Jak se vyvíjela výše důchodu při minimální mzdě a proč ji v roce 2022 penze překonala

07.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Během let se v Česku zvyšovala minimální mzda a měnila výpočtová formule starobního důchodu. Vypočítejme si, ve kterém roce byl starobní důchod při osobním vyměřovacím základu na úrovni minimální mzdy nejvyšší.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Každý rok se navíc měnila výpočtová formule důchodu. V českém důchodovém systému hraje důležitou roli princip solidarity lidí s vysokými příjmy s lidmi s nízkými příjmy, takže při nízkých příjmech je náhradový poměr výrazně vyšší než při vysokých příjmech. Podívejme se, jak vycházel výpočet starobního důchodu při minimální mzdě od roku 2015.

Zdroj: Shutterstock

Růst minimální mzdy

V posledních letech se minimální mzda značně zvyšovala, když v roce 2023 je minimální měsíční mzda o 8100 Kč vyšší než v roce 2015. Osobním vyměřovacím základem při výpočtu starobního důchodu je průměrná hrubá měsíční mzda v současně hodnotě za odpracované roky, když dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Při výpočtu důchodu se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986. To znamená, že výši důchodu vypočteného v roce 2015 ovlivnily příjmy z let 1986 až 2014 a při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 závisí měsíční částka na rozhodných příjmech v letech 1986 až 2022. Osobní vyměřovací základ může být nižší než minimální mzda, např. z důvodu rozmělnění příjmů v produktivním věku nebo placení minimálního sociálního pojištění při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Tip:  Jak se zvýší starobní důchody při valorizaci v červnu 2023

Výpočet důchodu v roce 2023

Pan Michal odešel v dubnu 2023 do starobního důchodu. Jeho osobní vyměřovací základ je 17 300 Kč, tj. na úrovni minimální mzdy v roce 2023. Pan Michal získal dobu pojištění v rozsah 45 let. Vypočítáme si měsíční starobní důchod pana Michala.

  • Do první redukční hranice (do 17 743 Kč) se osobní vyměřovací základ započítá ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 17 743 Kč do 161 296 Kč) z 26 %. Výpočtový základ pana Michala je tedy 17 300 Kč.
  • Procentní výměra důchodu je 1,5 % za každý rok pojištění z výpočtového základu, procentní výměru důchodu bude pan Michal mít 11 678 Kč (17 300 Kč × 45 let × 1,5 %).
  • Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, v letošním roce 4040 Kč.
  • Panu Michalovi byl přiznán starobní důchod 15 718 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 11 678 Kč).

Vzhledem k červnové mimořádné valorizaci se panu Michalovi starobní důchod zvýší, stejně jako všem ostatním příjemcům státního důchodu. Podle aktuálně platné legislativy je zvýšení procentní výměry o 2,3 % a 400 Kč. Po valorizaci bude pan Michal mít starobní důchod 16 387 Kč. Pan Michal bude mít náhradový poměr 94,7 %.

Čtěte také: Na co všechno mají nárok pracující důchodci

Minimální mzda a důchod v předchozích letech

V následující tabulce máme vypočten měsíční důchod u lidí, kteří měli v daném roce osobní vyměřovací základ na úrovni minimální mzdy. U důchodu přiznaného v roce 2022 jsou zohledněny dvě mimořádné valorizace. Z přiložené tabulky je názorně vidět, že v roce přiznání byl náhradový poměr nejvyšší u minimální mzdy v roce 2022, důvodem jsou právě dvě mimořádné valorizace důchodu. Nejnižší náhradový poměr byl v roce 2015. Ve všech případech je však náhradový poměr vyšší než 89 %. Při dostatečně vysoké době pojištění se lidem s osobním vyměřovacím základem na úrovni minimální mzdy životní úroveň odchodem do důchodu nijak výrazně nemění.

Rok

Minimální mzda

Doba pojištění

Důchod

Náhradový poměr

2023

17 300 Kč

45 let

16 387 Kč

94,7 %

2022

16 200 Kč

45 let

16 348 Kč

100,9 %

2021

15 200 Kč

45 let

13 810 Kč

90,9 %

2020

14 600 Kč

45 let

13 345 Kč

91,4 %

2019

13 350 Kč

45 let

12 282 Kč

92,0 %

2018

12 200 Kč

45 let

10 935 Kč

89,6 %

2017

11 000 Kč

45 let

9 975 Kč

90,7 %

2016

9 900 Kč

45 let

9 123 Kč

92,2 %

2015

9 200 Kč

45 let

8 610 Kč

93,6 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY