby mohlo dojít k uplatňování nového limitu. Samotné limity by se měly týkat také odvodů na zdravotní pojištění.

Očekávaná průměrná mzda je pro rok 2023 stanovená na 40 324 korun. Její reálná výše bude známa až po skončení celého kalendářního roku.

Nová pravidla by měla začít platit již 1. ledna 2024.


Čtěte také: 

Co vědět o práci na DPP v důchodu v 10 bodech

Dovolená pro zaměstnance na dohody dostala konkrétní pravidla. Jak zjistíte, že na ni máte nárok?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ